csk.news
267

Schneider: František Ako Luther Odporuje Cirkevnému Učeniu

František na Generálnej Audiencii 18. Augusta povedal, že dodržiava Božie Prikázania „ale nie ako absolútne, pretože viem, že to, čo ma ospravedlňuje, je Ježiš Kristus“ (video tu)- akoby sa …More
František na Generálnej Audiencii 18. Augusta povedal, že dodržiava Božie Prikázania „ale nie ako absolútne, pretože viem, že to, čo ma ospravedlňuje, je Ježiš Kristus“ (video tu)- akoby sa ospravedlnenie v Kristovi mohlo stať pri obchádzaní prikázaní.
Biskup Athanasius Schneider reagoval na LifeSiteNews.com tým, že Františkovo vyhlásenie „je v rozpore s učením Cirkvi a je do značnej miery akýmsi [lacným] sola fide učením Martina Luthera.“
Cituje Katechizmus Katolíckej Cirkvi (2072): „Desať prikázaní je v podstate nemeniteľných a zaväzujú vždy a všade. Nikto nemôže od nich dišpenzovať.“
#newsSgsxicrglo