lt.news
26

Prieš nukrypstančius vyskupus: kardinolas, vyskupai pradeda tarptautinę atsigavimo dieną

Honkongo kardinolas Zenas, Karagandos vyskupas augziliaras Schneideris ir į pensiją išėjęs Churo vyskupas Eleganti kartu su 15 kunigų ir dešimtimis intelektualų paskelbė gegužės 5 d. kreipimąsi kritikuodami vykstantį vokiečių sinodą.

Jie sinodo idėjas vadina „akivaizdžiai priešingomis“ katalikų mokymui sakydami, kad tarp klaidų yra puolimas prieš santuoką ir kunigystę, nes jie nori primesti „sodomitines sąjungas“ ir vedusius bei moteris „kunigus“.

Signatarai pastebi, kad vokiečių dvasininkai, išskyrus keletą išimčių, palieka Bažnyčią. Kreipimesi kalbama apie artėjantį gegužės 10 d. „Homosekso palaiminimą“ visoje Vokietijoje, kurį atvirai palaiko 2500 kunigų ir pastoracinių agentų, o daugiau ar mažiau atvirai dauguma vyskupų, "Vokietijos sinodų kelias kasdien žingsniuoja deklaruojamo skilimo ir erezijos link".

Kreipimesi prašoma Pranciškaus (!) nutraukti „šiuos Vokietijos sinodo dreifus“ ir taikyti „kanonines sankcijas“ - nors „Novus Ordo“ bažnyčioje sankcijos taikomos tik prieš katalikus, niekada prieš heterodoksinius liberalus:

Kaip neatidėliotiną priemonę, apeliaciniame skunde gegužės 10-oji skelbiama Tarptautine maldos ir atlyginimo diena dėl deviantų Vokietijos vyskupų padarytų nusikaltimų ir šventvagysčių.

Katalikai kviečiami deklamuoti Šventosios Širdies litaniją. Kunigas švęs „Missa“ pro remissione peccatorum.

Paveiksliukas: Zen, Schneider, Eleganti, © wikipedia, CC BY-SA, #newsQrxmqlrksy