Varovanie: Ľudstvo je v agónii, pochopte už vážnosť situácie

Páter Pio, jeden z najväčších svätcov v dejinách katolíckej Cirkvi, nosil na svojom tele takmer päťdesiat rokov viditeľné krvácajúce rany Ježiša …
Zuzana Schlosserova shares this
353