Deponativ.info
31.1K

Ať tebe a těm, kterým na tobě záleží, od Boha nic neodtrhne, ani Satan převlečen za Marii, ani Marie, jako "zjevení" atp.! (nejzákeřnější svod pohanů, modlářů/satanistů!)

1:36 - 1.otázka - Prečo sa satan premieňa na biblickú Máriu? Čo z toho má?

Michael Pluk
Satan převlečen za uctívače Marie,
***
sv.Pavol píše, že aj keby anjel z neba nám hlásal iné evanjelium, aké nám zjavil Ježiš kristus, tak nech je prekliaty.
Zaiste apoštol Pavol nemyslel Božieho anjela, pretože žiaden anjel v Nebi nemôže zhrešiť a tak ani ohlasovať iné (falošné) evanjelium
Pavol mal na mysli skôr padlého anjela, ktorý sa vydáva za Božieho anjela, čiže vizerá ako Boží anjel …More
Satan převlečen za uctívače Marie,
***
sv.Pavol píše, že aj keby anjel z neba nám hlásal iné evanjelium, aké nám zjavil Ježiš kristus, tak nech je prekliaty.

Zaiste apoštol Pavol nemyslel Božieho anjela, pretože žiaden anjel v Nebi nemôže zhrešiť a tak ani ohlasovať iné (falošné) evanjelium

Pavol mal na mysli skôr padlého anjela, ktorý sa vydáva za Božieho anjela, čiže vizerá ako Boží anjel, ale v skutočnosti by to bol padlý anjel-démon, ktorý by hlásal falošné evanjelium.

Kedže je reč o Márii (Ježišovej Matky), tak v historii Cirkvi už boli viacero zaznamenané falošné zjavenia, kedy sa padlý anjel zjavil v podobe Márii.
Stalo sa to napr. v Medjugorí: najprv sa deťom zjavila Mária (Ježišova Matka) a pri ďalšej príležitosti sa zjavil démon, ktorý len vizeral ako Mária. Vtedy vizionarom sa akosi nepozdávala zjavená osoba a tak oliali zjavenie svätenou vodou. V tom zjavená osoba zasíčala ako had a zmyzla.

To je len jeden príklad, ale existujú oveľa viac prípadov, kedy sa zjavovali a dokonca ešte zjavujú padlí anjeli v podobe Márii a predsa ich vizionari nedokážu rozlíšiť. Najmä, keď zjavenú osobu nevidia stále očami, ale len vnútorným zrakom v predstavách.

Padlí anjeli často používajú biblické texty, cirkevné terminológie, takže na prvý dojem sa zdá, že predsa to nemôže byť od Zlého, keď zjavená osoba používa posvätné slová. Až po dlhšom zvážení a rozlišovaní úprimný človek odhalí pravú totožnosť zjavenia a preto je veľmi dôležité, aby taký vizionár konfrontoval svoje vízie s ľuďmi, ktorí sú veriaci. Nie je až tak dôležité, s kým o tom bude rozprávať, ale aby rozprával a príde na to, čo nie je v poriadku. Najhoršie je vtedy, keď vizionár si namýšľa, že nepotrebuje pomoc a ani s nikým konfrontovať svoje vízie. Taký človek príliš dlho v sebe udržiava démona a môže to prerásť až do posadnutia.
Deponativ.info
Dokonce ani oku lahodící, jakýsi Dominik Guzman nesnese cokoliv jiného, než přednost démonů - Panny Marie, Matky Boží, Matky Spásy a ani před cejchem, či znameném od Zlého na ruku, či na čelo nechtěl varovat - začíná se rozšišovat podezíravost na jistý microneedle - to je kvantové tetování. Bludaří, co ani neví, co vlastně uctívají honosí Q (vytvořeno otcem démonů Trumpem - Warp Speed)
Deponativ.info
Gal 1:8-9