TerezaK
61.1K
TerezaK
Jsou zkráceny, podle Panny Marie: aby ti, kteří trpí, netrpěli tak dlouho, ale je rozdíl, když si přivádíme utrpení sami, třeba tím, že klademe nároky na sebe nebo jiné jakoby se nic nedělo - resp. za stejný časový úsek se nedá stihnout to, co se stihlo v dřívější době. Nejlépe je to vidět na úrovni kvality doby strávené jako odpočinek nebo na lidských vztazích neboť v tom nejde nic silou …More
Jsou zkráceny, podle Panny Marie: aby ti, kteří trpí, netrpěli tak dlouho, ale je rozdíl, když si přivádíme utrpení sami, třeba tím, že klademe nároky na sebe nebo jiné jakoby se nic nedělo - resp. za stejný časový úsek se nedá stihnout to, co se stihlo v dřívější době. Nejlépe je to vidět na úrovni kvality doby strávené jako odpočinek nebo na lidských vztazích neboť v tom nejde nic silou uspěchat. Lidé, kteří chodí do práce, si mohou myslet, že nic nestíhají, a nedbají na to, že tělo volá alarm nemocí, nedbají na to, a domnívají se, že je to covid. tak se píchají dávkami, protože jim někdo namluvil, že je to jakýsi virus a přestali uvažovat, že to není nemoc, ale zkrácený čas, který volá po tom, aby se zastavili a začali se řídit Božím hlasem, nikoli rutinou. Nejlépe, že se něco děje na obloze, a tyto změny pozorují možná právě ti, kteří nejsou v kolotoči "západního světa rutiny", ale žijí v úzkém souladu s přírodou a naslouchání Bohu.
Alois Kreps
Ano, dny jsou již dnes kráceny a budou ještě více.

21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.
24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a …More
Ano, dny jsou již dnes kráceny a budou ještě více.

21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.
24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
25 Hle, řekl jsem vám to předem.
26 Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.
27 Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.
Matouš 24,21-27
TerezaK
ustavičně se zrychlující dopravní prostředky, které se zdají být stále ve zpoždění a nestačí požadavkům, měnící se pracovní doby na několika směnný pracovní provoz, ztráta mezilidských vztahů, na které "není čas".
TerezaK
Ustavičně se zvyšující úroveň životního minima v hodnotě peněz, ale naprostá chudoba lidského života pro nedostatek lidského elementu, člověk se stává "kolečkem" v Mechanismu, kterému sám nerozumí.
Alois Kreps
Debilní obrázek, a debilní popis. Prostě všechno debilní!