Mé Varování lidstvu je nad světem.

Poselství Ježíše ze dne 9. března 2013 v 21:45.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/729.html

NEŽ PŘIJDE VELKÝ PÁTEK, MNOHÉ DUŠE SI ZAČNOU UVĚDOMOVAT, ŽE MÉ VAROVÁNÍ LIDSTVU JE NAD SVĚTEM

Má vroucně milovaná dcero,
než přijde Velký pátek, mnohé duše si začnou uvědomovat, že mé Varování lidstvu je nad světem.
Teprve až uvidíte ohavnost, tak Pravda těchto poselství bude skutečně pochopena.
Shromažďujte se s vašimi lidmi, sjednoťte se v modlitbě, neboť temný mrak pokryje zemi. Lidstvu budou vyměřeny tresty, neboť se vrhá do propasti lhostejnosti a netečnosti k Božímu Slovu.
Ti, kteří se obrátili zády k darům daným lidstvu mou smrtí na kříži, budou probuzeni a uvidí, jak směšně se jejich duše jeví před mýma očima. Brzy uvidí, že jim byl dán jen krátký čas k pokání. Neboť moje trpělivost je velká, ale můj žal je hluboký. Tak trpká jsou jejich srdce, že se vyhýbají nejen Mně, jejich milovanému Ježíši, ale sami sobě odpírají dary, které jim dávám volně k použití.
Jak byli oklamáni ve víře ve své vlastní falešné iluze, že svět je jejich, aby v něm žili podle libosti, bez toho, že by dbali na to, aby se mírnili ve své honbě za uspokojením. Tento svět už nadále nebude k jejich užívání, protože je to jen dočasný stav. Brzy se ocitnou v novém stavu a pro mnohé z nich to nebude v mém Novém ráji.
Můj zásah je již na dosah ruky a můj plán k záchraně světa bude brzy plně oznámen. Pýcha je vaším největším nepřítelem a Satanovou největší chybou. Když někdo odsuzuje druhého, napomíná druhého a prstem ukazuje na jiného s obviněním v mém jménu, potom padl za oběť Satanova hříchu.
Bude to hřích pýchy, který bude pádem lidstva a který uvrhne mnohé duše do ohňů pekla.
Nepadněte za oběť této kletby Zlého a zůstaňte zticha, když nesouhlasíte s někým, kdo proti Mně ze svých úst s řevem chrlí lži, třebas víte, že neříká Pravdu. Musíte sklopit oči a pouze hlásat mé Slovo.
Braňte Mě jen tím, že oznámíte světu, co víte o mém plánu k záchraně duší. A i když ty duše, které věří, že jejich vědomosti o Mně jim dávají právo napomínat ostatní a žádat od vás odpovědi, nesmíte Mě nikdy bránit argumenty.
Mnohé události ve světě brzy otřesou většinou lidstva. Dokonce i ti nejvíce lhostejní lidé, kteří žijí své životy v prázdnotě světských ambicí, mající málo času na duchovní záležitosti, si začnou uvědomovat, že se mnohé mění. Budou vědět, že tyto změny jsou mimo jejich chápání a to ve výsledku povede k tomu, že budou ve svém nitru otevřenější vůči Božímu Slovu.

Váš Ježíš