Jolinar
41.9K

Dlaczego arcybiskup Dziwisz nie ma serca?

Będę teraz zastanawiać się na głos. Podstawą do rozważań są dla mnie sprawy suspenz lub odsuwania niewygodnych kapłanów, a ostatnio rażące naruszenia …
Króluj nam Chryste !
Ekskomunika na wolnomularzy Klemens XII Papież
,,Zastanawiając się nad ogromem zła, jakie zazwyczaj wynika z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale tez dla zbawienia dusz, i że z tego powodu niemożna ich żadną miara pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą- na wzór wiernego sługi i …More
Ekskomunika na wolnomularzy Klemens XII Papież

,,Zastanawiając się nad ogromem zła, jakie zazwyczaj wynika z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale tez dla zbawienia dusz, i że z tego powodu niemożna ich żadną miara pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą- na wzór wiernego sługi i roztropnego gospodarza rodziny Pańskiej- aby ludzie tego pokroju nie wdzierali się jako złodzieje do domów i nie pustoszyli jak lisy winnicy, czy raczej nie wypaczali serc prostaczków i nie godzili w nich potajemnie zatrutymi strzałami, aby zamknąć bardzo szeroka drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie i z innych znanych nam słusznych i rozsądnych powodów, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego i z Naszej własnej inicjatywy, zdobywszy uprzednio rozeznanie w tej sprawie, po dojrzałym namyśle i mocą Naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inna nazwą, potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze.

Dlatego zabraniamy formalnie i na mocy świętego posłuszeństwa wszystkim i każdemu z osobna, wiernym Jezusa Chrystusa wszelkiego stanu, rangi, kondycji, godności i stanowiska, świeckim i duchownym, diecezjalnym czy zakonnym(…), by się nie odważyli i nie pozwolili sobie pod jakimkolwiek pozorem, wstępować do wymienionych stowarzyszeń wolnomularzy lub inaczej nazwanych, rozpowszechniać je, przyjmować u siebie lub udzielać im schronienia gdzie indziej, ukrywać ich, zapisywać się do nich, być przez nie przyjętymi, wspomagać lub dawać im środki i możność do gromadzenia się, dostarczać czegokolwiek, udzielać im rady, pomocy lub poparcia otwarcie lub potajemnie, bezpośrednio lub pośrednio, osobiście lub przez innych w jakikolwiek sposób, jak również zachęcać innych, namawiać , nakłaniać, by się zapisywali do tego typu stowarzyszeń, by stawali się ich członkami, pomagać im w tym, wspierać ich lub utrzymywać w jakikolwiek sposób lub im doradzać. I nakazujemy im stanowczo powstrzymywać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach pod karą ekskomuniki.
jozef1807
Kardynał Dziwisz bardzo źle reprezentuje władzę w Kościele. Swoimi decyzjami utwierdza jednych wiernych w błędach, drugich gorszy a trzecich wprawia w osłupienie. Błądzi krakowskiej diecezji władza i błądzi jej personel jak ks Piotr.
jozef1807
Ameryka Płd. była wtedy we władzy masonów. Czy my już jesteśmy w tej samej sytuacji?
Na pewno jesteśmy w sytuacji że władają nami nie tylko masoni ale też żydostwo. Wystarczy sobie prześledzić konflikt oświęcimski o Żwirowisko i Karmel, aby nabrać przekonania że nie tylko krakowska diecezja jest pod ich wpływem ,ale też Watykan o świeckich władzach Polski nie wspominając.
alanowa
" Kościół stracił serce"..Kościół Katolicki nigdy nie straci serca bo sercem jest Pan Jezus. Kapłani sa ludźmi ,wielu z nich zdradziło Chrystusa ,tak jak zdradzili Boga Arcykapłani z Jerozolimy..