Clicks62
fil.news

Si Arsobispo Georg Gänswein Ba ay Palabas Na?

Noong Disyembre 7, natapos na ni Arsobispo Georg Gänswein ang kanyang limang taong termino bilang Prepekto ng Pontifical Household. Sa tinutukoy ni Marco Tosatti na "mabuting source", isinulat niya na hindi makumpirma si Gänswei.

Noong pinatalsik ni Papa Francis si Kardinal Müller, sinabi niya na sumusunod lamang siya sa alituntunin na kung saan nais niyang limitahan ang pagkakatalaga sa mga posisyon sa Curia ng limang taon.

Ngunit lumabas na ito ay isa lamang panlilinlang sapagkat ginagamit lamang ni Francis ang "alituntuning" ito sa mga tingin niya ay kanyang kaaway at nais niyang tanggalin.

picture: Georg Gänswein, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsYsokzslvhi