Clicks923
m.rekinek

CO TAK NAPRAWDĘ ZROBI Z TOBĄ WIELKI RESET ?

W przeszłości granice były jasno określone. Z jednej strony były wolne rynki, wolne społeczeństwa i swobodnie wybierane rządy przedstawicielskie.

Z drugiej strony była siła totalitaryzmu, który tłumił inicjatywę indywidualnej i prywatnej własności ziemi i pozwalał na tylko jeden głos przy urnie wyborczej, co potocznie określane jest mianem komunizmu.

Granice ideologiczne zostały nakreślone, gdy za żelazną kurtyną wybuchła bitwa tytanów. Świat zachodni zjednoczył się jako mieszanka dumnych, niezależnych, suwerennych narodów, aby odeprzeć pełzającą czarną zarazę, która ogarnęła całe narody i zniszczyła ich tożsamość. W końcu „sfera zła” rozpadła się pod ciężarem własnej ignorancji ludzkiej natury. Albo nie?

Konserwatyści okrzyknęli zwycięstwo, które zepchnęło komunizm na „śmietnik historii”. Wielu konserwatywnych przywódców wierzyło, że żyjemy teraz w „erze konserwatyzmu”. Niektórzy mówili, że upadek komunizmu umożliwiłby ducha współpracy między narodami, który przyniósłby światowy dobrobyt i ogólny wzrost poziomu życia. Wierząc, że w końcu wygrali zimną wojnę, wielu konserwatystów zasnęło, pozostawiając świat na nowe zagrożenie, którego wielu starych antykomunistycznych bojowników wciąż nie rozpoznaje.

Ataki na prawa własności i prywatność, przekształcenie lokalnych szkół nakazanych w ramach programów federalnych, a przede wszystkim pozorna obojętność na suwerenność narodową i ochronę granic państwowych są w oczywistej sprzeczności z twierdzeniem, że konserwatywne idee ograniczonego zarządzania, wolnej przedsiębiorczości i indywidualna Wolność wyboru ma teraz przewagę.

Na pierwszy plan wysuwają się teraz inne cele. Rządy prawa w naszej republice, które miały chronić prawa jednostki przed ingerencją rządu, są zastępowane nieokreślonym terminem zwanym „sprawiedliwością społeczną”, który wymaga, aby interesy grup interesu zajęły miejsce wrodzonych praw jednostki. Ponadto interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki coraz częściej ustępują miejsca interesom tak zwanych „globalnych dóbr wspólnych”. Tożsamości narodowe i poszczególne religie zamieniają się w nieokreślone i nie do odróżnienia konwencje zwane religią globalną. Zajęcia z historii stały się ćwiczeniem w zakresie awansu grupowego i poprawności politycznej bez zwracania uwagi na prawdę. Nauka zdegenerowała się, stając się jedynie wygodnym narzędziem do promowania programów politycznych. Samostanowienie zostaje zastąpione myśleniem grupowym.

Dzieje się tak, gdy siły wolności decydują się na drzemkę, podczas gdy siły tyranii radykalnie zmieniły swoją taktykę od czasów starego Związku Radzieckiego. Przez trzydzieści lat uchodziłem za teoretyka spiskowego, panikarza, ekstremistę i niebezpiecznego dziwaka. Odmówiono mi dostępu do sceny i ważnych programów informacyjnych, a nawet konserwatywne organizacje podarowały mi aluminiowe czapki. A wszystko dlatego, że zacząłem ostrzegać przed ruchem, który chce ustanowić globalną agendę tyranii, która zastąpiłaby naszą niezależną republikę.

Podczas gdy siły tyranii głośno mówiły o swoich celach, prawdziwe intencje są sprytnie ukryte za niewinnie brzmiącymi celami, takimi jak ochrona środowiska, eliminacja ubóstwa i tworzenie bardziej zróżnicowanego i zrównoważonego społeczeństwa. Ale odważnie pojawiły się w 1992 roku, kiedy 50 000 aktywistów, szefów państw i potężnych organizacji pozarządowych zebrało się na szczycie ONZ i ogłosiło swój program na XXI wiek. Po przedstawieniu światu i podpisaniu przez 179 głów państw, odważnie twierdzili, że jest to „ wszechstronny plan przekształcenia ludzkiego społeczeństwa”. To brzmi jak całkiem poważne zgromadzenie bardzo potężnych ludzi. Czy ich intencja może być jaśniejsza? Jednak do dziś wielu, w tym ci, którzy twierdzą, że stają w obronie wolności, nadal zaprzeczają istnieniu tego programu. Ignorują Agendę 21, śmieją się z Agendy 2030 i uważają Zielony Nowy Ład za zbyt radykalny, by traktować go poważnie. Cóż, przygotuj się. Teraz nadchodzi ostatni krok.

Wielki Reset

Przez Wielki Reset rozumieją dokładnie to, co ogłosili w Agendzie 21 – reorganizację ludzkiego społeczeństwa. Oznacza to ogromną zmianę lub nawet likwidację naszej gospodarki, naszych źródeł dochodów i miejsc pracy, własności prywatnej, prywatności, opcji indywidualnych, rodzin w ich zwykłej formie, źródeł informacji, komunikacji, rozrywki, źródeł i wykorzystania energii Edukacja, źródła żywności , mieszkalnictwo, miasta, farmy, opieka zdrowotna, suwerenność narodowa i nasz system rządów. A celem jest osiągnięcie tego wszystkiego do 2030 roku. Jak to ma być możliwe?

Wszystko to znajdzie się w nowej książce napisanej przez Klausa Schwaba, szefa Światowego Forum Ekonomicznego, zatytułowanej COVID-19: The Great Upheaval (Wielki Reset) przedstawia się bardzo wyraźnie. Co ciekawe, książka została opublikowana w sierpniu 2020 r., zaledwie pięć miesięcy po rozpoczęciu blokady Covid, a mimo to twierdzi, że opiera się na dużej części wiedzy zdobytej podczas tego procesu. Kiedy weźmiesz pod uwagę, ile czasu zajmuje wymyślenie pomysłu na książkę, zbadanie, napisanie, wydrukowanie i wreszcie opublikowanie, to albo nadludzkie jest zrobienie tego wszystkiego w tak krótkim czasie – albo COVID- Lockdowns i Wielka Zmiana została zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Z tego, czego nauczyłem się przez ostatnie trzydzieści lat, domyślam się, że to drugie. Jak więc planujesz wdrożyć Wielki Reset i zreorganizować ludzkie społeczeństwo?

Przez dziesięciolecia siły globalizacji po cichu, ale wytrwale pracowały nad tym momentem. Organizacja Narodów Zjednoczonych znajduje się w centrum burzy i kieruje akcją. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustala zasady globalnej polityki zdrowotnej. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) kontrolują pieniądz i handel. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) stworzyło plan tego, jak to wszystko się łączy. Kiedy ta kabała ogłosiła swoje plany dotyczące Wielkiego Resetu, pojawiły się głowy państw, banki na całym świecie, fundacje filantropijne i międzynarodowe korporacje. W USA dołączyły również agencje federalne, Wall Street i Rezerwa Federalna.

Wielki Reset opisuje plan stworzenia globalnej współzależności, zarówno ekonomiczny, jak i społeczny nowy początek i opisuje „Powrót wielkiego rządu” (Powrót nieograniczonej władzy rządu). Opisuje również reset geopolityczny mający na celu zmianę naszego systemu rządów, a także reset ekologiczny oparty przede wszystkim na zagrożeniu zmianami klimatycznymi i trwającym groźbie pandemii. Istnieje nawet żądanie resetu dla przemysłu, co jest technokratyczną parafrazą zakazu kapitalizmu i wolnego rynku. Na koniec przedstawia nasze nadchodzące problemy ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem, których skutki będą widoczne, gdy przejdziemy przez szok zniszczenia naszego społeczeństwa przez Wielki Reset.

Teraz wielu może słusznie pomyśleć, że to wszystko jest tylko listą życzeń szalonych tyranów, której nie da się wyegzekwować. Teraz, bez wchodzenia w szczegóły, powiem ci tylko kilka kluczowych punktów, w jaki sposób wdrożyć te plany, ponieważ wpływają one na każdy aspekt twojego życia.

Przez cały rok 2020, a teraz do początku 2021, świat został wprowadzony w stan wyjątkowy z obawy przed globalną pandemią. Firmy zamykane, placówki opieki zdrowotnej opanowane i kontrolowane przez agencje globalne i federalne; ludzie zostali zmuszeni do pozostania w swoich domach, noszenia masek i niezbierania się; Urzędy i małe firmy zostały zamknięte; Imprezy sportowe skończyły się dla widzów i nie było prawie żadnej rozrywki. Powiedziano nam, że to wszystko jest konieczne, aby „spłaszczyć krzywą choroby”, abyśmy wszyscy mogli wrócić do normalności.

Teraz, gdy wszyscy wpadliśmy w tę panikę, organizacje pozarządowe (NGO), takie jak Forum Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowały seminaria internetowe, aby szkolić aktywistów, lokalnych urzędników i media na temat „podobieństwa między gotowością na wypadek pandemii a badaniem środków dotyczących zmiany klimatu”. Zaproponowali plan „dokąd może pójść świat po pandemii Covid 19”.

Tymczasem WHO i ONZ wezwały rządy do skupienia się na planie „spłaszczenia krzywej klimatycznej”. Brookings Institute opublikował raport zatytułowany „ Jak się celami zrównoważonego rozwoju może pomóc miastom skupić Covid-19 ożywienie na integracji, równości i zrównoważonego rozwoju„[W jaki sposób Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą pomóc miastom skoncentrować odbudowę po katastrofie na integracji, sprawiedliwości i zrównoważonym rozwoju] (Nawiasem mówiąc, te trzy punkty są również trzema zasadami Agendy 21). W tym samym czasie Klub Rzymski, jeden z twórców Agendy 21, wydał własny raport i wezwał do „Zielonego Raportu” po pandemii. Były to wszystkie pierwsze kroki – rozkazy marszu – przygotowujące świat na prawdziwy cel Wielkiego Resetu, a pandemia była praktycznym sprawdzianem. Zmiana klimatu powinna być okrzykiem bojowym.

Założyciel Microsoftu, Bill Gates, objął prowadzenie i wezwał do wprowadzenia obowiązkowej na całym świecie szczepionki na nieokreśloną chorobę ze wskaźnikiem wyleczenia 98,5%. Ponadto Gates, który jest obecnie największym właścicielem gruntów rolnych w kraju, wezwał naród do zaprzestania jedzenia wołowiny i zasugerował przejście na 100% syntetyczną wołowinę. To nie są tylko puste słowa. Krajowi hodowcy bydła podlegają teraz Globalnemu Okrągłemu Stołu na rzecz Zrównoważonej Wołowiny , który nakłada ograniczenia na hodowców bydła, które rujnują tysiące przedsiębiorstw. Niesamowicie, zrobiło to Narodowe Stowarzyszenie Wołowiny BydłaPrzyłączył się do tej propozycji, a World Wildlife Fund (WWF), wielki przeciwnik okrągłej wołowiny, obecnie zasadniczo kontroluje amerykański przemysł wołowy.

Tymczasem G. Edward Griffin donosi: „Administracja Bidena rozpoczęła technokratyczną wojnę z dostawami żywności w Ameryce i przyspiesza globalne załamanie produkcji żywności. Czyni to, płacąc rolnikom, aby NIE uprawiali żywności, instruując Departament Rolnictwa, aby stosował politykę zerowego wzrostu i nakładając ograniczenia na sklepy spożywcze, restauracje i przetwórców mięsa. Ponadto Stany Zjednoczone cierpią z powodu poważnego niedoboru nawozów, co doprowadzi do spadku plonów i wzrostu cen. USA zabrakło żywności do eksportu, a inne kraje przestały eksportować swoje nadwyżki,

Gates nie był jednak usatysfakcjonowany rujnowaniem rolnictwa i przemysłu wołowego. Odnosząc się do blokad COVID i faktu, że cała gospodarka prawie zatrzymała się, Gates powiedział: „Samo zamknięcie gospodarki nie doprowadzi nas tam, gdzie chcemy. Tak jak potrzebujemy innowacji dla COVID-19, musimy również pozbyć się emisji ze wszystkich różnych sektorów i powstrzymać zmiany klimatu ”. W opinii Gatesa i reprezentowanej przez niego kliki „Wielkiego Resetu”, jak możemy to osiągnąć? „Wpływa na wiele obszarów” – powiedział. „Transport, przemysł, elektryczność, wszystkie te rzeczy – i rolnictwo – przyczyniają się do emisji… Jeśli chodzi o klimat, potrzebujemy… większej prędkości i więcej. Potrzebujemy środków politycznych, potrzebujemy więcej pieniędzy na [badania i rozwój],

Cóż, teraz przychodzi być może najbardziej przerażająca taktyka zastosowana w ramach Wielkiego Resetu, aby przejąć pełną kontrolę i dokonać zniszczenia naszej gospodarki, systemu rządów i osobistego stylu życia. Widziałeś nieustanne dążenie do w pełni cyfrowego stylu życia, w którym wszystko, co dotyczy Ciebie, jest online, od kont bankowych po wszystko, co kupujesz w sklepie spożywczym, po posty w mediach społecznościowych. Wszystko to jest teraz przygotowywane jako broń, aby wymusić aprobatę Wielkiego Resetu. I jak zwykle wszystko to kryje się za pojęciami zmiany klimatu, bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. I tak będzie działać.

W ciągu roku 77% inwestorów instytucjonalnych przestanie inwestować w firmy, które w żaden sposób nie są zrównoważone. Menedżerowie finansowi z Wall Street mówią teraz, że zmiany klimatyczne są ich największym zmartwieniem. Może to oznaczać realokację 120 bilionów dolarów w funduszach inwestycyjnych, z dala od ropy i gazu, na pojazdy elektryczne, a nawet sposób, w jaki myślimy o posiadaniu samochodów jako całości. Czy będziesz w stanie posiadać samochód? Być może będziesz zmuszony przesiąść się na transport publiczny. Ten nowy zrównoważony plan inwestycyjny skoncentruje się na globalnym przemyśle transportowym o wartości 5 bilionów dolarów, sektorze opieki zdrowotnej o wartości 9 bilionów dolarów, przemyśle lotniczym o wartości 850 miliardów dolarów, przemysł eksportowy o wartości 600 miliardów dolarów i przemysł zaopatrzenia w żywność o wartości 26 miliardów dolarów. Jeśli nie zostanie to zrobione zgodnie z zasadami „ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, nie zostanie ono sfinansowane. Firmy potrzebująPrześlij informacje o klimacie zwierząt do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu oceny ryzyka klimatycznego. Morgan Stanley, Merrill Lynch i Bank of America już pracują nad tymi wytycznymi.

A co z twoimi osobistymi decyzjami życiowymi teraz? Jak na nie wpłynie? W jaki sposób zostaniesz zmuszony do przestrzegania zasad?

Jeśli Twoje nawyki zakupowe, zapisane na kartach kredytowych i kontach bankowych online, wykażą, że kupiłeś broń lub amunicję, zostanie dla Ciebie utworzony osobisty profil. Dodaj do tego rodzaj kupowanej żywności – być może kupiłeś wołowinę, ale za mało warzyw, co może wskazywać, że nie prowadzisz zdrowego, zrównoważonego stylu życia. Ile energii zużywasz? Gdzie poszedłeś iz czym? Ile budynków posiadasz? W co inwestujesz? Wszystkie te rzeczy są świadectwem twojego śladu klimatycznego i twojego zaangażowania w sprawiedliwość społeczną.

A teraz do osobistego wpływu na ciebie. Każda z tych pozycji będzie regularnie publikowana w Twoim profilu, a każda z tych pozycji wpłynie na Twoją osobistą zdolność kredytową. Niska ocena kredytowa uniemożliwia uzyskanie kredytu na zakup samochodu, kredytu hipotecznego, a nawet pożyczki biznesowej. Jeśli nie zmienisz swoich nawyków i osobistych przekonań, zostaniesz wykluczony ze społeczeństwa.

Być może widzieliście raporty, w których Bank of America dostarczał informacji o wszystkich posiadaczach kart, którzy byli w Waszyngtonie 6 stycznia, kiedy na Kapitolu wybuchł gwałtowny konflikt. Sam określiłeś wszystkie koszty hoteli, posiłków lub podróży. To tylko jeden przykład tego, co się stanie, jeśli pozwolimy na kontynuowanie Wielkiego Resetu . Osiemdziesiąt jeden międzynarodowych banków nawiązało współpracę z Bankiem Światowym, wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Rezerwą Federalną Stanów Zjednoczonych, które nadzorują wszystkie amerykańskie banki i obieg naszych pieniędzy.

Ze względu na przestrzeń nie mogę mówić o nasilających się atakach na własność prywatną i osiedla domów jednorodzinnych, które obecnie przeprowadza administracja Bidena. Ponadto prywatne nieruchomości na wynajem i właściciele są oblegani, ponieważ kontrola czynszów oraz wyższe koszty operacyjne i podatki grożą wycofaniem ich z rynku. Pieniądze papierowe mają zostać zastąpione walutą cyfrową, która może zniknąć za jednym naciśnięciem przycisku, jeśli nie zastosujesz się do wytycznych. Dochód podstawowy sprawi, że wszyscy będziemy równi – równie biedni i pod kontrolą gangu odpowiedzialnego za tę kulturę rządową. Wszystko to jest zgodne z Wielkim Resetem, ponieważ szef WEF Klaus Schwab powiedział, że w przyszłości nikt nie będzie niczego właścicielem i będzie z tego bardziej zadowolony.

Pierwszym celem zmiany ludzkiego społeczeństwa jest zniesienie naszej kultury . Zmiana języka. Jeśli masz myśl przeciw agendzie, jest to „mowa nienawiści”. Kontrola swobody poruszania się. Wymazywanie historii i książek sprzecznych z powszechnie akceptowaną prawdą. Wymuszanie zgody.

Gdyby świat tylko czytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i działał zgodnie z nimi, moglibyśmy zapobiec II wojnie światowej. Gdyby tylko świat działał i wyrzucił na śmietnik Manifest Komunistyczny Karola Marksa, moglibyśmy oszczędzić Rosji 70 lat horroru – a miliony ludzi nie cierpiałyby teraz z powodu tyranii czerwonych Chin.

Dzisiaj ty i ja mamy kolejną szansę. Wiemy już, dokąd zmierza Wielki Reset. Na całym świecie są miliony Amerykanów i innych ludzi, którzy martwią się tym, czego wszyscy jesteśmy świadkami i chcą to powstrzymać. Możemy to zrobić. Ale na początek musimy najpierw skoncentrować się na poziomie lokalnym i stanowym oraz walczyć na czterech różnych frontach. Obejmują one edukację , gdzie walka musi skoncentrować się na szkolnictwie wyższym i zakończeniu federalnych programów zmiany zachowania kierowanych przez psychologię; prawo do prywatności , gdzie każdy wysiłek musi być wykonane, aby zapobiec tworzeniu federalnych baz danych przechowujących dane osobowe; Prawo do własności prywatnej , które gwarantuje własność prywatną, kontrolę i ochronę nieruchomości oraz własności intelektualnej; oraz ochrona suwerenności i niepodległości narodowej .

Nie ma znaczenia, jak potężne są te siły, ponieważ jeśli zdołamy chronić nasze podstawowe prawa, nie będą one w stanie ustanowić swojej tyranii. Wasze władze miejskie i stanowe władze ustawodawcze mają znacznie większą władzę, niż większość z was zdaje sobie sprawę, w tym nad ochroną uczciwości wyborów. Zorganizuj i zastosuj tę moc. Zatrzymaj ich na tych czterech frontach, a Wielki Reset przestanie istnieć.

Im więcej ludzi zacznie rozumieć kłamstwa Wielkiej Kabały Resetu, tym większe będzie przebudzenie. Największym zmartwieniem tyranów jest to, że my, uciskani, w końcu powstaniemy i odmówimy posłuszeństwa ich rozkazom.

*******

Tom DeWeese jest czołowym narodowym orędownikiem wolności jednostki, wolnej przedsiębiorczości, prawa do własności prywatnej, prywatności, powrotu do podstaw edukacji oraz suwerenności i niezależności Ameryki.

Źródło: americanpolicy.org/…/03/15/what-the-great-reset-will-really-do-to-you/

giftamhimmel.de/was-der-great-reset-ihnen-tatsaechlich-antun-wird/