Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks119
vi.news

Đã là chắc chắn: Không có từ nào nói về bãi bỏ đời sống độc thân trong “Querida Amazonia”

Tác giả của Caminante- Wanderer.Blogspot.com (ngày 11 tháng 2) đã đọc toàn bộ văn bản của Tông huấn hậu Thượng hội đồng - "Querida Amazonia".

Ông đưa tin, "không có một lời nào về viri probati [linh mục đã kết hôn] và việc bãi bỏ đời sống độc thân cho khu vực Amazon."

Francis không chỉ cầu nguyện cho các linh mục mới mà còn khích lệ những người thể hiện ơn gọi truyền giáo cho khu vực Amazon.

Có tin tức rằng tài liệu ra lệnh thành lập một ủy ban để nghiên cứu khả năng của các linh mục đã kết hôn, là sai.

Nhìn chung, Caminante-Wanderer gọi tài liệu là "thứ rác rưởi" thuộc "loại hôi thối và độc hại nhất",

"Từ giờ trở đi, không chỉ Tucho Fernández, mà cả Mario Vargas Llosa và Pablo Neruda, những người được trích dẫn nguyên văn, sẽ là một phần của câu chuyện về 'Huấn quyền bình thường' nổi tiếng."

#newsZnbefekxmh