Franciszek o homoseksualistach: "Pan zbawi wszystkich" (film)

Franciszek na konferencji prasowej 15 września stwierdził, że wszyscy będą zbawieni, kwalifikując w ten sposób śmierć Chrystusa jako zbyteczną.

To bluźnierstwo pozostało niezauważone, dopóki NovusOrdoWatch.org (3 stycznia) nie zwrócił na nie uwagi. Mówiąc o wadzie homoseksualizmu, Franciszek powiedział:

"Szanujcie wszystkich. Pan jest dobry i zbawi wszystkich – nie mówcie tego na głos [śmiech] – ale Pan chce zbawić wszystkich. Proszę, nie każcie Kościołowi zaprzeczać jego prawdzie. Wiele, wiele osób o odmiennej orientacji homoseksualnej podchodzi do sakramentu pokuty, podchodzi, by prosić księży o radę, Kościół pomaga im iść naprzód w życiu."

Rzeczywistość jest inna:

- Sakrament pokuty Novus Ordo praktycznie zamarł;

- Niezliczeni homoseksualiści chełpią się swoim problemem, odmawiają litości i żądają, aby całe społeczeństwo zostało przekształcone zgodnie z ich życzeniami.

Biblia mówi, że akty homoseksualne wołają o pomstę do nieba. Chrystus mówi z graficznymi szczegółami o piekle, ostrzegając, że "nikt nie może przejść stamtąd do nas". Na Sądzie Ostatecznym ludzkość zostanie podzielona na dwie grupy, z których jedna powstanie do życia wiecznego, a druga zostanie wygnana do "ciemności", "ognia nieugaszonego", "wiecznych mąk", gdzie "robak nie umiera", ludzie będą "zgrzytać zębami w udręce i żalu" i skąd nie ma powrotu.

#newsQovwhrddtf

00:48
niewolnicaMaryi
JUDASZ I JEGO SYNOWIE RZĄDZĄ MOIM KOŚCIOŁEM POWIEDZIAŁ PAN JEZUS !!!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

"Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdzic…
More
.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

"Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdziciel: ci wszyscy grzeszą przeciw uznanej prawdzie chrześcijańskiej.


KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien. Niewiadomość w religii wtedy tylko może uniewinnić, gdy człowiek nie ma czasu i sposobności poznać prawdy chrześcijańskie.

Kto tych prawd nie uznaje, kto je zapiera, odrzuca, według nich nie żyje i innym przeszkadza do ich przyjęcia: ten się sprzeciwia Duchowi Świętemu, od którego wszelka prawda chrześcijańska pochodzi.

Tego grzechu winnymi byli za czasów Pana Jezusa, arcykapłani, Pisma uczeni, Faryzeuszowie, i w ogóle żydzi. Nie chcieli przyjąć nauki Jezusowej, acz ją P. Jezus dostatecznie wyświadczył cudami i życiem swoim świętym. Sprzeciwiali się i Apostołom, opowiadającym tę naukę Chrystusową i zatwierdzającym ją rozmaitymi znakami i cudami.

Tego grzechu winnymi są i dzisiaj niewierni i heretycy: Między poganami, żydami, Mahometanami i heretykami wielu jest takich, co wiedzą, albo przynajmniej powinniby wiedzieć, że wszystko, co Kościół katolicki naucza i przepisuje, jest prawdą Boską; mimo to trwają w niewierze i w herezji, a co więcej rozszerzaniu Wiary katolickiej stawiają najrozmaitsze przeszkody. Oprócz M. Lutra powstało jeszcze wiele innych heretyków, którzy nasienie fałszu rozsiali na wsze strony, i to nasienie przyjęło się i krzewi do dziś dnia bez przerwy. Wprawdzie nie można twierdzić, że wszyscy wyznawcy błędów heretyckich sprzeciwiają się uporczywie uznanej prawdzie chrześcijańskiej; albowiem wielu z nich, urodzeni i wychowani w herezji, nigdy nie przyszli do poznania wiary katolickiej, i żyją w przekonaniu, że rzeczywiście posiadają prawdziwą ewangelię Chrystusową. Takich P. Bóg będzie sądził wedle sumiennego ich przekonania, i okaże im miłosierdzie, jeżeli według sumienia swego żyją. Atoli pomiędzy heretykami wielu jest, którzy o prawdziwości wiary swojej powątpiewają, i mniej więcej fałszywość jej uznają.

Jeżeli mimo to trwają w herezji, jeżeli nie starają się poznać prawdę Chrystusową; jeżeli nie chcą wrócić na łono Kościoła katolickiego: tedy sprzeciwiają się Duchowi Świętemu i grzeszą bardzo ciężko.

Wielu jest takich między protestantami, którzy dobrze wiedzą, że sam tylko Kościół katolicki jest prawdziwym, od Chrystusa założonym Kościołem, że w nim przechowuje się wszystka prawda nauki Chrystusowej; jednak nie nawracają się, a to dlatego, że albo lękają się szkodę ponieść w interesach doczesnych, albo boją się języków ludzkich.
(...) (*)

Lecz i między katolikami niemało takich, co się uznanej prawdzie chrześcijańskiej sprzeciwiają. Są, co mówią: "Co księża nauczają, to nie wszystko prawda. Kto by tam wierzył wszystko?". Ci grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo wiedzą, że kapłani katoliccy nie co innego, jeno szczere słowo Boże opowiadają.
Insi znowu pisma, książki, gazety przeciwne religii, Kościołowi rozszerzają, do czytania dawają, zachęcają, a natomiast pisma katolickie tłumią. Tacy ludzie są wyraźnie nieprzyjaciółmi P. Boga, przesłańcami (a) Antychrysta.

Są wreszcie i tacy katolicy, którzy prawdzie katolickiej nie sprzeciwiają się słowy lecz uczynkiem, bo według tej prawdy nie żyją. Do nich stosują się słowa św. Pawła apostoła: "Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdziciel: ci wszyscy grzeszą przeciw uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
(...)
Baczcie, bracia moi, żebyście tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu nie obciążali sumienia swego. Prawdę Chrystusową przyjmujcie chętnym i wdzięcznym sercem i ta Prawda niech będzie prawidłem życia waszego. Módlcie się też codziennie za niewiernych, za heretyków i za grzeszników, siedzących w cieniach i w ciemnościach śmierci, aby się dali łasce Boskiej oświecić i wstąpili na ścieżkę zbawienia. Amen.
Ks. Józef Stagraczyński
Nauki katechizmowe o prawdach wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Według średniego Katechizmu Deharba. Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. Wydał X. J. Stagraczyński. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 12-15. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).
Pozwolenie Władzy Duchownej:
Imprimatur.
Pelplini, die XVIII-ma m. Decembris a. 1885.
Episcopus Culmensis.
† Joannes.
G. V. 11640.
Przypisy:
(*) Teraz następowały przykłady z życia wzięte, które pominięto.
(a) Przesłaniec, ten, który został wprzód posłany, herold, poprzednik, zwiastun, prekursor; posłaniec, wysłannik, poseł, delegat.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
Prawda inside shares this
19
wacula25wp.pl
A podobni jesteście do watahy Żydów którzy szukali błędów w Chrystusie aby go znieważać .Zapominacie że papież jest jedynie człowiekiem słabym
Prawda inside
Dzbanie nie mąć
wacula25wp.pl
Papież jako osoba prywatna, zwłaszcza w rzeczach i naukach przyrodzonych, mylić się może jak każdy inny człowiek. Papież nie cieszy się również nadprzyrodzonym darem nieomylności, jeśli mówi lub pisze o jakim przedmiocie religijnym jako teolog, jako uczony słowem kiedy mówi i działa tylko jako osoba prywatna i należy szanować każdego człowieka ,jednak nie udawać że jest oky ,bo nie jest ?.Byli …More
Papież jako osoba prywatna, zwłaszcza w rzeczach i naukach przyrodzonych, mylić się może jak każdy inny człowiek. Papież nie cieszy się również nadprzyrodzonym darem nieomylności, jeśli mówi lub pisze o jakim przedmiocie religijnym jako teolog, jako uczony słowem kiedy mówi i działa tylko jako osoba prywatna i należy szanować każdego człowieka ,jednak nie udawać że jest oky ,bo nie jest ?.Byli gorsi papieże wieki temu .
CÓRKA MARYI
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Fałszywy prorok służy szatanowi i przez swoje zwodzicielskie herezje prowadzi wszystkich, którzy mu ufają do piekła na wieczne potępienie.
Jakie on ma demoniczne spojrzenie, że aż ciarki przechodzą jak się na niego patrzy.
Oszust , zwodziciel , wilk owczej skórze! Głupi i biedni ludzi którzy mu wierzą i go słuchają. Na tym portalu też jest ich niemało. Jakaś Tatanka, bez przerwy puszcza jego …More
Fałszywy prorok służy szatanowi i przez swoje zwodzicielskie herezje prowadzi wszystkich, którzy mu ufają do piekła na wieczne potępienie.
Jakie on ma demoniczne spojrzenie, że aż ciarki przechodzą jak się na niego patrzy.
Oszust , zwodziciel , wilk owczej skórze! Głupi i biedni ludzi którzy mu wierzą i go słuchają. Na tym portalu też jest ich niemało. Jakaś Tatanka, bez przerwy puszcza jego heretyckie nauki. Widocznie jej to bardziej odpowiada, niż słuchanie twardej mowy Jezusa. Franek to wyrozumiały gość, po co katolicy maja się męczyć i wysilać. Żyje sie raz więc róbcie wszystko co wam się podoba . Grzeszcie na potęgę,a co będziecie sobie żałować. Sodomici niech sobie użwają do woli i niech przystępują do do Komunii Świętej, tak samo jak i rozwiedzeni w nowych związkach partnerskich. Łamcie Przykazania Boże, bo to jest szaleństwo , aby je wszystkie przestrzegać, róbta co chceta, hulaj dusza piekła nie ma, wszyscy po śmierci idą prosto do Nieba razem z butami.
To po co Pan Jezus dał się ukrzyżować i konał na Krzyżu 3 długie godziny w strasznych cierpieniach? A czy tatanka skakanka wie dlaczego? Tak samo Elkam i tommy i ksiądz wacula, wiecie dlaczego Jezus dał się Ukrzyżować, skoro bergoglio wam głosi, że piekła nie ma?
Krystian N.
Franio jest jak "Trybuna Ludu". Wszystko co mówi należy interpretować na odwrót. To typowe działanie Szatana. Ten gość już jest potępiony, służy diabłu ze wszelkich swych sił. Współczuję mu, ale nie ma dla niego ratunku.
Michał Rembieliński
Siniore / Pan, o którego pana mu chodzi? "Pan jest dobry i zbawi wszystkich – nie mówcie tego na głos [śmiech] – ale Pan chce zbawić wszystkich".