Martina Bohumila Lutherová
Člověka obestře veliká radost, jen když tyto Chvály čte.