11:59

Gabriel Maciejewski o książce: Ignacy Baranowski - Przemysł polski w XVI wieku

Gabriel Maciejewski o książce: Ignacy Baranowski - Przemysł polski w XVI wieku, będącej ciekawym studium historycznym dotyczącym przemysłu Polski w wieku XVI - tzw. złotym wieku dziejów Polski, u …More
Gabriel Maciejewski o książce: Ignacy Baranowski - Przemysł polski w XVI wieku, będącej ciekawym studium historycznym dotyczącym przemysłu Polski w wieku XVI - tzw. złotym wieku dziejów Polski, u schyłku panowania dynastii Jagiellonów i początku panowania królów elekcyjnych. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Klinika Języka w 2020 r.
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.