pl.news
11.7K

Benedykt XVI wywołał napięcia - Kardynał Müller

Jest tylko jeden papież i na imię mu Franciszek, powiedział Kardynał Ludwig Müller podczas niedawnej prezentacji książki (Kath.net, 8 czerwca). Niemniej jednak Müller krytykuje rezygnację Benedykta …More
Jest tylko jeden papież i na imię mu Franciszek, powiedział Kardynał Ludwig Müller podczas niedawnej prezentacji książki (Kath.net, 8 czerwca).
Niemniej jednak Müller krytykuje rezygnację Benedykta XVI z 2013 roku, mówiąc, że doprowadziła ona do napięć zarówno w duszpasterstwie Piotrowym, jak i w samym Kościele. Według Müllera wspomniane napięcia "nie mają żadnego odniesienia do historii ani nie zostały jeszcze ogarnięte pod kątem dogmatycznym".
Zgodnie z prawem kanonicznym papież może zrezygnować ze stanowiska, ale nie po to wyznacza go Chrystus na przewodniczącego zgromadzenia, aby odchodził na zasłużoną emeryturę. To stoi w sprzeczności z powierzoną mu misją i autorytetem.
Ponadto, Müller dostrzega napięcia pomiędzy święta misją i prawem Kościoła, które wymusza na biskupach ustąpienie ze stanowiska po przekroczeniu 75 roku życia. Kardynał zgadza się z tym prawem wyłącznie w aspekcie pragmatycznym.
Grafika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsVizghzgqvv