Clicks259
hr.news

Brandmüller: Sinoda je prikrila program da katolicizam zamijeni poganstvom

Na Amazonskoj sinodi katolička je vjera u pitanju, piše kardinal Walter Brandmüller na LifeSiteNews.com (17. listopada).

Objašnjava da se kršćanska religija - za razliku od poganstva - temelji na Stvoriteljevoj samo-komunikaciji s čovječanstvom.

Brandmüller naglašava da se Magisterij, uključujući i postsaborski, zanemaruje na Sinodi i da se odvija "skriveni i tajni" prekid s bilo kojom dogmatičnom tradicijom.

On sumnja da oni koji kontroliraju sinodu pokušavaju zamijeniti katolicizam "panteističkom prirodnom religijom čovjeka" koju Brandmüller identificira kao varijantu starog modernizma, u modi prije 100 godina.

#newsNqwefrqtvf