Clicks826
FATIMA SZÁZ
1
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY VAGYOK" NEM IGAZ, HOGY: "ő nem akar többet: ő nő és tanítvány" (www.magyarkurir.hu) Ezt üzente a Szűzanya Don Stefano Gobbi által 1985. október 13-án, az utolsó …More
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY VAGYOK"

NEM IGAZ, HOGY: "ő nem akar többet: ő nő és tanítvány" (www.magyarkurir.hu)
Ezt üzente a Szűzanya Don Stefano Gobbi által 1985. október 13-án, az utolsó fatimai jelenés évfordulóján:
„Innen, ahol mint „napba öltözött Asszony” jelentem meg, hívok mindenkit, hogy gyűljetek égi Vezéretek köré. Ez a nagy harc ideje köztem és a vörös Sárkány, meg a fekete vadállat rendelkezésére álló hatalmas sereg között. A marxista ateizmus és a szabadkőművesség vezetik ezt az egyesült sereget, hogy az egész emberiséget istentagadásra és Isten elleni lázadásra vigyék. Maga Lucifer áll az élén, aki ma megismétli kihívását, szembehelyezkedik Istennel, hogy önmagát imádtassa istenként. Vele együtt küzd minden démon, akik ezekben az időkben visszaözönlöttek a földre a pokolból, hogy a lehető legtöbb lelket vigyék vesztébe. Velük egyesült minden kárhozott lélek, és azok, akik ebben az életben járják Isten visszautasításának útját, akik megbántják, káromolják Őt, és az önzés, a gyűlölet, a gonoszság és a tisztátalanság útját járják. Egyetlen céljuk az élvezetek keresése, minden szenvedélyüket kielégítik, harcolnak a gyűlölet, a gonoszság és az istentelenség diadaláért. A sereget, amelyet magam vezetek, az angyalok és a mennyország szentjei együttesen alkotják szent Mihály főangyal vezetésével, aki az egész mennyei sereg vezére. Ez igen nagy ütközet, amely főleg lelki síkon folytatódik. Ezen a földön seregemet azok alkotják, akik Istent szeretve és Őt dicsőítve élnek a keresztségben kapott kegyelem szerint, és akik az Úr parancsolatai teljes megtartásának biztos útján járnak. Az alázatosak, az engedelmesek, a kicsinyek, a jótékonyak elkerülik az ördög cselvetéseit és az élvezetek könnyű kísértéseit, a szeretet, a tisztaság és a szentség útján járnak. E seregemet mindazok a kis gyermekeim alkotják, akik a világ minden részén igennel felelnek ma nekem, és követnek a számukra ezekben az években megjelölt úton. Seregemmel segítem elő ezekben az időkben győzelmemet. Seregemmel építem mindennap Szeplőtelen Szívem diadalát. Seregemmel készítem elő az utat, amelyen eljön hozzátok Jézus dicsőséges országa. Ez a szeretet és a kegyelem, a szentség, az igazságosság és a béke országa lesz."
FATIMA SZÁZ