lowoa
82

Mit mond a Szent Biblia a homoszexualitásról?

A homoszexuális gyakorlatot mind az Ó-, mind az Újszövetség elítéli, s azt a házasságtöréssel egyenlő súlyú bűnnek tekinti (3Mózes 18;22. 3Mózes 20;13, Róma 1,26) .
***
(3Mózes 18,22) „Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.”
***
(3Mózes 20,13)„Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.”
Sodoma homoszexualis romlottsága. (1 Mózes 19,1–11.)
„Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak, körülvették a házat; ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket.” (1Mózes 19,4-5)
A sodomaiak feltett szándéka az volt, hogy homoszexuális kapcsolatot létesítsenek Lót vendégeivel, amelyet éppen e történet kapcsán szoktak sodomizmusnak is nevezni.
A sodomai férfiak „kivétel nélkül” mind részt vettek abban a bűnös akcióban, amely kihívta Isten végső ítéletét. A Szentírás Sodoma lakóit megátalkodott, fajtalan életmódú elvetemülteknek, zabolátlan, kicsapongó viselkedésű embereknek nevezi! (2Péter 2,7)

Gibea lakóinak gyalázatos tette. (Bírák könyve 19,22–30.)
„A város férfiai, elvetemült emberek, (Beliál fiai) körülvették a házat,
az ajtóhoz tódultak, és ezt mondták annak az öregembernek, a házigazdának: Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd háljunk vele! ” (Bírák könyve 19,22)
A gibeai férfiak összegyűltek a vendéglátó ház előtt és a férfi vendég kiadását követelték, hogy megbecstelenítsék és vele homoszexuális üzelmeket folytassanak. Láthatjuk, hogy Gibea lakói nem különböztek erkölcsi romlottságban, bujaságban Sodoma lakosaitól.

Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 1, 25-28
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.
Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.
És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik.”


A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn | masodikeljovetel.hu

Parókia Portál