Clicks1.7K
mk2017
1
Ostrzeżenie Pana Jezusa. Słowa Pana Jezusa skierowane do Wandy Malczewskiej: „Piotr zaparł się Mnie z bojaźni przed Żydami tylko słowami, a Judasz zaparł się Mnie uczynkami, z chciwości, bo wziął …More
Ostrzeżenie Pana Jezusa.

Słowa Pana Jezusa skierowane do Wandy Malczewskiej:
„Piotr zaparł się Mnie z bojaźni przed Żydami tylko słowami, a Judasz zaparł się Mnie uczynkami, z chciwości, bo wziął pieniądze od Żydów, prowadził ich na Moje pojmanie i własnymi rękami Mnie wydał - Piotr, gdym raz spojrzał na niego, uznał swój błąd, rozpłakał się, porzucił złe towarzystwo, które było dla niego okazją do upadku i poszedł za Mną. A Judasz, pomimo że go przyjacielem nazwałem, gdy Mnie Żydom zdradziecko wydawał, pomimo że go przestrzegałem, że Syna Człowieczego wydaje, więc zbrodnię popełnia - był niewzruszony w swej zatwardziałości i ani myślał o pokucie - dlatego zgubił się wiecznie.
Taki koniec spotka każdego zdrajcę - sprzedawczyka. Czy to będzie zdrajca, sprzedawczyk Kościoła i Wiary - czy własnej Ojczyzny, czy tylko rodziny swojej, w każdym razie spotka go los Judasza. Srebrniki wzięte za zdradę, skropione krwią i łzami zdradzonych, sprowadzą na zdrajcę pogardę ludzi uczciwych, zatwardziałość serca i wieczne odrzucenie od Pana Boga. Powiedz czy twoja Ojczyzna nie miała takich zdrajców, co brali srebrniki i honory od rządów schizmatyckich i heretyckich za zdradę Kościoła i Ojczyzny, co miliony dusz oderwali od Kościoła a Ojczyznę rozszarpali?”
Sługa Boża Wanda Malczewska
"WIZJE - PRZEPOWIEDNIE - UPOMNIENIA"
(dotyczące Kościoła i Polski)
alex 7
A teraz biskupi biorą pieniądze, od lat z Unii Europejskiej , w ramach dotacji . Więc nic dziwnego, że zapierają się prawdziwej wiary i zostawiają owce na pastwę wilków.