Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
29:57
PiotrM
133.4K
NIEMORALNY EPISKOPAT WYDAŁ ZGODĘ NA C- 19 CZ.1.
Artystka11 Artystka11
Warunkiem wprowadzenia EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO JEST:
[1] „Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną”.
[2] „Badanie kliniczne można rozpocząć, jeżeli komisja bioetyczna wydała pozytywną opinię w sprawie prowadzenia badania oraz Prezes Urzędu wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego.”
Art. 29. 1…
More
Warunkiem wprowadzenia EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO JEST:
[1] „Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną”.
[2] „Badanie kliniczne można rozpocząć, jeżeli komisja bioetyczna wydała pozytywną opinię w sprawie prowadzenia badania oraz Prezes Urzędu wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego.”
Art. 29. 1. Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną. Opinia ta nie stanowi decyzji administracyjnej.
14. Komisja bioetyczna podejmuje uchwałę wyrażającą opinię o projekcie eksperymentu medycznego w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu mogą być oddane wyłącznie głosy za wydaniem opinii pozytywnej lub za wydaniem opinii negatywnej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Komisja bioetyczna wyraża opinię nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu medycznego
DO SKŁADU KOMISJI POWOŁUJE SIĘ OSOBY POSIADAJĄCE WYSOKI AUTORYTET MORALNY LUB WYSOKIE KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE. KOMISJA BIOETYCZNA WYRAŻA OPINIĘ O PROJEKCIE EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO W DRODZE UCHWAŁY, PRZY UWZGLĘDNIENIU KRYTERIÓW ETYCZNYCH, RAZ CELOWOŚCI I WYKONALNOŚCI PROJEKTU! NIEKTÓRE PRZEPISY ZNOWELIZOWANO 01.01. 2021 r.
Jadwiga Bob shares this
30
olek19801
Komu służy episkopat?