Clicks33
vi.news

Hồng y Hà Lan dự kiến về sự sụp đổ của Giáo hội trên toàn thế giới

Hồng y Utrecht Willem Eijk, Hà Lan, nói về sự sụp đổ của Giáo hội Hà Lan trong một cuốn sách phỏng vấn của Andrea Galli (Sandro Magister, 21 tháng 9).

Hà Lan là một trong những quốc gia Công giáo trên toàn thế giới cung cấp cho 12% số lượng truyền giáo Công giáo. Bây giờ, trong số 17 triệu dân chỉ có 150.000 người tham dự Thánh lễ Chúa nhật, đa số là người nhập cư.

Theo Eijk ngay từ những năm 1940, người Công giáo Hà Lan gắn bó với Giáo hội nhiều hơn vì các lý do xã hội, chẳng hạn như là thành viên của một hiệp hội Công giáo, hơn là vì Đức tin.

Ông nhận xét rằng Công đồng Vatican II muốn Giáo hội cởi mở với xã hội, điều này đã xảy ra, trong khi xã hội không cởi mở với Giáo hội. Thay vào đó, Giáo hội bị khai trừ khỏi cuộc sống công cộng. Sau đó, “Giáo hội rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng đức tin sâu sắc nhất trong lịch sử của mình”.

Eijk đề nghị rằng Giáo hội cần phải cải tổ lại ngôi nhà của chính mình trước khi có thể truyền giáo cho thế giới.

Ông không mong đợi một cuộc ly giáo, "Tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra với chúng tôi ở Hà Lan sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới."

Hình ảnh: Willem Eijk, © wikicommons, CC BY-SA, #newsJyvkowlmho