Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
pl.news
31.6K

Bliskie związki: Franciszek zaprasza Jeffreya Sachsa

Amerykański ekonomista Jeffrey Sachs, proaborcyjny przewodniczący ONZ-owskiej Sieci Zrównoważonego Rozwoju, wygłosi na zaproszenie Franciszka przemówienie …
wacula25wp.pl
A ekonomista Jeffrey Sachs to wybitna postać formatu L.Balcerowicza który ocalił POLSKĘ wraz z Jeffrey Sachsem.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nieprzyjazny wyraz twarzy Bergoglio z jego sztucznym uśmiechem!
Adrianna7
Koniecznie powinien zaprosić Billa Gatesa i podziękować mu za szczepionki...