Clicks23
vi.news

Không có thông tin?

Khi Hội đồng Hồng y của Francis nhóm họp vào tháng 12 năm ngoái, cuộc họp tiếp theo đã được ấn định vào tháng Hai.

Đáng lẽ nó sẽ được tổ chức trực tuyến. Tuy nhiên, IlSismografo.Blogspot.com (ngày 2 tháng 3) đã lưu ý rằng Vatican không công bố thông tin nào về cuộc họp như vậy. Do đó, có thể giả định rằng nó hoàn toàn không diễn ra. Có thể, Francis đã cảm thấy mệt mỏi với hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng Francis là Maradiaga (điều phối viên, Tegucigalpa), Bertello (Vatican), Gracias (Bombay), Marx (Munich), O'Malley (Boston), Parolin (Vatican), Ambongo (Congo), Mellino (thượng nghị sĩ, Vatican)

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsLtkuhektcc