vi.news
25

Lời chào từ tàu Titanic: Francis tạo ra "Bộ" của các giáo lý viên

Francis sẽ bổ nhiệm giáo lý viên vào “chức vụ” chính thức mới thông qua tự sắc mang tiêu đề gây hiểu lầm Antiquum domainserium (“Mục vụ cũ”).

Văn phòng báo chí Vatican thông báo sẽ xuất bản vào ngày 11 tháng 5. Từ trước đến nay, các giáo lý viên đã được “ủy nhiệm” cho hoạt động của mình. Trong tương lai, giáo lý viên sẽ sát cánh cùng với các mục vụ của Novus Ordo như "người giảng kinh" hay "người giúp lễ" không có chức năng thực sự, cả trong phụng vụ hay bất cứ nơi nào khác.

Chỉ trong tháng giêng, Francis đã thay đổi giáo luật tuyên bố rằng giáo dân bao gồm cả phụ nữ có thể chính thức trở thành "người giảng kinh" hay "người giúp lễ". Tuy nhiên, điều này tương tự với việc sắp xếp lại ghế trên tàu Titanic, một việc làm vô íchh, bởi vì trong Novus Ordo, hầu như tất cả những "người giảng kinh" hay "người giúp lễ"- đàn ông và phụ nữ - không bao giờ được thiết lập như vậy.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsVdwhzeunml