Aaron-Jozef
De Orde van Malta komt met dit besluit in schisma met de universele Tridentijnse katholieken. Dit betekent een schisma in de Rooms Katholieke kerk. Met of zonder toestemming van paus Franciscus?