Clicks324
Daniel_111
(26) Ing. Pavlína Nytrová. Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.More
(26) Ing. Pavlína Nytrová.

Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.