Clicks318

(26) Ing. Pavlína Nytrová

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.