14:23
21.9.2022 8,00 Putin podepsal částečnou mobilizaci 300 000 záložáků pro ruskojazyčnou Ukrajinu do 14 dnů až měsíce a půl. (česky, pak slovensky) "Vážení přátelé! Tématem mého projevu je situace …More
21.9.2022 8,00 Putin podepsal částečnou mobilizaci 300 000 záložáků pro ruskojazyčnou Ukrajinu do 14 dnů až měsíce a půl. (česky, pak slovensky) "Vážení přátelé!

Tématem mého projevu je situace v Donbasu a průběh speciální vojenské operace na jeho osvobození od neonacistického režimu, který se na Ukrajině chopil moci v roce 2014 v důsledku ozbrojeného státního převratu.

Obracím se dnes na vás, na všechny občany naší země, na lidi různých generací, věku a národností, na lid naší velké vlasti, na všechny, které spojuje velké historické Rusko, na vojáky a důstojníky, na dobrovolníky, kteří nyní bojují na frontě, jsou v bojové službě, na naše bratry a sestry – obyvatele Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a dalších oblastí osvobozených od neonacistického režimu.

Jde o nezbytné a neodkladné kroky k ochraně suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Ruska, o podporu touhy a vůle našich krajanů rozhodovat o své budoucnosti a o agresivní politiku některých západních elit, které se snaží všemi prostředky udržet svou nadvládu, a proto se snaží blokovat a potlačovat jakákoli suverénní nezávislá centra rozvoje, aby mohly i nadále vnucovat svou vůli jiným zemím a národům a implantovat jim své pseudohodnoty.

Cílem tohoto Západu je oslabit, rozdělit a nakonec zničit naši zemi. Již přímo říkají, že se jim v roce 1991 podařilo rozdělit Sovětský svaz a nyní nastal čas, aby se samotné Rusko rozpadlo na množství fatálně nepřátelských regionů a oblastí.

A takové plány spřádají už dlouho. Podpořili bandy mezinárodních teroristů na Kavkaze, přiblížili útočnou infrastrukturu NATO k našim hranicím. Udělali si z totální rusofobie svou zbraň, včetně toho, že po desetiletí cíleně pěstovali nenávist k Rusku, zejména na Ukrajině, které připravili osud protiruského předmostí, a z ukrajinského lidu udělali potravu pro děla a vehnali ho do války s naší zemí, Tuto válku rozpoutali již v roce 2014, kdy použili ozbrojené síly proti civilistům, zorganizovali genocidu, blokádu a teror proti lidem, kteří odmítli uznat vládu, jež na Ukrajině vznikla v důsledku státního převratu.

A poté, co dnešní kyjevský režim skutečně veřejně odmítl mírové řešení problému Donbasu a navíc oznámil svůj nárok na jaderné zbraně, bylo naprosto jasné, že nová rozsáhlá ofenzíva proti Donbasu je nevyhnutelná, jak se již dvakrát stalo. A pak by stejně nevyhnutelně následoval útok na ruský Krym – na Rusko.

V této souvislosti bylo rozhodnutí zahájit preventivní vojenskou operaci naprosto nezbytné a jediné možné. Její hlavní cíle – osvobození celého území Donbasu – byly a zůstávají nezměněny.

Luhanská lidová republika již byla prakticky zcela vyčištěna od neonacistů. V Doněcké lidové republice pokračují boje. Kyjevský okupační režim zde za osm let vytvořil hluboce zakořeněnou linii dlouhodobých opevnění. Útok na ně by vedl k velkým ztrátám, proto naše jednotky, stejně jako vojenské jednotky donbaských republik, jednají plánovitě a kompetentně, využívají techniku, šetří personál a krok za krokem osvobozují doněckou zemi, čistí města a vesnice od neonacistů a pomáhají lidem, z nichž kyjevský režim udělal rukojmí a živé štíty.

Jak víte, speciální vojenská operace zahrnuje profesionální vojáky, kteří slouží na základě smlouvy. Po jejich boku bojují také dobrovolnické formace: lidé různých národností, profesí a věku – skuteční vlastenci. Ze srdce se postavili na obranu Ruska a Donbasu.

V této souvislosti jsem již uložil vládě a ministerstvu obrany, aby co nejdříve a v plném rozsahu určily právní postavení dobrovolníků a bojovníků z jednotek Doněcké a Luhanské lidové republiky. Ta by měla být stejná jako u vojáků z povolání v ruské armádě, včetně materiálního a zdravotního zabezpečení a sociálních záruk. Zvláštní pozornost je třeba věnovat organizaci zásobování dobrovolnických formací a jednotek lidové domobrany v Donbasu vybavením a výstrojí.

Během plnění hlavních úkolů obrany Donbasu naše vojska na základě plánů a rozhodnutí ministerstva obrany a generálního štábu o celkové strategii postupu osvobodila od neonacistů také významné oblasti Chersonské a Záporožské oblasti a některé další oblasti. V důsledku toho se vytvořila dlouhá bojová linie, která je dlouhá více než tisíc kilometrů.

Co chci dnes poprvé veřejně říci? I po zahájení speciální vojenské operace, včetně jednání v Istanbulu, reagovali představitelé Kyjeva na naše návrhy velmi pozitivně, a tyto návrhy se týkaly především zajištění bezpečnosti Ruska, našich zájmů. Je však zřejmé, že mírové řešení Západu nevyhovovalo, a tak po dosažení určitých kompromisů dostal Kyjev ve skutečnosti přímý rozkaz všechny dohody torpédovat.

Ukrajina byla dále zásobována zbraněmi. Kyjevský režim nasadil nové bandy zahraničních žoldáků a nacionalistů, vojenské jednotky vycvičené podle standardů NATO a de facto pod velením západních poradců.

Současně se na celé Ukrajině zintenzivnil režim represí vůči vlastním občanům, zavedený bezprostředně po ozbrojeném převratu v roce 2014, a to v nejtvrdší podobě. Politika zastrašování, teroru a násilí nabývá stále masivnějších, děsivějších a barbarštějších forem.

Chtěl bych zdůraznit, že víme, že většina lidí žijících na územích osvobozených od neonacistů, především v historických zemích Novorosie, nechce být pod jhem neonacistického režimu. V Záporožské, Chersonské, Luhanské a Doněcké oblasti viděli a vidí zvěrstva páchaná neonacisty v okupovaných okresech Charkovské oblasti. Potomci banderovců a nacistických karatelů zabíjejí lidi, mučí, vězní, vyřizují si účty, masakrují a mučí civilisty.

V Doněcké a Luhanské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti žilo před začátkem bojů více než sedm a půl milionu lidí. Mnozí z nich se museli stát uprchlíky a opustit své domovy. A ti, kteří zůstali – asi pět milionů lidí – jsou nyní vystaveni neustálým dělostřeleckým a raketovým útokům neonacistických bojovníků. Útočí na nemocnice a školy a páchají teroristické činy proti civilistům.

Nemůžeme, nemáme morální právo vydat své blízké mučitelům, nemůžeme nereagovat na jejich upřímnou touhu rozhodovat o svém osudu. Parlamenty lidových republik Donbasu a civilně-vojenské správy Chersonské a Záporožské oblasti se rozhodly uspořádat referenda o budoucnosti těchto území a požádaly nás, Rusko, o podporu tohoto kroku.

Musím zdůraznit, že uděláme vše pro zajištění bezpečných podmínek pro referenda, aby lidé mohli vyjádřit svou vůli. A my podpoříme rozhodnutí o jejich budoucnosti, které učiní většina obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti.

Vážení přátelé!

Dnes naše ozbrojené síly, jak jsem již řekl, operují na linii dotyku, která přesahuje tisíc kilometrů, a čelí nejen neonacistickým formacím, ale vlastně celé vojenské mašinérii kolektivního Západu.

V této situaci považuji za nutné přijmout následující rozhodnutí – je plně adekvátní hrozbám, kterým čelíme – a sice, že k ochraně naší vlasti, její suverenity a územní celistvosti, k zajištění bezpečnosti našeho lidu a lidí na osvobozených územích považuji za nutné podpořit návrh Ministerstva obrany a Generálního štábu na provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.

Znovu opakuji, že zde hovoříme o částečné mobilizaci, to znamená, že povolání k vojenské službě budou podléhat pouze občané, kteří jsou v současné době v záloze, a to především ti, kteří sloužili v řadách ozbrojených sil a mají určitou vojenskou profesi a odpovídající praxi.

Osoby povolané k vojenské službě projdou před vysláním k jednotkám dalším vojenským výcvikem s přihlédnutím ke zkušenostem ze speciální vojenské operace.

Byl podepsán dekret o částečné mobilizaci.

V souladu s právními předpisy o tom budou dnes oficiálně informovány dopisy komory Federálního shromáždění – Rada federace a Státní duma.

Mobilizační činnosti budou zahájeny dnes, 21. září. Nařizuji vedoucím krajů, aby poskytli veškerou potřebnou pomoc při práci vojenských komisariátů.

Zejména zdůrazňuji, že ruští občané povolaní k vojenské službě v rámci mobilizace získají status, platby a všechny sociální záruky osob sloužících na základě smlouvy.

Rád bych dodal, že vyhláška o částečné mobilizaci stanoví i další opatření k plnění objednávky obrany státu. Ředitelé vojensko-průmyslového komplexu jsou přímo odpovědní za zvyšování výroby zbraní a vojenského vybavení a za nasazení dalších výrobních kapacit. Všechny otázky materiální, zdrojové a finanční podpory obranných podniků by zase měla urychleně řešit vláda.

Vážení přátelé!

Západ ve své agresivní protiruské politice překročil všechny meze. Neustále slyšíme výhrůžky naší zemi, našim lidem. Někteří nezodpovědní politici na Západě hovoří nejen o plánech na zajištění dodávek útočných zbraní dlouhého doletu na Ukrajinu – systémů, které by umožnily údery na Krym a další oblasti Ruska.

Takové teroristické údery, včetně úderů západními zbraněmi, jsou již prováděny v pohraničních osadách v Belgorodské a Kurské oblasti. NATO provádí průzkum v reálném čase na celém území jižního Ruska pomocí moderních systémů, letadel, lodí, satelitů a strategických bezpilotních letounů.

Washington, Londýn a Brusel přímo tlačí na Kyjev, aby přenesl vojenské operace na naše území. Už se neskrývají za to, že Rusko musí být poraženo všemi prostředky na bitevním poli, následovat bude zbavení politické, ekonomické, kulturní a jakékoliv suverenity a úplné vyplenění naší země.

Součástí je i jaderné vydírání. Mluvím nejen o ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, které podporuje Západ a které představuje jadernou katastrofu, ale také o prohlášeních některých vysokých představitelů předních zemí NATO o možnosti a přípustnosti použití zbraní hromadného ničení – jaderných zbraní – proti Rusku.

Těm, kteří se takto vyjadřují o Rusku, bych chtěl připomenout, že naše země také disponuje různými ničivými prostředky, jejichž některé komponenty jsou vyspělejší než v zemích NATO. Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme samozřejmě všechny dostupné prostředky na obranu Ruska a našeho lidu. Nejedná se o blaf!

Občané Ruska si mohou být jisti: územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda budou zajištěny, a to chci ještě jednou zdůraznit, všemi prostředky, které máme k dispozici. A ti, kdo se nás snaží vydírat jadernými zbraněmi, musí vědět, že vítr může foukat jejich směrem.

Je v naší historické tradici, v osudu našeho národa, zastavit ty, kteří usilují o světovládu, kteří hrozí rozkouskováním a zotročením naší vlasti, naší rodné země. Zastavíme je hned a tak to bude!

Věřím ve vaši podporu."

SLOVENSKY:
Témou môjho prejavu je situácia na Donbase a priebeh špeciálnej vojenskej operácie na jeho oslobodenie od neonacistického režimu, ktorý sa v roku 2014 chopil moci na Ukrajine v dôsledku ozbrojeného prevratu.
Obraciam sa na vás dnes: na všetkých občanov našej krajiny, na ľudí rôznych generácií, vekových skupín a národností, na ľud našej veľkej vlasti, na všetkých, ktorých spája veľké historické Rusko, na vojakov a dôstojníkov, dobrovoľníkov, ktorí teraz bojujú v prvej línii, sú na vojenskom poste, našim bratom a sestrám — obyvateľom Doneckej a Luganskej ľudovej republiky, Chersonskej a Záporožskej oblasti a ďalších oblastí oslobodených od neonacistického režimu.
Pôjde o nevyhnutné, neodkladné kroky na ochranu suverenity, bezpečnosti a územnej celistvosti Ruska, o podporu túžby a vôle našich krajanov určovať si vlastnú budúcnosť a o agresívnu politiku časti západných elít, ktoré sa snažia zo všetkých síl, aby si udržali svoju dominanciu, a preto sa snažia blokovať a potláčať akékoľvek suverénne nezávislé centrá rozvoja, aby mohli naďalej hrubo vnucovať svoju vôľu iným krajinám a národom, zavádzať tam ich pseudohodnoty.
Cieľom tohto Západu je oslabiť, rozdeliť a nakoniec zničiť našu krajinu. Už priamo hovoria, že v roku 1991 dokázali rozdeliť Sovietsky zväz a teraz nastal čas pre samotné Rusko, ktoré by sa malo rozpadnúť na mnohé smrteľne nepriateľské regióny a oblasti.
A toto plánovali už dlhšie. Podporovali gangy medzinárodných teroristov na Kaukaze, podporovali útočnú infraštruktúru NATO blízko našich hraníc. Urobili z totálnej rusofóbie svoju zbraň, vrátane po desaťročia cielene živenej nenávisti k Rusku, predovšetkým na Ukrajine, ktorej pripravovali osud protiruskej opory a samotný ukrajinský ľud bol premenený na potravu pre delá a tlačený do vojny s našou krajinou, rozpútali ju – túto vojnu – ešte v roku 2014, použili ozbrojené sily proti civilnému obyvateľstvu, organizovali genocídu, blokádu, teror proti ľuďom, ktorí odmietli uznať moc, ktorá vznikla na Ukrajine v dôsledku prevratu.
A potom, ako súčasný kyjevský režim skutočne verejne odmietol mierové riešenie problému Donbasu a navyše predstavil svoje nároky na jadrové zbrane, bolo úplne jasné, že nový ďalší, ako sa už dvakrát stalo, rozsiahly útok na Donbas bol nevyhnutný. A potom by rovnako nevyhnutne došlo k útoku na ruský Krym – na Rusko.
V tomto smere bolo rozhodnutie o preventívnej vojenskej operácii absolútne nevyhnutné a jediné možné. Jeho hlavné ciele – oslobodenie celého územia Donbasu – zostali a zostávajú nezmenené.
Luganská ľudová republika je už takmer úplne od neonacistov očistená. Boje v Doneckej ľudovej republike pokračujú. Kyjevský okupačný režim tu za osem rokov vytvoril hlboko zakorenenú líniu dlhodobých opevnení. Frontálny útok by mal za následok veľké straty, preto naše jednotky, ako aj vojenské jednotky republík Donbasu konajú systematicky, kompetentne, využívajú techniku, chránia personál a krok za krokom oslobodzujú donecké územie, čistia mestá a obce od neonacistov, poskytujú pomoc ľuďom, ktorých kyjevský režim zmenil na rukojemníkov, na ľudské štíty.
Ako je známe, na špeciálnej vojenskej operácii sa zúčastňujú profesionálni vojaci, ktorí slúžia na základe zmluvy. Plece pri pleci s nimi bojujú aj dobrovoľnícke formácie: ľudia rôznych národností, profesií, veku sú skutoční patrioti. Na výzvu svojho srdca prišli na obranu Ruska a Donbasu.
V tejto súvislosti som už v plnom rozsahu a v čo najkratšom čase dám pokyn vláde a ministerstvu obrany na určenie právneho postavenia dobrovoľníkov, ako aj bojovníkov jednotiek Doneckej a Luganskej ľudovej republiky. Mala by byť rovnaká ako u regulárnych vojakov ruskej armády, vrátane materiálnej, lekárskej podpory a sociálnych záruk. Osobitná pozornosť by sa mala venovať organizovaniu zásobovania dobrovoľníckych formácií a oddielov ľudových milícií Donbasu vybavením a technikou.
V rámci riešenia hlavných úloh ochrany Donbasu naši vojaci na základe plánov a rozhodnutí Ministerstva obrany a Generálneho štábu o všeobecnej stratégii postupu oslobodili od neonacistov aj významné územia Chersonskej a Záporožskej oblasti a množstvo ďalších regiónov. V dôsledku toho sa vytvorila predĺžená línia bojového kontaktu, ktorá má viac ako tisíc kilometrov.
Čo chcem dnes prvýkrát verejne povedať. Už po začatí špeciálnej vojenskej operácie, vrátane rokovaní v Istanbule, predstavitelia Kyjeva reagovali na naše návrhy veľmi pozitívne, pričom tieto návrhy sa týkali predovšetkým zaistenia bezpečnosti Ruska a našich záujmov. Je však zrejmé, že mierové riešenie Západu nevyhovovalo, a preto po dosiahnutí určitých kompromisov dostal Kyjev vlastne priamy príkaz narušiť všetky dohody.
Ukrajina začala byť ešte viac napumpovaná zbraňami. Kyjevský režim spustil nové gangy zahraničných žoldnierov a nacistov, vojenské jednotky vycvičené podľa štandardov NATO a de facto pod velením západných poradcov.
Zároveň sa tým najtvrdším spôsobom posilnil režim represií na Ukrajine voči vlastným občanom, ktorý bol nastolený bezprostredne po ozbrojenom prevrate v roku 2014. Politika zastrašovania, teroru a násilia nadobúda čoraz masovejšie, hroznejšie, barbarské formy.
Chcem zdôrazniť, že vieme, že väčšina ľudí žijúcich na územiach oslobodených od neonacistov, a to sú predovšetkým historické krajiny Novorossije, nechce byť pod jarmom neonacistického režimu. V Záporoží, v Chersonskej oblasti, v Lugansku a Donecku videli a vidia zverstvá, ktoré páchajú neonacisti v okupovaných oblastiach Charkovskej oblasti. Dediči banderovcov a nacistických agresorov zabíjajú ľudí, mučia ich, hádžu do väzenia, vyrovnávajú si účty, vŕšia sa, mučia civilistov.
V Doneckej a Luganskej ľudovej republike, Záporožskej a Chersonskej oblasti žilo pred vypuknutím bojových akcií viac ako sedem a pol milióna ľudí. Mnohí z nich boli nútení stať sa utečencami, opustiť svoje domovy. A tí, ktorí zostali – asi päť miliónov ľudí – sú dnes vystavení neustálej delostreleckej a raketovej paľbe neonacistických militantov. Zasahujú nemocnice a školy, organizujú teroristické útoky proti civilistom.
Nemôžeme, nemáme žiadne morálne právo vydať nám blízkych ľudí na roztrhanie katmi, nemôžeme neodpovedať na ich úprimnú túžbu určiť si svoj osud. Parlamenty ľudových republík Donbasu, ako aj vojensko-civilné správy Chersonskej a Záporožskej oblasti sa rozhodli usporiadať referendá o budúcnosti týchto území a obrátili sa na nás, Rusko, so žiadosťou o podporu takéhoto kroku.
Dovoľte mi zdôrazniť, že urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili bezpečné podmienky na konanie referend, aby ľudia mohli prejaviť svoju vôľu. A podporíme rozhodnutie o ich budúcnosti, ktoré urobí väčšina obyvateľov Doneckej a Luganskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Drahí priatelia!
Dnes naše ozbrojené sily, ako som už povedal, operujú na frontovej línii, ktorá presahuje tisíc kilometrov, konfrontovaní sú nielen s neonacistickými formáciami, ale vlastne celou vojenskou mašinériou kolektívneho Západu.
V tejto situácii považujem za potrebné urobiť nasledovné rozhodnutie — je plne adekvátne hrozbám, ktorým čelíme — a to: chrániť našu vlasť, jej suverenitu a územnú celistvosť, zabezpečiť bezpečnosť nášho ľudu a ľudu na oslobodených územiach, považujem za potrebné podporiť návrh ministerstva obrany a generálneho štábu na vykonanie čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii.
Opakujem, hovoríme konkrétne o čiastočnej mobilizácii, to znamená, že brannej povinnosti budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe, a predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské špecializácie a relevantné skúsenosti.
Tí, ktorí sú povolaní do vojenskej služby, absolvujú pred odoslaním k jednotkám dodatočný vojenský výcvik, pričom sa zohľadnia skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie.
Vyhláška o čiastočnej mobilizácii je podpísaná.
V súlade so zákonom o tom budú dnes oficiálne listami informované komory Federálneho zhromaždenia — Rada federácie a Štátna duma.
Mobilizačné aktivity sa začnú dnes, 21. septembra. Nariaďujem vedúcim regiónov, aby poskytli všetku potrebnú pomoc pri práci vojenských komisariátov.
Chcel by som zdôrazniť, že ruskí občania povolaní do vojenskej služby mobilizáciou dostanú postavenie, platby a všetky sociálne záruky vojenského personálu slúžiaceho na základe zmluvy.
Doplním, že vyhláška o čiastočnej mobilizácii počíta aj s ďalšími opatreniami na splnenie obranného poriadku štátu. Vedúci podnikov obranného priemyslu sú priamo zodpovední za riešenie úloh zvyšovania výroby zbraní a vojenského materiálu a nasadzovania dodatočných výrobných kapacít. Na druhej strane, všetky otázky materiálnej, zdrojovej a finančnej podpory pre obranné podniky musí vláda okamžite vyriešiť.
Drahí priatelia!
Západ vo svojej agresívnej protiruskej politike prekročil všetky hranice. Neustále počúvame vyhrážky voči našej krajine, našim ľuďom. Niektorí nezodpovední politici na Západe hovoria nielen o plánoch zorganizovať dodávky ďalekonosných útočných zbraní na Ukrajinu – systémov, ktoré umožnia údery proti Krymu a iným regiónom Ruska.
Takéto teroristické útoky, a to aj s použitím západných zbraní, sa už uskutočňujú na pohraničné sídla v Belgorodskej a Kurskej oblasti. V reálnom čase, pomocou moderných systémov, lietadiel, lodí, satelitov a strategických dronov NATO vykonáva prieskum v celom južnom Rusku.
Vo Washingtone, Londýne, Bruseli priamo tlačia na Kyjev, aby presunul vojenské operácie na naše územie. Už sa neskrývajú a hovoria, že Rusko by malo byť porazené všetkými prostriedkami na bojisku, po ktorom by nasledovalo zbavenie politickej, ekonomickej, kultúrnej, vo všeobecnosti akejkoľvek suverenity, s úplným drancovaním našej krajiny.
Rozbehlo sa aj jadrové vydieranie. Hovoríme nielen o západom podporovanom ostreľovaní Jadrovej elektrárne Záporožie, ktoré hrozí jadrovou katastrofou, ale aj vyjadrenia niektorých vysokých predstaviteľov popredných štátov NATO o možnosti a prípustnosti tzv. použitia zbraní hromadného ničenia proti Rusku – jadrových zbraní.
Tým, ktorí si dovolia takéto vyhlásenia o Rusku, by som rád pripomenul, že aj naša krajina má rôzne prostriedky ničenia a pre niektoré zložky modernejšie ako krajiny NATO. A ak bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny, určite využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na ochranu Ruska a našich ľudí. Nie je to bluf.
Občania Ruska si môžu byť istí, že územná celistvosť našej vlasti, naša nezávislosť a sloboda bude zabezpečená – to ešte raz zdôrazňujem – všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. A tí, ktorí sa nás snažia vydierať jadrovými zbraňami, by mali vedieť, že veterná ružica sa môže otočiť aj ich smerom.
Je v našej historickej tradícii, v osude našich ľudí, zastaviť tých, ktorí sa usilujú o svetovládu, ktorí hrozia rozkúskovaním a zotročením našej otčiny, našej vlasti. Urobíme to aj teraz – tak to bude.
Verím vo vašu podporu.


Zdroje: VIDEO: Exkluzivní překlad televizního vystoupení Vladimira Putina s vyhlášením částečné mobilizace Ruské armády a plné mobilizace ruského vojensko-průmyslového komplexu! Ruský prezident pohrozil Západu použitím jaderných zbraní a varoval, že nejde o blaf! Kolektivní Západ používá rusofobii jako novou hybridní zbraň proti Rusku, kterou naplno použil na Ukrajině a vehnal ukrajinský národ do bratrovražedné války proti Rusům! Rusko již na Ukrajině nebojuje proti ukrajinské armádě, ale proti vojskům řízeným Pentagonem! | AE News (aeronet.news)

Príhovor prezidenta Vladimira Putina k občanom Ruska (news-front.info)
Detektiv
Kromě toho přijíždí k ruskému osvobozování Evropy od nacismu asi 100 tisíc čínských vojáků.
Stylita
Odkud máte tuto informaci? Prosím o zdroj.
Detektiv
Důvěryhodná zpráva ze Samarkandu.
Stylita
z Uzbekistánu? 😂
Detektiv
Tam byl sraz předních postav jednání.
Učeník Pánov
Nech zvíťazí Nepoškvrnené srdce Panny Márie💛😇
Libor Halik
....Má-li však Rusko zvítězit, bude muset identifikovat svá četná selhání, která vedla k úspěšné ukrajinské ofenzívě, a podle toho se přizpůsobit. V první řadě představuje ukrajinská ofenzíva v okolí Charkova jedno z nejzávažnějších selhání zpravodajských služeb profesionální armády od dob izraelského selhání při předvídání egyptského útoku na Suezský průplav, které odstartovalo …More
....Má-li však Rusko zvítězit, bude muset identifikovat svá četná selhání, která vedla k úspěšné ukrajinské ofenzívě, a podle toho se přizpůsobit. V první řadě představuje ukrajinská ofenzíva v okolí Charkova jedno z nejzávažnějších selhání zpravodajských služeb profesionální armády od dob izraelského selhání při předvídání egyptského útoku na Suezský průplav, které odstartovalo jomkipurskou válku v roce 1973.
Ukrajinci již mnoho týdnů signalizovali svůj záměr provést ofenzívu v Chersonské oblasti. Zdá se, že když Ukrajina zahájila útoky podél chersonské linie, Rusko předpokládalo, že se jedná o dlouho očekávanou ofenzívu, a vrhlo na tuto frontu zálohy a posily.
Ukrajinci byli s velkými ztrátami odraženi, ale teprve, kdy Rusko nasadilo své rezervy. Když o pár dní později zaútočila ukrajinská armáda v Charkovské oblasti, bylo Rusko zaskočeno.
A pak je tu značná míra, do jaké se NATO integrovalo do všech aspektů ukrajinských vojenských operací.
Jak se to mohlo stát? Selhání zpravodajských služeb takového rozsahu naznačuje nedostatky jak ve schopnosti Ruska shromažďovat zpravodajské údaje, tak zejména v neschopnosti vypracovat včasná a přesná hodnocení pro ruské vedení. K tomu, aby bylo možné tuto situaci adekvátně řešit, bude zapotřebí provést revizi shora dolů. Stručně řečeno, budou padat hlavy – a to brzy. Tato válka v dohledné době neskončí a Ukrajina se nadále připravuje na budoucí útočné akce.

Proč Rusko zvítězí
Nakonec se stále domnívám, že konečná hra zůstává stejná – Rusko vyhraje. Ale cena za prodloužení této války se pro všechny zúčastněné strany stala mnohem vyšší.
Úspěšnou ukrajinskou protiofenzívu je třeba vidět v patřičné perspektivě. Ztráty, které Ukrajina utrpěla a stále trpí, aby dosáhla tohoto vítězství, jsou neudržitelné. Ukrajina vyčerpala své strategické rezervy, které bude muset obnovit, pokud by měla mít ambice pokračovat v postupu v tomto směru. To bude trvat měsíce.
Rusko mezitím neztratilo nic víc než určitý neobhajitelný prostor. Ruské ztráty byly minimální a ztráty na vybavení byly snadno nahrazeny.
Rusko ve skutečnosti posílilo své vojenské postavení vytvořením silných obranných linií na severu, které jsou schopny odolat jakémukoli ukrajinskému útoku, a zároveň zvýšilo bojovou sílu, která je k dispozici pro dokončení úkolu osvobození zbytku Doněcké lidové republiky pod ukrajinskou kontrolou.
Rusko má mnohem větší strategickou hloubku než Ukrajina. Rusko začíná zasahovat kritické infrastrukturní cíle, jako jsou elektrárny, které ochromí nejen ukrajinskou ekonomiku, ale také jejich schopnost rychle přesouvat velké množství vojáků vlakem.
Rusko se poučí z porážky v Charkově a bude pokračovat ve svých stanovených cílech mise.
Sečteno a podtrženo – charkovská ofenziva byla pro Ukrajinu tak dobrá, jak jen může být, zatímco Rusko se ještě ani zdaleka nepřiblížilo dnu. Rusko musí provést změny, aby odstranilo problémy zjištěné díky charkovské porážce. Vyhrát bitvu je jedna věc, vyhrát válku druhá.
Pro Ukrajinu obrovské ztráty, které utrpěly její vlastní síly, v kombinaci s omezenými škodami způsobenými Rusku znamenají, že její charkovská ofenzíva je přinejlepším Pyrrhovým vítězstvím, které nic nemění na základní skutečnosti, že Rusko v konfliktu na Ukrajině vítězí a zvítězí.

12.9.2022 AUTOR: Scott Ritter, který je bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty, který sloužil v bývalém Sovětském svazu při provádění smluv o kontrole zbraní, v Perském zálivu během operace Pouštní bouře a v Iráku při dohledu nad odzbrojováním zbraní hromadného ničení. Jeho poslední knihou je Odzbrojení v době perestrojky, kterou vydalo nakladatelství Clarity Press.
Zdroje:
SCOTT RITTER: Why Russia Will Still Win, Despite Ukraine’s Gains – Consortium News
Nekorektní TOP-CZ - nejnovější informace z domova i ze světa (topcz.net)
Libor Halik
20.9.2022 to oznámil [ Telegram: Contact @RVvoenkor ] moskevský starosta Sergej Sobjanin, že hlavní město v rámci pomoci ministerstvu obrany rozmístí v celé metropoli operační centra pro příjezd, nábor, registrace a dočasné ubytování zahraničních žoldnéřů. Prořeknutí Alexandera Lukašenka je klíčová informace, protože se z toho dá usuzovat, že zahraniční žoldnéři budou nasazeni na …More
20.9.2022 to oznámil [ Telegram: Contact @RVvoenkor ] moskevský starosta Sergej Sobjanin, že hlavní město v rámci pomoci ministerstvu obrany rozmístí v celé metropoli operační centra pro příjezd, nábor, registrace a dočasné ubytování zahraničních žoldnéřů. Prořeknutí Alexandera Lukašenka je klíčová informace, protože se z toho dá usuzovat, že zahraniční žoldnéři budou nasazeni na běloruský front směrem na Kyjev, z čehož bude naprostý masakr na Ukrajině.

Sergej (Sobjanin a Vladimir Putin)

Čína se zřejmě rozhodla pro konečné řešení Taiwanské otázky, ale k tomu potřebuje mocného spojence, Ruskou federaci, protože Čína nemá zatím odvahu jít sama proti USA, i když se jedná pouze o malý ostrov s relativně malou vojenskou obranou. Čína chce mít podle všeho podíl na pomoci Moskvě na Ukrajině (L: ač Čína oficielně vyzvala Rusko k mírovému řešení na Ukrajině, ihned po mobilizačním projevu Putina!), aby Peking následně měl Moskvu zavázanou pro plnou podporu operací Pekingu proti Taiwanu. Otevření běloruského frontu je možné považovat za změnu doktríny Kremlu, který považoval spec-operaci za malou komorní epizodu, která bude hotová raz dva. Namísto toho se ukázalo, že Američané chtějí obětovat celou Ukrajinu a všechny Ukrajince do války s Ruskem.

Moskva začne formovat Interbrigády stejně jako Kyjev
Přestože Kreml připravil podmínky pro příjem zahraničních žoldnéřů, kteří budou pocházet zejména z Číny a ze Severní Koreje, která podle Komsomolské pravdy neoficiálně již přislíbila Moskvě sama o sobě 100 000 dobrovolníků, je velmi reálné, že to nebude stačit, protože podle odborníků na válečné operace je potřeba k denacifikaci a hlavně k demilitarizaci celé Ukrajiny minimálně 750 000 až 1,5 milionu vojáků. Zdroj: VIDEO: Lukašenko v televizním vystoupení nařídil mobilizaci části běloruské armády! Ruskému ministerstvu obrany unikl mobilizační rastr v předvečer oznámených referend Doněcké, Luhanské a Chersonské lidové republiky o připojení k Ruské federaci! Kreml podle informací naší redakce nedostal od Dumy ústavní oprávnění k mobilizaci bez vstupu nepřátelských vojsk na území Ruské federace! Proto bylo v pondělí večer rozhodnuto urychlit referenda, aby byla splněna podmínka napadení ruského území vojáky nepřítele! Moskva začne přijímat zahraniční žoldnéře ze Severní Koreje, Číny, Libye, Súdánu a dalších zemí, oznámil starosta! | AE News (aeronet.news)
Stylita
Aeronet zase perlí. Už vidím, jak se čínská armáda přesouvá na Kyjev. Vlastně nevidím.
Hermenegild
A čo Sybiline proroctvá o šikmookých?
U.S.C.A.E.
inak sybila bola funkcia to sa nevzťahuje na konkrétnu osobu a navyše je jasné že práve pohanskú vešticu a ešte aj s pochybnosťou o autenticite no no no