Clicks122

Diagram of the Office of the Papacy in Relation to the February 11, 2013 Declaratio of Pope Benedict XVI

Schemat Urzędu Papiestwa w Relacji z Deklaracją Papieża Benedykta XVI z 11 lutego 2013 r.
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Za jakiś czas przetłumaczę go na polski. W skrócie: na samej górze munus. Od niego wychodzą w relacji nierozłącznej moce/władze urzędu, aktywne i pasywne. Od nich z kolei w relacji rozłącznej korzystanie z tych mocy/władzy.
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa