MementoMori+++
Dzisiejsze czytanie z Księgi Samuela pięknie odzwierciedla sytuację wielu narodów także i naszego narodu, gdzie ludzie za wszelką cenę wolą mieć ziemskich władców tyranów niż Pana Boga