Clicks210
Łazarz
1

Afrykańscy biskupi – ostatnia nadzieja Kościoła? „Synod ma zająć się rodziną, a nie rozwodnikami”

Biskupi Czarnego Lądu zapowiedzieli interwencję w sprawie modernistów mających decydujący wpływ na przebieg ostatniego synodu o rodzinie.
Domagają się, by na synodzie w tym roku rozmawiano przede wszystkim o rodzinie i małżeństwach.
Ostatnio zbyt wiele czasu poświęcono rozwodnikom, wolnym związkom i homoseksualistom.

Afrykańscy biskupi obawiają się, że te pozytywne i najważniejsze dla Kościoła sprawy mogą znowu zostać zepchnięte na boczny tor, dając pierwszeństwo dyskusji nad komunią dla rozwodników.

My, jako zwierzchnicy Kościołów afrykańskich, będziemy zabiegać, aby tak się nie stało – zapewnił kard. Napier. Jego zdaniem naprawdę jest, o czym rozmawiać. Istnieje bardzo dużo pozytywnych wzorców, rodzin, które są umocnieniem dla Kościoła. Z drugiej strony trzeba się starać, aby również w przyszłości istniały dobre rodziny

Kard. Napier jest przekonany, że istotne znaczenie dla przebiegu październikowego synodu o rodzinie będzie miała modlitwa wiernych, zwłaszcza adoracje Najświętszego Sakramentu. Dlatego apeluje, by nie lekceważyć tej formy przygotowań do synodu


Read more: www.pch24.pl/afrykanscy-bisk…
Królowanie Chrystusa na wieki
"...Biskupi Czarnego Lądu zapowiedzieli interwencję w sprawie modernistów mających decydujący wpływ na przebieg ostatniego synodu o rodzinie.
Domagają się, by na synodzie w tym roku rozmawiano przede wszystkim o rodzinie i małżeństwach.
Ostatnio zbyt wiele czasu poświęcono rozwodnikom, wolnym związkom i homoseksualistom....


=========================================================
...…More
"...Biskupi Czarnego Lądu zapowiedzieli interwencję w sprawie modernistów mających decydujący wpływ na przebieg ostatniego synodu o rodzinie.
Domagają się, by na synodzie w tym roku rozmawiano przede wszystkim o rodzinie i małżeństwach.
Ostatnio zbyt wiele czasu poświęcono rozwodnikom, wolnym związkom i homoseksualistom....


=========================================================
...a dlaczego tak się dzieje ? czyżby nieustanne naciski masonerii kościelnej ?