Królowanie Chrystusa na wieki
"...Biskupi Czarnego Lądu zapowiedzieli interwencję w sprawie modernistów mających decydujący wpływ na przebieg ostatniego synodu o rodzinie.
Domagają się, by na synodzie w tym roku rozmawiano przede wszystkim o rodzinie i małżeństwach.
Ostatnio zbyt wiele czasu poświęcono rozwodnikom, wolnym związkom i homoseksualistom....


=========================================================
...…More
"...Biskupi Czarnego Lądu zapowiedzieli interwencję w sprawie modernistów mających decydujący wpływ na przebieg ostatniego synodu o rodzinie.
Domagają się, by na synodzie w tym roku rozmawiano przede wszystkim o rodzinie i małżeństwach.
Ostatnio zbyt wiele czasu poświęcono rozwodnikom, wolnym związkom i homoseksualistom....


=========================================================
...a dlaczego tak się dzieje ? czyżby nieustanne naciski masonerii kościelnej ?