Clicks39
vi.news

Francis "thăng chức" cho tám hồng y - Trong số đó có Burke, Sarah, Brandmüller

Tại một cuộc họp nhất quán phê chuẩn việc phong thánh cho bảy vị thánh, Francis cũng đã “thăng chức” tám giám mục từ cấp bậc hồng y phó tế lên hồng y linh mục.

Có ba loại hồng y: phó tế, linh mục và giám mục. Bảng xếp hạng này có nguồn gốc lịch sử nhưng - ngoại trừ các giám mục hồng y - không quan trọng.

Hiện nay, có 13 Hồng y giám mục, ba Thượng phụ Đông phương, 176 Hồng y linh mục và 33 Hồng y phó tế. Tám tân hồng y linh mục là Burke, Amato, Sarah, Monterisi, Koch, Piacenza, Ravasi, Brandmüller.

Đánh lừa "Những người bảo thủ" bằng các giải thưởng là một truyền thống lâu đời ở Vatican. Một ví dụ nổi bật là tuần lễ tháng Giêng năm 2001 khi John Paul II phong 44 vị hồng y mới trong đó có bốn vị là người Đức: hai vị thừa kế Kasper và Lehmann còn tương đối trẻ (67 và 64), sau đó đã gây tàn phá lớn trong Giáo hội. Để đánh lừa những người "bảo thủ" ở Đức, John Paul II đã thêm hai "người bảo thủ" lớn tuổi là Joachim Degenhard, 75 tuổi, và Leo Scheffczyk, 81 tuổi, cả hai đều chết ngay sau đó.

Đây cũng là nhà thờ đã tạo ra các Hồng y McCarrick và Bergoglio, những người vẫn còn sống.

#newsYeusoiywsv