Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.5K
Mates5485
39

„Predchodca Antikrista, “ ako ho predpovedala Panna Mária v La Salette

Veľké množstvo katolíckych proroctiev sa zhoduje v tom, že niekedy v budúcnosti nastanú vo Francúzku a následne aj v Taliansku veľké nepokoje, počas ktorých akýsi pápež utečie z Ríma. To spôsobí v katolíckej cirkvi obrovský chaos. Hovorí sa, že podobne ako jej Pán, aj ona „bude ukrižovaná“ (ale nakoniec rovnako tak „vstane z mŕtvych“).

Lenže tieto udalosti majú byť len počiatkom ďalších hrôz: Rusko, Čína a moslimské krajiny majú následne nečakane napadnúť v chaose a občianskych vojnách sa zmietajúcu Európu, ako aj Ameriku, ktorá bude tiež na tom veľmi biedne.

Do Európy má vtrhnúť akýsi zúrivý vojvodca, ktorého Panna Mária v La Sallete nazvala „predchodcom Antikrista.“


(www.marie-julie-jahenny.fr)

Obr.1: Mapa Francúzska zostavená podľa rôznych katolíckych proroctiev. Krajina má byť napadnutá z východu Ruskom a z juhu arabskými národmi. To isté má platiť pre celú Európu.

Panna Mária sa 18. septembra 1846 zjavila v malej horskej dedinke La Salette dvom malým pastierikom kráv: Melánii Calvatovej a Maximinovi Giraudovi. Melánia mala 15 rokov, Maximin 11. Počas jedného takéhoto dňa, keď obaja pásli kravy svojich pánov, sa im vysoko v horách zjavilo najprv nejaké zvláštne svetlo, z ktorého sa postupne stala „prekrásna Pania.“ Prihovorila sa deťom po francúzsky, no oni sami jej dobre nerozumeli, lebo sa dorozumievali miestnymi dialektmi. Potom začala pani rozprávať ich jazykom.

Podľa Melánie Panna Mária najskôr hovorila o „zlých kňazoch,“ ktorí „svojim životom nanovo križujú“ samotného Spasiteľa. Ľudia pre svoje hriechy zakúsia množstvá trestov, ako napríklad neúrodu, a zvlášť Taliansko postihne vojna. Ale ani to ľudí neobráti. „Paríž bude (preto) spálený a Marseille pohltený vodami.“

Panna Mária medzi inými vyslovila aj tieto slová:

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bojovať proti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.“

Z týchto slov sa zdá, že „predchodca Antikrista“ bude mužom nejakého náboženstva. A skutočne, v moslimskom svete existuje proroctvo o akomsi mužovi, zvanom Mahdí, čo v preklade znamená „Alahom vedený.“ Mahdí má byť imám – vodca – ktorý na istý čas zavedie na celej zemi jednu „pravú vieru“ (islam) a zabezpečí roky mieru.

„Väčšina šiitských moslimov verí, že 12. imám bol narodený v roku 686, no Alah ho uchováva na skrytom mieste až do dňa súdu (nemoslimov)… viera v 12. imáma sa vzťahuje na proroctvo o Mahdím, čo v preklade z arabčiny znamená mesiáš, alebo vodca.

Šiiti nevedia, kedy Mahdí príde, no veria, že ukončí utrpenie ich ľudu.

Iránsky prezident Mahmúd Ahmedínedžád sa neraz nechal počuť, že nielenže verí v návrat Mahdího, ale že tento jeho príchod je už blízko a je povinnosťou iránskej vlády pripraviť sa naň.“

http://www1.cbn.com/onlinediscipleship/12th-imam-key-facet-of-islamic-prophecy-fuels-middle-east-turmoil


(www.deviantart.com/…/The-Awaited-Sav…)

Obr.2: „Očakávaný záchranca sveta: Imám Mohamed Al-Mahdí“

Ak by sme mali veriť proroctvám spísaným napríklad v knihe Yvesa Duponta „The Catholic Prophecy,“ doba samotného biblického Antikrista je od nás ešte veľmi ďaleko a zrejme sa jej nikto z nás nedožije. Avšak doba jeho predchodcu sa môže kedykoľvek priblížiť. Všetko závisí od konania ľudí – či budú naďalej tvrdošijne vzdorovať Božím prikázaniam, alebo svoje zmýšľanie na poslednú chvíľu zmenia.

* * *

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.


D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi – a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

Amen!


(http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/2806973/posts)

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru – Zjavenie Antikrista

Tri dni temnoty som už spomínal aj v článku „Tretia svetová vojna v proroctvách: Víťaz od Západu,“ v sekcii 8 – mpgavlak.blog.pravda.sk

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.
Mates5485
Ladislav Bajza
"Videla som aj Svätého otca pohrúženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjavu nič nechýbalo
Mates,to má byť akože o Benediktovi XVI? :)
Benedikt XVI 2005-2013
Jeho matka bola židovka a celý jeho rodokmeň je židovský dokonca je medzi nimi 9 rabínov.
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili…More
"Videla som aj Svätého otca pohrúženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjavu nič nechýbalo
Mates,to má byť akože o Benediktovi XVI? :)
Benedikt XVI 2005-2013
Jeho matka bola židovka a celý jeho rodokmeň je židovský dokonca je medzi nimi 9 rabínov.
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili záväzok veriacich všetkých náboženstiev žiť vlastnú vieru ,ako službu mieru“
Takže v Asissi si pod patronátom Jána Pavla II dali všetci spoločne slávnostne záväzok ,že každý zostane pri svojich náboženstvách, modlách , bludoch a rúhaniach .
Trojitú pápežskú korunu nahradil biskupskou čiapkou. Rozmnožil návštevy synagog a mešít a stretnutia s organizovanými zástupcami talmudizmu. Demonštratívne nosil biskupské mitry so slobodomurárskou a kabalistickou symbolikou. Mnohokrát sa nechal filmovať a fotografovať s jednoznačne satanskými gestami. Z veľkopiatkovej liturgie odstránil prosby za okamžité obrátenie židov a zmenil na prosbu, „aby Pán priblížil hodinu, keď sa budeme môcť všetci zjednotiť“. To znamená ,že židia sa už nemusia obrátiť a prijať Ježiša sa svojho Spasiteľa. Je to proti misijnému poslaniu Cirkvi.
Vo svojej knihe Svetlo sveta sa snaží dokázať, že zodpovednosť za Ježišovo ukrižovanie má len chrámová aristokracia, čo je v rozpore so slovami Písma,
Ladislav Bajza
Ešte raz pre všetkých dezorientovaných a blúdiacich z pokoncilovej neviestky ,na ktorých Boh dopúšťa silu bludu ,aby verili lži:
Diabol do falošných náboženstiev podsunul "proroctvo" ,že príde doba a osoba ,človek ,záchranca ľudstva ,ktorý prinesenie svetu mier ,pokoj prosperitu ,
zjednotenie.Urobil to ,aby túto osobu všetci prijali.

Židia túto osobu očakávajú ako svojho mesiáša. Mohamedánom …More
Ešte raz pre všetkých dezorientovaných a blúdiacich z pokoncilovej neviestky ,na ktorých Boh dopúšťa silu bludu ,aby verili lži:
Diabol do falošných náboženstiev podsunul "proroctvo" ,že príde doba a osoba ,človek ,záchranca ľudstva ,ktorý prinesenie svetu mier ,pokoj prosperitu ,
zjednotenie.Urobil to ,aby túto osobu všetci prijali.

Židia túto osobu očakávajú ako svojho mesiáša. Mohamedánom diabol napísal ,že táto osoba bude Mahdím. Budhistom ho nazval Maitreya.
Bude to
zjednotenie náboženstiev - "abrahámovský dom" ,zjednotenie národov - ich premiešanie a odstránenie hraníc ,teda zrušenie národných štátov a zjednotenie peňazí- jedna spoločná mena! Všetko sa vám už deje na očiach!

To je ten "raj ,ktorý vám diabol predpovedal. Po tomto volá neviestka a na takejto jednote usilovne pracuje. Začal to už WOJTYLA www.youtube.com/watch

Takéto obdobie tiež ohlasujú všetci falošní proroci Anastázia ,Sybila,Cayce ,Abdrushin ,baba Vanga ,Dohnal a všetky falošné zjavenia a posolstvá ,ktorými sa tu navzájom krmite,aby ste to prijali!

Tohto "zjednotiteľa" a to jeho obdobie "pokoja " Písmo nazýva ANTIKRISTOM milí oklamaní "veriaci"!
Ladislav Bajza
Pokoncilová RKC -babylonská neviestka z kap.17Zj. je lídrom tohto projektu "zjednotenia pre dobro sveta". Takže vy ste členmi organizácie ,ktorá má ducha tohto "zjednotiteľa " a navzájom sa klamete ,že ste veriaci a že ste stále v Kristovej cirkvi. Kristova cirkev ,tí ktorí mu ostanú verní sa do tohto satanovho babylonu vtiahnuť nedá! Lebo ju pekelné brány nepremôžu! Kdežto neviestka,v ktorá vás …More
Pokoncilová RKC -babylonská neviestka z kap.17Zj. je lídrom tohto projektu "zjednotenia pre dobro sveta". Takže vy ste členmi organizácie ,ktorá má ducha tohto "zjednotiteľa " a navzájom sa klamete ,že ste veriaci a že ste stále v Kristovej cirkvi. Kristova cirkev ,tí ktorí mu ostanú verní sa do tohto satanovho babylonu vtiahnuť nedá! Lebo ju pekelné brány nepremôžu! Kdežto neviestka,v ktorá vás nesie robí a aj urobí všetko preto ,aby vás do tohto "abrahámovského domu" -One world religion dostala!
ľubica
Ladislav Bajza
"Z týchto slov sa zdá, že „predchodca Antikrista“ bude mužom nejakého náboženstva. A skutočne, v moslimskom svete existuje proroctvo o akomsi mužovi, zvanom Mahdí, čo v preklade znamená „Alahom vedený.“ Mahdí má byť imám – vodca – ktorý na istý čas zavedie na celej zemi jednu „pravú vieru“ (islam) a zabezpečí roky mieru."
To sú nezmysly Mates!
Mahdí ,Mantreja a židovský falošný mesiáš sú tá istá…
More
"Z týchto slov sa zdá, že „predchodca Antikrista“ bude mužom nejakého náboženstva. A skutočne, v moslimskom svete existuje proroctvo o akomsi mužovi, zvanom Mahdí, čo v preklade znamená „Alahom vedený.“ Mahdí má byť imám – vodca – ktorý na istý čas zavedie na celej zemi jednu „pravú vieru“ (islam) a zabezpečí roky mieru."
To sú nezmysly Mates!
Mahdí ,Mantreja a židovský falošný mesiáš sú tá istá osoba! Len do týchto falošných náboženstiev diabol vpašoval pod rôznymi menami,aby ho všetci čakali a prijali! Dokedy sa budeš takto motať?!
Mahdí nebude žiadny predchodca antikrista ,ale antikrist! Tu ti to vysvetľuje talmudista:


www.youtube.com/watch
Mates5485
Neviem ani anglický,nemecký ani ruský. Keď sa dajú preložiť stránky vtedy si prečítam a čo sa týka videá keď sú titulky si pozriem lebo viem iba po slovensky a česky.
Ladislav Bajza
Mnohí si nevedia predstaviť ako mohamedáni zjednotení s talmudistami a vami s neviestkou prijmu židovského falošného mesiáša ,ktorý bude univerzálnym politickým a náboženským vodcom novej svetovej cirkvi a sveta.
Rabín vysvetľuje ,že ten ich mesiáš je vlastne ten koho očakávajú mohamedáni ako Mahdího!!!
Július7
Nie, biblický Antikrist zavedie vlastné náboženstvo a nebudte to islam. Takže to nemože byť žiadny Mahdí - moslim...
Milenarizmus je falošný blud...
Mates5485
To bude spolok všetkého možného a všetkého druhu do jedného celosvetového náboženstva s new age. Ako sa vraví s každého trošku rožku.
Mates5485
Stylita
Sv. Paisij Athoský,pravoslavný řecký starec, též prorokoval, že Antikrist bude zároveň Mahdi pro muslimy, zároveň Maitreya pro buddhisty, Mesiáš pro židy. Zde je video, je v ruském jazyce, snad to není tak nesrozumitelné pro nás slovany. Je to ovšem proroctví, které jakoby vycházelo z toho, co jistý Benjamin Creme zvěstoval Maitreyu jako Krista. Je s podivem, jak oba mluví podobně. Ovšem sv. …More
Sv. Paisij Athoský,pravoslavný řecký starec, též prorokoval, že Antikrist bude zároveň Mahdi pro muslimy, zároveň Maitreya pro buddhisty, Mesiáš pro židy. Zde je video, je v ruském jazyce, snad to není tak nesrozumitelné pro nás slovany. Je to ovšem proroctví, které jakoby vycházelo z toho, co jistý Benjamin Creme zvěstoval Maitreyu jako Krista. Je s podivem, jak oba mluví podobně. Ovšem sv. Paisij v něm viděl Antikrista, B. Creme(oba již zemřeli) v něm viděl "Učitele a Krista nového věku".
Svatý Paisij Svatohorec O Antikristu
BernadettaJaMalinka
No veď - to bude náboženstvo pre židov, moslimov, kresťanov aj všetkých ostatných.. a preto si v antikristovi každý nájde toho svojho očakávaného záchrancu sveta... každý kto verí falošným proroctvam.. nezabúdajte že ho ovláda inteligentný padly anjel.. on je prefikanejsi než akýkoľvek múdry človek!!
Keby Pan tie dni neskratil, NIKTO by sa nezachránil!!

Teraz je veľký odpad od viery, žiadnu dobu…More
No veď - to bude náboženstvo pre židov, moslimov, kresťanov aj všetkých ostatných.. a preto si v antikristovi každý nájde toho svojho očakávaného záchrancu sveta... každý kto verí falošným proroctvam.. nezabúdajte že ho ovláda inteligentný padly anjel.. on je prefikanejsi než akýkoľvek múdry človek!!
Keby Pan tie dni neskratil, NIKTO by sa nezachránil!!

Teraz je veľký odpad od viery, žiadnu dobu 40 rokov katolíckej viery na celom svete a svätého pápeža už neočakávajte.. lebo si ho môžte ľahko pomýliť práve s tým antikristom.. :-(
Mates5485
Neviem prečo neveríte,keď to hovoria aj svätci aj Anna Katarína emerichova,že bude nový anjelský svätý nový pápež a kráľ nový monarcha a ešte meno povedali Henry. Ja verím a po ďalšie ešte zmieňované je tých 30-40 rokov to je tá 6 perioda doby cirkvi a potom príde antikrist na 3,5 roka na konci sveta to je tá posledná 7 perioda doby cirkvi. Nielen Fatima to hovorí. Neveríť svätcom to už je fakt …More
Neviem prečo neveríte,keď to hovoria aj svätci aj Anna Katarína emerichova,že bude nový anjelský svätý nový pápež a kráľ nový monarcha a ešte meno povedali Henry. Ja verím a po ďalšie ešte zmieňované je tých 30-40 rokov to je tá 6 perioda doby cirkvi a potom príde antikrist na 3,5 roka na konci sveta to je tá posledná 7 perioda doby cirkvi. Nielen Fatima to hovorí. Neveríť svätcom to už je fakt čudné.
apredsasatoci
Aj Libor Halik raz písal o proroctve starca z athosu. A tam má tiež zarazilo 40 rokov sa má ešte čakať na antikrista. Ja už mám v tom zmätok. 🙄
Mates5485
To by museli byť všetci aj medzi svätcov heretici a falošní podľa vás.
Ladislav Bajza
Mates-"To by museli byť všetci aj medzi svätcov heretici a falošní podľa vás."

Treba rozlišovať kedy svätci hovorili čo si myslia,čo si ako predstavujú,teda svoj názor a kedy je reč o niečom ,čo im zjavil priamo Boh. Dobrým príkladom sú práve Spirágom zozbierané výroky svätých. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-… Tu vidíš ,že mali rôzne predstavy.Preto musíme tieto informácie posudzovať …More
Mates-"To by museli byť všetci aj medzi svätcov heretici a falošní podľa vás."

Treba rozlišovať kedy svätci hovorili čo si myslia,čo si ako predstavujú,teda svoj názor a kedy je reč o niečom ,čo im zjavil priamo Boh. Dobrým príkladom sú práve Spirágom zozbierané výroky svätých. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-… Tu vidíš ,že mali rôzne predstavy.Preto musíme tieto informácie posudzovať vo svetle Písma a držať sa tých ,ktoré s ním nie sú v rozpore.Tiež mnohé sa nám už udialo na očiach ,tak vidíme ,kto z nich mal správny výklad. Ako príklad spomeniem 2Sol.2kap,keď vidíme jeho splnenie a v Božom chráme sa nám na očiach posadil falošný prorok ,ktorý sa povyšuje nad všetko Božie a všetko prevracia a mení ,ako by bol Boh.
PS: S pravoslávnymi víziami by som bol zvlášť opatrný.
apredsasatoci
Matez, kukni našu správu.
Pravda bude skryta
Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

antikrist by mal mať teraz cca 45-70 rokov.
Mates5485
Teraz sa nachádzame v 5 období. Zabudol si šiestu dobu ako Panna Mária sľúbila vo Fatime na určitý čas krátku dobu to jest príde na 40 rokov abo tak nejako práva katolícka viera s pravou svätou Cirkvou po celej zemi s monarchom svätým carom - kráľom Henrym a novým svätým anjelským pápežom 112 Petrom rímskym ( nieje to František bergolio samozrejme on nieje svätý je to totálny heretik,bludár a …More
Teraz sa nachádzame v 5 období. Zabudol si šiestu dobu ako Panna Mária sľúbila vo Fatime na určitý čas krátku dobu to jest príde na 40 rokov abo tak nejako práva katolícka viera s pravou svätou Cirkvou po celej zemi s monarchom svätým carom - kráľom Henrym a novým svätým anjelským pápežom 112 Petrom rímskym ( nieje to František bergolio samozrejme on nieje svätý je to totálny heretik,bludár a Boží nepriateľ. Vyzerá aj to,že je falošný pápež.) a potom príde 7 doba vláda antikrista.
Mates5485
2 more comments from Mates5485
Mates5485
Mates5485
Ešte to vraví zjavenie Jána,že sú obdobia Cirkvi až 7 do konca sveta a viac niet.
Ladislav Bajza
"Zabudol si šiestu dobu ako Panna Mária sľúbila vo Fatime"
Mates never tým nezmyslom!
Masoni vsunuli a vypustili tento podvod do Fatimského posolstva.
Odpad od viery je tu a nič také sa nestane.
Všetky falošné proroctvá hovoria o takomto období pokoja ,mieru ,porozumenia ,dobra,"nová jar v cirkvi" atď ,ale je to diablov podvod,ktorým sa myslí vláda antikrista!
Ona príde pod týmto pláštikom a …More
"Zabudol si šiestu dobu ako Panna Mária sľúbila vo Fatime"
Mates never tým nezmyslom!
Masoni vsunuli a vypustili tento podvod do Fatimského posolstva.
Odpad od viery je tu a nič také sa nestane.
Všetky falošné proroctvá hovoria o takomto období pokoja ,mieru ,porozumenia ,dobra,"nová jar v cirkvi" atď ,ale je to diablov podvod,ktorým sa myslí vláda antikrista!
Ona príde pod týmto pláštikom a všetci ,ktorí takéto niečo očakávajú budú náchylní uveriť tomu ,že to je ono!
Mates5485
Ja tomu verím lebo Panna Mária neklame a po ďalšie to 1000 kráľovstvo jasné,že neverím,ale to na 30-40 rokov príde s kráľom Henrym a novým posledným pravým a svätým,anjelským pápežom to je tá 6 doba Cirkvi.
Mates5485
To máš aj v knihe zjavenie Jána apokalypsa 6 perioda doba svätej Cirkvi lebo pekelné mocnosti nikdy Cirkev nepremožu do konca sveta aj keby iba malá hŕstka veriacich bola a práve miesta kde sa uznáva sväté náboženstvo jedine ( pravý kresťanský katolicizmus ) práva katolícka viera s dogmou,náukou,liturgiou atď.
Ladislav Bajza
No momentálne si v neviestke a myslíš ,že v pravej cirkvi. Pravá cirkev nikdy nezradí Kristovo evanjelium a nikdy nebude hlásať ekumenizmus ,new age namiesto neho. To robí len neviestka z kap. 17. Si mimo a v bludoch práve kvôli jednote s ňou. Je to trest za ignorovanie varovaní Písma,ktoré takúto jednotu zakazujú.
PS: Mária neklame ,ale tebe jej posolstvá upravili "editori" s modrými zásterami …More
No momentálne si v neviestke a myslíš ,že v pravej cirkvi. Pravá cirkev nikdy nezradí Kristovo evanjelium a nikdy nebude hlásať ekumenizmus ,new age namiesto neho. To robí len neviestka z kap. 17. Si mimo a v bludoch práve kvôli jednote s ňou. Je to trest za ignorovanie varovaní Písma,ktoré takúto jednotu zakazujú.
PS: Mária neklame ,ale tebe jej posolstvá upravili "editori" s modrými zásterami s uholníkmi a kružidlami,aby ste len pokojne zotrvávali na palube. Takéto skvelé nebývalé obdobie rozkvetu cirkvi predpovedajú všetci falošní proroci.
Väčšina pred príchodom antikrista ,Dohnal dokonca po jeho porazení :) Tak len blbnite!
Mates5485
Nie len vo Fatime to bolo,ale nerieším nech si každý verí čo chce a kde chce byť aj mimo Cirkvi ako ty píšeš mňa to nezaujíma a netrápi vôbec.
Július7
Bajza, pre teba je RKC neviestka, takže čo je podľa teba tá pravá Cirkev ? Jehovisti, nejaká letničná sekta alebo čo ?
Mates má pravdu, nakoniec Panna Mária zvíťazí, ako sľubovala vo Fatime, ale nutné je zasvatenie Ruska jej Srdcu, čo sa stále neuskutočnilo...Ale raz sa to stane...
apredsasatoci
Július7 Existuje oficiálny výklad rkc zj17. Tam si pozri koho a áno nazýva oficiálna pravoverna rkc.
Mates5485
Takže ty píšeš,že Fatima je celý podvod toho úsudku som rozpoznal,keď sa tak vyjadruješ. Fatima bude stále a je celá práva, skutočná pravda.
apredsasatoci
Mates5485 3krat čítaj a raz píš! 😜

pred 53 minútami
BernadettaJaMalinka
Július, dnes je už Kristova cirkev v podzemí.. žiadna nálepka, nijaká štruktúra, len čisto a úprimne oddaná nevesta svojmu ženíchovi, ktorého príchod očakáva.. vidíš takých v kostoloch?
Tam kde sa hlása čisté a jasné božie slovo tak ako ho hlásali apoštoli, tam je Jeho cirkev.
Pan pozná svoje ovce a jeho ovce počúvajú jeho hlas. Za iným nepôjdu, ba ujdú od neho..
Ale pevný Boží základ stojí a má …More
Július, dnes je už Kristova cirkev v podzemí.. žiadna nálepka, nijaká štruktúra, len čisto a úprimne oddaná nevesta svojmu ženíchovi, ktorého príchod očakáva.. vidíš takých v kostoloch?
Tam kde sa hlása čisté a jasné božie slovo tak ako ho hlásali apoštoli, tam je Jeho cirkev.
Pan pozná svoje ovce a jeho ovce počúvajú jeho hlas. Za iným nepôjdu, ba ujdú od neho..
Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pan pozná svojich. a Nech sa odvráti od neprávosti každý kto vyznáva meno Pánovo. 2tim2
Pavol IV
Julius7 Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch. Moje ovce sú rozptýlené po celej šírej krajine, ale ich nik nehľadá. Ez 34,6
Takto totiž vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, tu som, pozhľadávam svoje ovce a postarám sa o ne. Ez 34,11

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. Ez 34,22
Pravda bude skryta
Je tu aj proroctvo ,že stará matka antikrista narodená v roku 1896.

Malachiáš,že Rím bude teraz najmä za modloslužbu zničený a hneď finiš..

Tiež sv.Písmo hovorí o 8 králoch.

Ďalej tu na tejto Zemi to už lepšie nebude,je to koniec časov,pretože teraz sa to už všetko len zhorší,najprv odstánia sv.obetu a preto už potom príde súd.

Si pozrite kam to smeruje k totalnému pádu a zdanlivému triumfu …More
Je tu aj proroctvo ,že stará matka antikrista narodená v roku 1896.

Malachiáš,že Rím bude teraz najmä za modloslužbu zničený a hneď finiš..

Tiež sv.Písmo hovorí o 8 králoch.

Ďalej tu na tejto Zemi to už lepšie nebude,je to koniec časov,pretože teraz sa to už všetko len zhorší,najprv odstánia sv.obetu a preto už potom príde súd.

Si pozrite kam to smeruje k totalnému pádu a zdanlivému triumfu Satana.
Navyše, keď prišla migrácia, už tu pokoj nebude.
apredsasatoci
Na wojtylu sa konal atentát, či to bola habadura?
ekans
kdyby jsi studovala a modlila se upřimným srdcem, tak by ti Pán Bůh ukázal pravdu, je jednoduché říci"byla to habadura", ale dokaž to, ale byla, tetuška
Ladislav Bajza
apredsasatoči- asi to bolo s tým atentátom nafingované ,ale toto nebolo predmetom tretieho posolstva. Ani tento "atentát",ani tie ostatné veci z neho ,ktoré zverejnili a vydávajú za pravé nie sú nijak závažné veci,ktoré by sa báli pápeži zverejniť. Sú to také naivné veci ,aby niečim zalepili oči tým klamaným ovečkám a akože zverejnili to tajomstvo. Na tom čo zverejnili nič strašné nie je a kto …More
apredsasatoči- asi to bolo s tým atentátom nafingované ,ale toto nebolo predmetom tretieho posolstva. Ani tento "atentát",ani tie ostatné veci z neho ,ktoré zverejnili a vydávajú za pravé nie sú nijak závažné veci,ktoré by sa báli pápeži zverejniť. Sú to také naivné veci ,aby niečim zalepili oči tým klamaným ovečkám a akože zverejnili to tajomstvo. Na tom čo zverejnili nič strašné nie je a kto má trochu súdnosti ten vidí ,že to je podvod.