Clicks188
ultramontes.pl
2

Masoneria podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

Masoneria i karbonaryzm

wobec

ZDROWEGO ROZUMU

i społeczeństwa

podług

własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych
a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych


KS. ALEKSANDER LAKSZYŃSKI

––––––––––

SPIS RZECZY

I. Początek masonerii

II. Powszechność masonerii

III. Statystyka masonerii

IV. Nauka i cel masonerii

V. Nauka masonów o Bogu. Zaprzeczenie Boga i Jego Opatrzności. Panteizm i materializm

VI. Nauka masonerii o moralności. Zaprzeczenie prawa moralności wyższego nad człowieka. Moralność niezależna i pozbawiona sankcji

VII. Streszczenie nauki masońskiej

VIII. Logiczne, oczywiste i oburzające następstwa moralności niezależnej. Sztuczność i kłamliwość mowy masonów

IX. Najwyższym masońskiej sekty celem jest dążność do uniwersalnego na ruinach Kościoła i chrześcijańskich rządów panowania

X. Wściekła masońskiej sekty ku Religii Rzymsko-Katolickiej i jej Instytucjom nienawiść

XI. Masońskie środki w celu obalenia Katolicyzmu

A. Środki konstytucyjne czyli prawne:

1. Prasa i biblioteki popularne

2. Nauczanie wszystkich klas obojga płci

B. Stowarzyszenia:

1. Liga nauczania

2. Stowarzyszenie solidarnych

3. Stowarzyszenie Liberalne

C. Środki podstępne i przewrotne, gwałtowne, grabieżne i wytępiające

XII. Z tego wszystkiego, co się dotąd, chociaż bardzo krótko, o masonerii powiedziało, wypada (nowość)

XIII. Co się dzieje w krajach, gdzie masoneria przemaga?

XIV. Ogólny na masonerię pogląd

Karbonaryzm czyli Węglarstwo

–––––––––––

Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych, przez ks. A. L., W Krakowie. Nakładem Księdza Aleksandra Lakszyńskiego. CZIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pod zarządem I. Stelcla. 1876, str. 69+II. (1)

Przypisy:
(1) Por. 1) O. Stanisław Załęski SI, O masonii na źródłach wyłącznie masońskich.

2) Bp Jan Chryzostom Janiszewski, Encyklika Leona XIII Papieża o masonii.

3) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

4) "Przegląd Katolicki", Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej.

5) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

6) Ks. Franciszek Pouget, a) Prawdziwe oblicze osiemnastego wieku. b) Religia Kanta. c) Indyferentyści. d) Węglarze i Akademicy. e) Heretycy, schizmatycy, apostaci. f) Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus. g) O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów.

7) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

8) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

9) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

10) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

11) Ks. Antoni Langer SI, a) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów. c) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce.

12) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

13) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

15) Ks. Marian Morawski SI, a) Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie). b) Kilka słów o książce "Filozofia i jej zadanie". (Polemika z ks. Stefanem Pawlickim CR). c) Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu. d) Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

16) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

(Przyp. od red. Ultra montes).

ultramontes.pl
+++

Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących do wszystkich klas społeczeństwa.

Masoneria w Europie jest prawie wszędzie w stanie kwitnącym, bo jest przyjętą i protegowaną przez tych wszystkich, którzy i ze społecznego stanowiska i z obowiązku swego powinniby być największymi jej przeciwnika…
More
+++

Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących do wszystkich klas społeczeństwa.

Masoneria w Europie jest prawie wszędzie w stanie kwitnącym, bo jest przyjętą i protegowaną przez tych wszystkich, którzy i ze społecznego stanowiska i z obowiązku swego powinniby być największymi jej przeciwnikami i tępicielami.


Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwecja, Dania, Holandia, Prusy, Saksonia i małe państewka niemieckie, Francja, Szwajcaria i protestancka Bawaria liczą przeszło 3,000 lóż rządzonych przez 31 Wielkich Lóż. Średnia liczba czynnych Lóż głównych członków rachuje się około stu braci. A w szczególności Anglia ma 1 wielką lożę, 63 lóż prowincjonalnych, a 989 terminatorni, czyli prostych lóż; Szkocja ma 1 wielką lożę, 38 lóż prowincjonalnych, a 340 prostych lóż, czyli terminatorni; Irlandia ma 1 wielką lożę, 10 lóż prowincjonalnych i 307 prostych lóż; Francja ma 1 wielką lożę zwaną Wielkim Wschodem, od którego zależy 318 lóż i jedną Najwyższą Radę dawnego Rytu Szkockiego, pod której jurysdykcją zostaje 81 lóż. Prusy mają 3 wielkie loże, jako to: Trzech Globusów, która zarządza 59 terminatorniami; Loża Narodowa, pod której zarządem zostają 3 loże prowincjonalne, dyrygujące 67 lożami prostymi; i w końcu loża Royal Jork, która ma pod sobą 27 lóż.
ultramontes.pl
+++

Słowa niegdyś wyrzeczone do przewrotnych faryzeuszów, literalnie stosują się dziś do masonów:

Vos ex patre diabolo estis, Wy z ojca diabła jesteście, który był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy, jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Św. Jan 8, 44).

A więc ci autorowie masońscy, którzy masonerii początek od Aniołów wywodzą, zapominają przydać im …More
+++

Słowa niegdyś wyrzeczone do przewrotnych faryzeuszów, literalnie stosują się dziś do masonów:

Vos ex patre diabolo estis, Wy z ojca diabła jesteście, który był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy, jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Św. Jan 8, 44).

A więc ci autorowie masońscy, którzy masonerii początek od Aniołów wywodzą, zapominają przydać im przymiotnik: buntowniczych, a wtedy mieliby za sobą najzupełniejszą słuszność.