Clicks674
Edward7

Prawdziwe oblicze Covid-19: "strategia szoku"

Dr Pascal Sacré „Strach jest po prostu odwróceniem wiary; to raczej wiara w zło niż dobro. ”” Florence Scovel Shinn

Po kilku miesiącach kryzysu COVID-19, istotne elementy analizy tego kryzysu stają się coraz jaśniejsze.

1. Ogromna presja, aby przekonać 7 000 milionów ludzi o potrzebie zaszczepienia się przeciwko wirusowi [1], którego śmiertelność jest przesadzona [2] i który, jak się mówi, jest wszechobecny, mimo że prawie zniknął...
To przypomina nam operację z 2009 roku, z fałszywą pandemią H1N1 [3]: ta sama taktyka, ten sam współudział (media, polityka, rząd), ci sami „eksperci”, te same scenariusze, te same narracje z akcentem na strach, poczucie winy , "opad" i zawsze ten sam odór, wszechobecnych pieniędzy w postaci ogromnych zysków na horyzoncie dla przemysłu produkującego szczepionki.
To tak, jakby odcinek H1N1 z 2009 roku został wykorzystany jako próba.
Tym razem odcinek COVID-19 2020 może zmienić ten proces w sukces.

Testy nadzoru: zbieraj dane na temat COVID-19. Źródło: sph.umich.edu

2. Ogromna zdolność populacji do poddania się władzy.
Pomimo oczywistych oznak korupcji, niekompetencji, nieznajomości wybitnych osobistości w polityce, nauce, medycynie, wielu ludzi nadal ich słucha . Pomimo zagmatwanych, sprzecznych, niewytłumaczalnych i nieuzasadnionych zaleceń, wiele osób nadal przestrzega co mówią.

Przykłady:
1) W centrum epidemii stosowanie masek nie jest obowiązkowe, a nawet odradza się je osobom, o dobrym zdrowiu.
2) Gdy epidemia wygasa, maski stają się obowiązkowe wszędzie i dla wszystkich.
1) Wielu lekarzy ogólnych z innych krajów oraz IHU Méditerranée-Infection de Marseilles, jeden z największych ośrodków chorób zakaźnych na świecie, największy we Francji, wykazało, że hydroksychlorochina była skuteczna w zmniejszaniu zaraźliwości SARS i liczby ciężkie przypadki COVID-19 [4].
2) W Belgii „mówi się”, że jest hydroksychlorochina to niebezpieczny i nieskuteczny lek, a lekarze rodzinni nie mogą go przepisywać swoim pacjentom.

Sprzeczności, kłamstwa, fałszywe prawdy ... I tak dalej...
Oczywiście strach i konformizm mogą wyjaśnić to i przemienić w ślepe posłuszeństwo. Znamy doświadczenia Solomona Ascha i Stanleya Milgrama [5]. Ta tendencja do podporządkowania się i posłuszeństwa nie rozkłada się w taki sam sposób wśród populacji. Na przykład w Serbii:
Quebrada, nieustanny rozwój terroru koronawirusa. Krnąbrni Serbowie zbuntowali się przeciwko swojemu prezydentowi, kiedy ten nakazał im powrót do aresztu domowego. Po dwóch dniach walk ulicznych z dziesiątkami hospitalizowanych policji, silni protestujący wygrali; władze skapitulowały i zrezygnowały ze swoich planów blokady Belgradu. W belgradzkich sklepach, bistrach i restauracjach obowiązuje godzina policyjna wczesnym popołudniem, ale jest to o wiele lepsze niż pełna blokada, którą zaplanowali ”. [6]
Z kolei w Belgii:
W niezrozumiały sposób, podczas gdy epidemia, z wyjątkiem niewielkich ognisk (skupisk), stopniowo zanika [7], ponownie nakładane są środki przymusu, a nawet rozszerzane [8] z obowiązkowym noszeniem maski wszędzie, dla wszystkich , obowiązek podawania swoich danych w restauracjach i barach do celów śledzenia [9]… ”.
Wszystko to nie jest uzasadnione.
Wszystko to reaktywuje strach, przerażenie i sprawia, że obawiamy się powrotu do częściowego lub całkowitego zamknięcia (areszt domowy), a dziś wiemy, że ten środek jest bezużyteczny i szkodliwy! [10–11]

To tak, jakby władze wykorzystywały kryzys COVID-19 jako test na dużą skalę do oceny stopnia uległości swoich ludzi [12] i sprawdzenia, jak daleko mogą się posunąć, zanim znajdą wystarczający sprzeciw.

3. Korzystanie z pomocy ekspertów stwarzających wrażenie konsensusu, którego nie ma

Rządy tworzą rady ekspertów, aby uzasadnić swoje działania.
Z punktu widzenia obywatela, po co kwestionować przedmiotowe środki?
Jednak zostało to dobrze udowodnione w organizacjach takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejska Agencja Leków (AEM), komitet COVID-19 we Francji (CARE) czy w Belgii (komitet Sciensano-COVID-19) , że bycie ekspertem nie oznacza bycia niezależnym, wolnym od konfliktu interesów czy wręcz kompetentnym [14-15].
Za każdym razem, gdy rząd mówi: „istnieje konsensus ekspertów w tej kwestii”, w rzeczywistości jest to kłamstwo.
Oznacza to po prostu, że jej eksperci zgodzili się; "jak samowystarczalna, pobłażliwa apteka bez sprzecznych dyskusji"
W przypadku COVID-19 można znaleźć we wszystkich tematach przedstawionych tą zgodę:

* Maski
* Hydroksychlorochina
* Uwięzienie
* Zastosowane testy
* Zabiegi
* Szczepienia
...i inni równie ważni eksperci w zakresie tytułów, reputacji lub prowadzonej działalności, których opinie są sprzeczne z oficjalnymi nakazami, z uczciwymi argumentami, solidnymi demonstracjami i wieloma referencjami.
Jak obywatele możemy to rozróżnić? W przypadku dyplomów tego samego stopnia, z równoważną wiedzą, dobrym kryterium rozeznania jest weryfikacja brak własnych interesów.

Wielu wykwalifikowanych autorów, których opinie są sprzeczne z opiniami ich rządowych odpowiedników, nie jest związanych z przemysłem farmaceutycznym lub rządami, które ostatecznie chcą promować ideologię, program polityczny i są coraz bardziej odpowiedzialni przed branżą.

Ci niezależni autorzy mają też więcej do stracenia niż zyskania w tej debacie ,gdy trzymają się własnej opinii.
Co jeszcze mogłoby cię skłonić do takiego ryzyka, jeśli nie twoja uczciwość, twoje sumienie? W każdym razie nie jest to ani sława, ani nadzieja na kontrakt w sektorze prywatnym, ani pieniądze.

4. Wyprodukowanie fikcji inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami, a do tego użycie narracji, która w końcu jest powtarzana w kółko i w którą wierzy się bez kwestionowania. COVID-19 to fikcja oparta na wiarygodnych faktach: wirus, rzeczywiste zgony, prawdziwa choroba, epidemia chorób układu oddechowego (np. grypa), do których z czasem dochodzą zniekształcenia prawd lub rzeczywistości, a nawet kłamstwa ( dopow. wirus wywołujący przeziębienie , został użyty do terroryzowania społeczeństwa, a masowe zgony są wywoływane ; przez blokady , zastraszenie, izolacje, złe leczenie, respiratory, maski , szczepienia, - i inne czynniki wywołujące zakrzepice ). Koronawirusy są znane od dawna (przeziębienie). Niezależnie od tego, czy fakty wskazywały na to, że pandemia ta była fałszywa i że eksperci już manipulowali danymi, pandemia grypy H1N1 z 2009 r. Utorowała drogę do pomysłu, że może powrócić i znowu tylko szczepienie może nas uratować...

Narracja COVID została wydana. Aby później utrwalić lęk, który pozwoliłby na wdrożenie strategii szoku w całej populacji, potrzebne były wiarygodne dowody, wysoka śmiertelność, przerażające oznaki zakażenia i ograniczona pojemność szpitala.
W tym procesie niezbędny był konformistyczny udział mediów. Jak zawsze dobrze odegrali swoją rolę, ogłaszając liczbę zgonów każdego dnia i przypisując ją COVID-19 bez żadnej dyskusji. Dziś podtrzymują strach przed drugą falą, nowym zamknięciem, omyłkowo przechodzącymi pozytywne testy PCR jako nowe przypadki COVID-19.
Szwecja i inne kraje, a także niektóre stany w USA nie grały w tę grę lub postępowały zgodnie z własnym planem.

Sztokholm podczas pandemii Covid-19 Źródło: Quartz

Nie ograniczali się, mniej traumatyzowali, pozostali bardziej ludzkimi. Są dodatkowym dowodem na to, że historia COVID-19 ustalona w krajach "wolnych" i "przymusowych" (Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada ...) jest w rzeczywistości fikcją, z prawdziwymi elementami, pogrążającą ich populacje w strachu. Wszystkie te punkty wskazują, że historia COVID-19 to strategia szokowa, a strategie szokowe nigdy nie są wykorzystywane dla dobra populacji, dla Twojego dobra ani dla mojego!

Strategia wpływu psychologicznego jest rzeczywistością, badaną przez kilku autorów i badaczy, w tym Naomi Klein [16], w jej książce opublikowanej w 2007 r. „Strategia szoku: powstanie kapitalizmu katastroficznego”.
Celem jest stworzenie czystej karty, pustej strony, a na tej pustej stronie odbudować to, czego chcemy. Jak możemy to zrobić?
„W skali całej populacji, niszczenie dziedzictwa kraju, jego struktur społeczno-ekonomicznych w celu zbudowania nowego społeczeństwa, nowego porządku po zaplanowanym i kontrolowanym chaosie.
Kiedy ludzie zostaną pozbawieni odniesień, zszokowani i zinfantylizowani, są bezradni i łatwo manipulowani.
Proces ten może nastąpić po poważnym kryzysie gospodarczym lub politycznym, katastrofie ekologicznej, ataku, wojnie lub kryzysie zdrowotnym. »[17]
Strategia szoku została zastosowana ekonomicznie w Grecji po kryzysie z 2008 roku , wciągając miliony dusz w nieszczęście przy współudziale jej polityków. [18]
Strategia szokowa została zastosowana poprzez terroryzm w USA w 2001 r. I we Francji w 2015 r. Wraz z ustanowieniem stanów wyjątkowych i przepisów nadzwyczajnych, które nigdy nie zostały zniesione [19].
Strategia szoku jest obecnie wdrażana za pomocą środków kryzysowych w zakresie zdrowia, COVID-19 , w jednej części świata, w tym w moim kraju...
„Terror wywołany na szeroką skalę w społeczeństwie prowadzi do pewnego rodzaju zagubienia, sytuacji, w której łatwo można uzyskać kontrolę ze strony zewnętrznej władzy.

Musisz rozwinąć w populacji niedojrzały stan psychiczny, aby jak najlepiej go kontrolować. Społeczeństwo musi zostać zinfantylizowane.

Idee te zostały zbadane i upowszechnione przez Tavistock Institute w Londynie, który wywodzi się z kliniki psychiatrycznej założonej w 1920 r., Specjalizującej się w kontroli psychologicznej i zorganizowanym chaosie społecznym [17]. O wiele łatwiej jest kierować społeczeństwem poprzez kontrolę umysłu niż kontrolę fizyczną, infantylizację, dezorientację, dezinformację i strach.

Czy to nie jest to, co obecnie ma miejsce? Ludzie są infantylizowani ...
Mówi się im, którym chodnikiem mają iść, w którą stronę, kiedy wejść do sklepu i gdzie wydmuchać nos.

Strach jest wszechobecny .
Ci, którzy odrzucają maski, są prześladowani , wykluczeni, obrażeni, znienawidzeni.
Tysiące ludzi widzi, że ich praca jest zagrożona, całe ich życie jest narażone na szwank, bez możliwości demonstracji, sprzeciwu.
Osoby starsze są opuszczone.
Młodzi ludzie są uwięzieni w zamkniętym i zamaskowanym świecie.
Dorośli są niepewni.
Osoby z tej samej rodziny, rozdzielone.
Protest jest usankcjonowany.
Jeśli ta teza jest słuszna, należy się spodziewać, że nasz rząd, za pośrednictwem „ekspertów” i mediów, będzie kontynuował tę szokującą strategię i ogłaszał nam coraz więcej zakażonych, martwych i fal COVID, bez względu na rzeczywistość i fakty.
Przykłady Szwecji i Belgradu są światłem nadziei w tej mrocznej perspektywie.

Uwagi:
[1] Koronawirus: WHO tente de mobiliser politiques et acteurs économiques en vue d '»un vaccin pour tous» sur la planète
[2] „Le chiffre de la mortalité z powodu koronawirusa jest sztucznym szyfrem” dr Lass
[3] Grippe H1N1, exemple de manipulation internationale , AIMSIB, 22 października 2018 r.
[4] Bulletin d'information scientifique de l'IHU , Pr Philippe Parola, Director of service de soins et d'unité de recherche à l'IHU Méditerranée Infection
[5] PSY-OP COVID-19: assignés à residence! , Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 11 maja 2020 r
[6] Belgrade libérée , Israel Shamir, maondialisation.ca, 13 lipca 2020 r
[7] La virulence du Covid-19 est-elle en train de diminuer? , Christophe De Brouwer, Contrepoints.org, 21 lipca 2020 r
[8] Les décisions du Conseil National de Sécurité . Les décisions ont été communiquées aux Belges o 13.30 lors d'une conférence de presse w dniu 24 lipca 2020 r.
[9] Voici à quoi ressemble le formulaire-type pour l'enregistrement des clients horeca
[10] COVID-19: au plus près de la vérité. Confinement , Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 22 lipca 2020 r
[11] Confinement ścisłe, dopłata hospitalière et surmortalité , PDF, maj 2020 r
[12] Opération COVID-19: Tester le degré de soumission des peuples , Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 26 kwietnia 2020 r.
[13] Horum omnium fortissimi sunt Belgae , Wikipédia, „De all ceux-là les plus courageux sont les Belges”, souvent przetłumaczył litterairement na język francuski dla „De all les peuples de la Gaule , les Belges sont les braves.
[14] Politique etruption à l'OMS , Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 12 stycznia 2010, réédité le 14 kwietnia 2020
[15] Et les conflits d'intérêts, on en parle? , 5 maja 2020 r.
[16] La Stratégie du choc: la montée d'un capitalisme du désastre (tytuł oryginalny: The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism) to esej społeczno-polityczna altermondialiste opublikowana w 2007 roku przez kanadyjską dziennikarkę Naomi Klein . Wikipédia
[17] MK Abus rituels et Contrôle Mental, Alexandre Lebreton, éditions Omnia Veritas, 2016
[18] Stratégie du choc: komentarz do MFW et l'Union européenne bradent la Grèce aux plus offrants , Agnès Rousseaux, Bastamag, 20 czerwca 2013 r.
[19] Quand la fin justifie les moyens: stratégie du choc et état d'urgence , 29 listopada 2016 r.

mondialisation.ca Artykuł Partager Cet przez - www.verdadypaciencia.com

Metody psycho-okultystyczne manipulacji

Rządy wprowadzając blokady, obecnie stosują - teorie manipulacji; Noama Chomsky'ego - w celu wymuszenia akceptacji czegoś nowego i większej kontroli . Wielu księży nigdy by się nie zgodziło na "Komunie na rękę" - te metody opracowane przez okultystów (psychologów) , są obecne np. w telewizji w mediach systemowych , każdy kto korzysta z tych mediów, jest podatny "na zaprogramowanie" (opętanie) "hipnozę" - które są nieodłączną cechą psychologi - czyli religii bez Boga i bez pojęcia duszy - czyli religii szatańskiej dążącej do zniewolenia i zatracenia dusz....

1. Rozpraszanie uwagi

Kluczowym elementem kontroli społecznej jest odwrócenie uwagi od spraw istotnych i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, przez ciągłe rozpraszanie uwag i zalew opinii publicznej nieistotnymi informacjami. Strategia odwracania uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, psychologii, prawa, socjologii lub cybernetyki. Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów społecznych przez zniewolenie nieistotnymi sprawami. Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte – bez czasu na myślenie.

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązani - (szczepionki)

Metoda ta jest również określana jako problem-reakcja-rozwiązanie. Stwórz taką sytuację (problem), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia kroków natychmiastowych, mających na celu rozwikłanie problemu bądź zapobiegnięcie mu w przyszłości. Na przykład pozwól, aby rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, za cenę swojej wolności albo wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych.

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo -( blokady )

Nie wdrażaj radykalnych zmian drastycznie, lecz stopniowo przesuwaj granicę społecznej akceptacji i wytrzymałości krok po kroku, rozbijając zmiany na kolejne lata. Tym sposobem przeforsowano fundamentalne przeobrażenia społeczno-ekonomiczne w Polsce w latach 1980-1990, które doprowadziły do rozkwitu ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, rozwój patologii społecznych, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję.

4. Strategia odroczenia - (stopowe i niespodziewanie zmienne blokady)

Kolejna metoda na przeprowadzenie niemile widzianej zmiany: przedstaw ją jako bolesną konieczność", którą bezwzględnie zmuszeni będziemy wprowadzić w przyszłości. Ludziom łatwiej jest bowiem zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia niż przyjąć zmianę od razu. Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że "być może jakoś to będzie i uda się uniknąć problemu". Taka strategia daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy nadejdzie czas, by wcielić ją w życie.

5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka (w ogóle mówią niepoważnie)

Większość reklam i komunikatów adresowanych do opinii publicznej korzysta z języka oraz sposobu argumentacji, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub osób ograniczonych umysłowo, a więc uproszczonej i wręcz infantylnej formy komunikacji. Im bardziej chcesz swemu rozmówcy zamącić obraz rzeczywistości, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat. Dlaczego? Jeżeli będziesz zwracać się do osoby, jakby miała lat dwanaście, to pod wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jak gdyby faktycznie miała dwanaście lub mniej lat.

6. Skupiaj się na emocjach a nie na racjonalności (fikcyjne zatroskanie)

Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie na bok racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku danej jednostki. Co więcej – użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań czy postaw.

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji (to już od dawna...)

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania nad nim kontroli. Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, zaś techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla klas niższych.

8. Promuj przeciętność ( to jest w mediach promowane)

Spraw, aby w świadomości społecznej utrwaliło się przekonanie, że bycie głupim, wulgarnym, przeciętnym i niewykształconym to stan naturalny i jest on jak najbardziej w porządku i społecznie akceptowalny.

9. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy (wina za nie noszenie np maseczek i nie trzymanie dystansu)

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, iż są one jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, przez niedostatek inteligencji, zdolności lub własnych starań. Dzięki temu, miast buntować się przeciwko systemowi, który stawia jednostkę w niekorzystnej dlań sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i zaniżenia samooceny, wiodącym nierzadko do depresji. W takich okolicznościach osoba staje się pasywna oraz niezdolna do działań zmierzających do zmiany systemu. Bierność społeczna oznacza brak rewolucji.

10. Poznaj ludzi lepiej niż oni sami są w stanie poznać siebie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci szybki postęp naukowy spowodował rosnący rozziew pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest ogólnie dostępne (tłumaczone) szerokim rzeszom społeczeństwa. Dzięki osiągnięciom biologii (genetyka), neurobiologii, psychologii, cybersocjologii elity władzy są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat poszczególnych jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej i z większą dokładnością niż może on wiedzieć o samym sobie. Oznacza to wprost, że dysponując tą wiedzą można sprawować nieskrępowaną kontrolę nad jednostkami – większą niż one same mogą posiąść nad sobą.
- czyli okultyzm - który znaczy skryty.. ukryty prawdziwy cel , który nie jest znany dla ogółu, a który w tym uczestniczy...

www.geopolityka.org/analizy/remigiusz-rataj…