TerezaK
788

Tři Vesmírná Slova

Tři slova z vesmírného zákona "ZDOKONALOVAT ŽIVOTNÍ PROSTOR." "A to je celé?" zklamaně jsem se zeptal. "Ano." "Upřímně řečeno jsem si myslel, že …
TerezaK
Jaký je tvůj program bytí?
"To není možné. Máme s bratrem různé," pronesl Světlovlasý. "Každý máme svůj program. Jen v člověku, když plníme každý svůj program, zároveň můžeme pracovat na společném, stát se částečkami nové energie, kterou vlastní jen člověk."
"Jakpak lze plnit to své a zároveň dělat něco dobrého společně?", nedůvěřivě se zeptala Anasta.
"Je to možné, když neustále …More
Jaký je tvůj program bytí?

"To není možné. Máme s bratrem různé," pronesl Světlovlasý. "Každý máme svůj program. Jen v člověku, když plníme každý svůj program, zároveň můžeme pracovat na společném, stát se částečkami nové energie, kterou vlastní jen člověk."
"Jakpak lze plnit to své a zároveň dělat něco dobrého společně?", nedůvěřivě se zeptala Anasta.

"Je to možné, když neustále snažíme předstihnout jeden druhého, Třeba ty, když jdeš, jedna ze tvých nohou vykračuje dopředu a tu druhou nechává pozadu. Pak se najednou dostane dopředu ta, která zůstala vzadu. Nohy jakoby soupeří. V důsledku toho vedeny myslí, společně pohybují tělem dopředu."

"To je mi ale příklad, dokonce jsi mě rozesmál," přerušil bratra Tmavovlasý. "Když už si nás mají představovat jako dvě nohy, tak ty jsi úplně kratičká noha a já jsme ta dlouhá. Když udělám krok, tak se tělo hned přemístí za hory, ale ty se sotva plandáš a napodobuješ pohyb. Plním svůj program a již po páté přivedu lidstvo k planetární katastrofě. A i když, díky Stvořitelovým programům, se pokaždé znovu zrodí, já na ně opět udeřím planetární katastrofou, aby nedělalo hlouposti."

"Ano, jsi nadaný, můj bráško. Skutečně jsi nejednou přivedl život celé planety ke katastrofě. Ale tím jsi nezískal znalosti, ani větší sílu. Člověk však pokaždé získává další znalost. A lidstvo se rodí znovu. "

"Ale nejdříve hyne v pekelném trápení společně se všemi znalostmi."

"Neznáme, bratře, Stvořitelův program. Možná jednou dojde k tomu, že okamžik před katastrofou jí lidstvo zabrání, a tehdy jeho mysl zazáří nevídaným úsilím."

"Už mě nebaví tvé světlé snílkování, můj usmrkaný světlý bratře. Mě poslouchej, děvenku, ne jeho," obrátí se k Anastě tmavovlasý mladík. "zřetelně ti předvedu svou sílu. Můj světloušek měl v něčem pravdu. Lidská mysl je skutečně ohromnou energií, která se vyrovná mé, a tím spíše jeho. Je pravda, že každý člověk, který správně naloží s tou energií, je schopný změnit svět.
Ale existuje ještě nevídaná energie - je to společná myšlenka. Vzniká, když mnohé jednotlivé myšlenky splývají v jedno. Pokud by splynuly myšlenky celého lidstva a vznikla tak společná lidská mysl, my s bratrem budeme v porovnání s ní vypadat nicotně. Ale naučil jsem se bránit vzniku společné myšlenky. to já podvrhuji lidstvu různé filosofické závěry a představy. Jako důsledek jedna miliarda lidí myslí jedním způsobem, druhá zas jiným, čímž zavrhuje první skupinu. Jsem, holčičko, vtělením všech temných sil vesmíru, a pokud se se mou spojíš, staneme se se nepřekonatelnou sílou. Mám jeden plán, pochopíš jeho podstatu a začneš mi pomáhat.
Společně proměníme všechny lid ve své hračky. budeme si hrát s jejich rozumy. Udělám z tebe vládkyni lidstva a jednou mi povíš ..."
TerezaK
"Mně se nelíbí takový plán," přerušila jej Anasta a dodala: "Nikdy se do něj nezapojím a myslím si, že i nikdo z lidí se jej nezúčastní."
"Nezapojíš se? Jednoduše zatím nevíš, jak zajímavá je tato hra - směřovat lidskou mysl podle svého přání.
Nespěchej s tvrzením, že tito lidé nebudou naslouchat mému programu. Již je vymyšleno kolo, zatím primitivní, ale pak lidé spojí dvě kola kovovou …More
"Mně se nelíbí takový plán," přerušila jej Anasta a dodala: "Nikdy se do něj nezapojím a myslím si, že i nikdo z lidí se jej nezúčastní."
"Nezapojíš se? Jednoduše zatím nevíš, jak zajímavá je tato hra - směřovat lidskou mysl podle svého přání.
Nespěchej s tvrzením, že tito lidé nebudou naslouchat mému programu. Již je vymyšleno kolo, zatím primitivní, ale pak lidé spojí dvě kola kovovou tyčí. Je to podle mého plánu. Podle mého geniálního programu."
"Ale co je špatného na kole? Když jsme potřebovali vozit krmivo zraněnému mamutovi Danovi, vozík s kolem byl pro nás prospěšný."
"Vše je velmi dobré, holčičko: Dokonce výborné. Toto kolo se bude zdokonalovat. Bude vyrobeno velké množství kol. A lidé pochopí, že není pohodlné pohybovat kolem po přirozené půdě., po hrbolcích a ďolíčcích, po vysoké trávě. A tehdy pokryjí obrovskou část země kamennou kůrou, aby se kola po ní kutálela, jedny lidi budou vozit na sobě, druhé nelítostně zabíjet. Odpověz si sama, holčičko, zkus to, co může být mocnější než síla, která je schopna směřovat lidi k záhubě? A pokud odpověď nenajdeš, uznej mou velikost."
Anasta se zamyslela, ale odpověď nepřicházela, pak se podívala na světlovlasého mladíka. Na němou holčiččinu otázku Světlovlasý odpověděl:
"Můj bratr ti nakreslil neradostný obraz. Je to jeho úkol a svědomitě jej plní.
TerezaK
Ve tvém pohledu vidím otázku, zda mám také svůj program. Mám jej, a také tě chci vyzvat, aby ses do něj zapojila."
"A co je ve vašem programu?"
"Zkus pochopit velký Stvořitelův výtvor - člověka. Pochopit velkolepost jeho budoucích činů."
"Copak na Zemi není již všechno stvořeno?" podivila se Anasta.
"Jde o to, Anastičko, že...." (...) " ...Stvořitel stvořil zázračný harmonický a dokonalý …More
Ve tvém pohledu vidím otázku, zda mám také svůj program. Mám jej, a také tě chci vyzvat, aby ses do něj zapojila."
"A co je ve vašem programu?"
"Zkus pochopit velký Stvořitelův výtvor - člověka. Pochopit velkolepost jeho budoucích činů."
"Copak na Zemi není již všechno stvořeno?" podivila se Anasta.
"Jde o to, Anastičko, že...." (...) " ...Stvořitel stvořil zázračný harmonický a dokonalý pozemský svět. Ale to neznamená, že tento svět nemůže být zdokonalován.
Stvořitelovi výtvory lze chápat jen jako přípravu materiálu pro dokonalejší tvoření." (...)
"Ale já ani ve svých představách nevidím, jak lze změnit již stvořené. Například se mi nechce měnit květinu, (...) dokonce si myslím, že ji v žádném případě nelze měnit, aby se nenarušila dokonalost. A proč bychom měli měnit koťátko? Jak lze například změnit mamuta Dana? Jak a proč?"
"Ale vždyť jsi je již změnila."
"Ne, nikdy jsem jej neměnila", udiveně namítla holčička.
"Navenek jsi jej nezměnila ale tvůj mamut plní mnohem více lidských povelů , než všichni ostatní mamuti, kteří kdykoli žili na Zemi, a jeho chápaní je kvalitativněji jiné. Hned to pochopíš, jakmile ho porovnáš s ostatními mamuty."
"Ano, teď tomu rozumím. (....)"
4 more comments from TerezaK
TerezaK
"Tak vidíš, nejen vnější forma a stavba těla mají význam. Obsah a předurčení jsou důležitější. Obsah a předurčení jsi pro Dana určila právě ty. A mamut Dan, který se navenek neliší od ostatních mamutů stvořených velkým Tvůrcem, se stal přece jiným. (...) Vzpomeň si, jak jsi jednou usnula na trávě pod vysokým stromem, a když se s vzbudila, spatřila jsi mamuta Dana, jenž nehybně stál nad …More
"Tak vidíš, nejen vnější forma a stavba těla mají význam. Obsah a předurčení jsou důležitější. Obsah a předurčení jsi pro Dana určila právě ty. A mamut Dan, který se navenek neliší od ostatních mamutů stvořených velkým Tvůrcem, se stal přece jiným. (...) Vzpomeň si, jak jsi jednou usnula na trávě pod vysokým stromem, a když se s vzbudila, spatřila jsi mamuta Dana, jenž nehybně stál nad tebou. Rozzlobila ses, protože z něj vycházela nějaká nepříjemná vůně, myslela sis, že se něčím zašpinil a schválně přišel, aby tě tou vůní vyrušil ze spánku. Zvedla ses a mokrou trávou jsi šla domů. Před tím jsi mu ještě nespokojeně řekla: "věčně se odděluješ od stáda, dokonce jsi začal samovolně přicházet, když tě nezvu. Jdi na svou pastvu ke svým bratrům." Odešla jsi bosky a ani jednou ses neotočila. Pamatuješ si, Anastičko, že tráva byla mokrá?" "Ano." "A víš, proč mamut Dan, tak nepříjemně voněl?" "Nevím." "Když jsi usnula, začala bouřka. To, že blesk nejčastěji uhodí do stromu, vědí nejen lidé, ale i zvířata. Dan viděl, že jsi usnula a když začala bouřka, zneklidněl a přišel k tobě. Nebudil tě, jednoduše tě přikryl před deštěm. do stromu, pod nímž jsi spala uhodil blesk. Jedna větev začala doutnat, a spadla by na tebe. ALe mamut Dan ji stihla odhodit, ale oheň mu ožehl srst na hlavě. Ta začala hořet a vydávat nepříjemnou vůni. Popálené místo nesnesitelně hořelo, ale Dan stál nad tebou. Dokonce se neurazil, když jsi odcházela a vytkla mu jeho dotěrnost, naprosto zapomněl na bolest. Radoval se z toho, že se ti nic nestalo a myslel na tebe s něžností."

Anasta vyskočila a běžela k mamutovi, jenž stál nedaleko od nich. Ten radostně zakýval hlavou. Anasta jej chytla za konec chobotu, poplácala jej, přitulila se tvářičkou a pak jej políbila. Mamut zatajil dech. Dokonce, když jej holčička opustila a vrátila se ke světlovlasému mladíkovi, mamut zůstal nehybně stát se zamhouřenýma očima.
"Pochopila jsem," řekla Anasta. "takže člověk má právo měnit?"
TerezaK
"Ano," odpověděl Světlovlasý. "Teď popřemýšlej podle jakého programu?"
"Podle dobrého."
"Tak ten program urči. Zvol jej, vytvoř."
"Tedy Ten, Kdo stvořil všechno na Zemi, nevytvořil program, podle kterého má žít člověk?"
"Myslím si, že člověku předložil množství variant, ale Sám toužil jen po jednom."
"Po čem?"
"Odpověď může najít jen člověk."
"Kde ji mám hledat?"
"Vsobě. Je potřeba v …More
"Ano," odpověděl Světlovlasý. "Teď popřemýšlej podle jakého programu?"
"Podle dobrého."
"Tak ten program urči. Zvol jej, vytvoř."
"Tedy Ten, Kdo stvořil všechno na Zemi, nevytvořil program, podle kterého má žít člověk?"
"Myslím si, že člověku předložil množství variant, ale Sám toužil jen po jednom."
"Po čem?"
"Odpověď může najít jen člověk."
"Kde ji mám hledat?"
"Vsobě. Je potřeba v myšlenkách si představovat a porovnávat různé varianty uspořádání života na Zemi."
TerezaK
"Znamená to, že lidé lidé, žijící na Zemi, ale nic nevědí o stvořitelově programu?"
"Lidem jsou dány velké znalosti o biologických možnostech vývoje, ale zároveň je jim dána svoboda, včetně možnosti vyměňovat biologické možnosti za technokratické. Je na člověku, zda využije vnitřní, hloubkové možnosti, například možnost živého stromu, který roste a cítí biologický rytmus, přizpůsobuje …More
"Znamená to, že lidé lidé, žijící na Zemi, ale nic nevědí o stvořitelově programu?"

"Lidem jsou dány velké znalosti o biologických možnostech vývoje, ale zároveň je jim dána svoboda, včetně možnosti vyměňovat biologické možnosti za technokratické. Je na člověku, zda využije vnitřní, hloubkové možnosti, například možnost živého stromu, který roste a cítí biologický rytmus, přizpůsobuje se mu a reguluje svůj stav podle okolních podmínek, anebo využije vnější, povrchní možnosti mrtvého stromu. Lidé kteří nastoupili technokratickou cestu vývoje, využívají vnější možnosti - vyrábí ze dřeva nějaký nástroj, využívají je jako palivo nebo stavební materiál.
Z nějakého důvodu lidé vždy volí technokratickou cestu. Ta však nevyhnutelně vede k záhubě. Stávalo se to nejednou. Vždyť všechny planetární katastrofy vytváří lidské myšlenky. Myšlenky, za nimiž následuje jednání."

"Ale přece ledovec, který donutil můj rod opustit svůj domov, nikdo z lidí netvořil."

"Tvůj rod, Anastičko, již nastoupil technokratickou cestu. A podle životního programu je ledovec dostihne a zničí. ALe život se znovu zrodí. Vznikne nová naděje na projev lidského rozumu. " (...)
TerezaK
(....) "Je tu však předpoklad , že člověk, (...) dokáže těsně před katastrofou ozářit lidské duše pochopením nesprávnosti jejich volby a odvrátit ji. Pak lidstvo může zvolit novou cestu a postupně, opatrně neutralizovat své smrtonosné vynálezy. ALe ozářit duše lidí technokratického světa je velmi těžké..."( z knihy od Vladimíra Megre, 10. díl., kap.: Jaký je tvůj program bytí?)