Clicks38
vi.news

Hồng Y Pell trắng án - và thư của Ngài

Hồng Y George Pell đã thắng kiện tại Tòa án Tối cao Úc. Lời kết tội của anh ta về tội "lạm dụng" đã được đồng thuận lật lại vào ngày 7 tháng Tư.

Anh ta đã có 404 ngày, hơn 13 tháng, ở tù sau khi bị Tòa án Hạt Melbourne kết án sai. Bây giờ, ông đã ra ngoài và ở một vị trí an toàn.

Tòa án thấy rằng bồi thẩm đoàn "nên giải thích nghi ngờ về tội của người nộp đơn liên quan đến từng tội mà ông ta đã bị kết án," và ra lệnh "rằng các bản án đã bị hủy bỏ và các phán quyết tha bổng được thay vào."

Các thẩm phán nhận thấy "một khả năng lớn là một người vô tội đã bị kết án vì bằng chứng không xác định được tội lỗi đối với tiêu chuẩn chứng minh cần thiết."

Hồng Y Pell nói trong một tuyên bố đầu tiên rằng ông không có ác cảm đối với người tố cáo [khốn nạn] của mình. Ông cảm ơn vì tất cả những lời cầu nguyện và "hàng ngàn lá thư ủng hộ" (thư đầy đủ bên dưới).

Úc đã buộc tội một người đàn ông vô tội giữa văn hóa độc hại của sự điên cuồng chống Công giáo. Pell là người Dreyfus của Úc (bị kết án sai vào thế kỷ 19 ở Pháp).

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsXlxzkahles