01:41
johnfrax
1K
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2015 Medžugorie. Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo. V duchu evanjelia a posolstiev Panny Márie chceme ísť cestou svätosti, aby náš život …More
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2015 Medžugorie.

Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo. V duchu evanjelia a posolstiev Panny Márie chceme ísť cestou svätosti, aby náš život bol svedectvom viery pre iných. Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta – konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde žijeme. Snažíme sa pomáhať pri obnove života viery v našich farnostiach.
svetlomariino.com/sk/hlavne/