Nemala by KBS zverejniť aj nótu Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí o svätom prijímaní…

KBS prináša preklad nóty o modifikácii sviastostnej formuly krstu. Nemala by KBS zverejniť aj nótu Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí o svätom prijímaní do úst? Bratislava 23. septembra…More
KBS prináša preklad nóty o modifikácii sviastostnej formuly krstu. Nemala by KBS zverejniť aj nótu Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí o svätom prijímaní do úst?
Bratislava 23. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej stránke kbs.sk preklad vieroučnej nóty o modifikácii sviatostnej formuly krstu.
Objasňuje dôvody, prečo nemožno svojvoľne meniť sviatostnú krstnú formulu. Kongregácia pre náuku viery dokumentom reagovala na situáciu z praxe.
Problém tohto druhu sa vyskytol napríklad na istom mieste na severe Talianska, kde vysluhovateľ krstu použil vlastnú formuláciu v znení: „V mene otca a mamy, krstného otca a krstnej mamy, starých rodičov, príbuzných, priateľov, v mene spoločenstva, my ťa krstíme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
Kongregácia takúto záležitosť neriešila po prvý raz. Už v roku 2008 odpovedala na dve dubiá ohľadom platnosti krstu vysluhovaného svojvoľne pozmenenými formulami. Išlo o tieto prípady v anglickom znení: „I …More
TerezaK
zajímavá fotka, ta voda je uskupena do náhrdelníku s křížkem.
Anton Čulen
Áno, máte pravdu. Je to skutočná fotografia počas krstu
TerezaK
Pán je dobrý. zajímavé je, mi připadá trochu nelogické, že se tak mohla voda uskupit. Pokoj a dobro. ale možná to je logické, ale je to pekné
johanika
Kardinál Burke zjednocuje celý svet v modlitbe ruženca 1. deň v každom mesiaci. Buďme jednotní a prosme za dobro a spasenie!
Dana22
Ešte chcem informovať tých,ktorí sa chcú pridať k modlitbe sv. ruženca spolu s pánom kardinálom,že by bolo dobré,keby vyplnili kratučký formulár: TU-

catholicaction.org
Spolupracovníci pána kardinála si Vás zaevidujú a vždy pred 1. dňom nového mesiaca dostanete na emailovú adresu,ktorú ste zadali napísané úmysly na ten mesiac.
Kto chce,môže sa zaviazať,že sa bude modliť na zadané úmysly každý …More
Ešte chcem informovať tých,ktorí sa chcú pridať k modlitbe sv. ruženca spolu s pánom kardinálom,že by bolo dobré,keby vyplnili kratučký formulár: TU-

catholicaction.org
Spolupracovníci pána kardinála si Vás zaevidujú a vždy pred 1. dňom nového mesiaca dostanete na emailovú adresu,ktorú ste zadali napísané úmysly na ten mesiac.
Kto chce,môže sa zaviazať,že sa bude modliť na zadané úmysly každý deň,alebo pôjde na sv. omšu,...
Dana22
One more comment from Dana22
Dana22
Kardinál Burke pozýva všetkých na modlitby sv. ruženca.
Prihlásiť sa dá TU:

catholicaction.org

lumendelumine.cz/…tebni-tazeni-kardinala-burkeho
Modlitební tažení kardinála Burkeho
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit
Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron …More
Kardinál Burke pozýva všetkých na modlitby sv. ruženca.
Prihlásiť sa dá TU:

catholicaction.org

lumendelumine.cz/…tebni-tazeni-kardinala-burkeho
Modlitební tažení kardinála Burkeho
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit
Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.
Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě.
Situace církve je velmi vážná, a proto se musí katolíci kromě osobních záležitostí modlit také na konkrétní úmysl: Aby církev opět ozářilo světlo pravdy a v srdcích věřících zavládl mír.
Tato kampaň je odpovědí na množství zla, pro které ztrácí mnoho lidí odvahu. „Ani politika ani lidská rétorika nemohou vyřešit současnou morální krizi v Americe a ve světě. Potřebujeme Boží pomoc. Jaký je nejlepší způsob, jak se postavit proti zlu potratů, eutanazie, homo-sňatků, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu? Potřebujeme „růžencové bojovníky", prohlásil Thomas McKenna, předseda Catholic Action for Faith and Family.
Kardinál Burke: »První pokušení, se kterým Satan přichází, je ztráta odvahy. Pokušení je jen iluze, protože Kristus, který je v nás, nám dává odvahu i v nejtěžších okamžicích. Buďte odvážní, bratři a sestry, a mějte pevnou naději. Zaútočte spolu s námi na nebe!«
Tato modlitební iniciativa připomíná Růžencové křížové tažení františkána Petra Pavlícka na konci druhé světové války v Rakousku, rozděleném na čtyři okupační zóny. K iniciativě se tehdy připojily statisíce rakouských katolíků.
Dana22
Vráťme sa k čnosti.
Kardinál Burke nám priblíži ako.

Od: Catholic Action For Faith And Family <CatholicAction@catholicaction.org>
Date: po 21. 9. 2020 o 21:33
Subject: A Radical Solution to Our Nation’s Problems: Return to Virtue: Part 1

Text bol preložený cez translator.

Je ťažké sledovať nepretržité nepokoje, pálenie, násilie a búranie nášho dedičstva, ktoré sa práve teraz odohrávajú v …More
Vráťme sa k čnosti.
Kardinál Burke nám priblíži ako.

Od: Catholic Action For Faith And Family <CatholicAction@catholicaction.org>
Date: po 21. 9. 2020 o 21:33
Subject: A Radical Solution to Our Nation’s Problems: Return to Virtue: Part 1

Text bol preložený cez translator.

Je ťažké sledovať nepretržité nepokoje, pálenie, násilie a búranie nášho dedičstva, ktoré sa práve teraz odohrávajú v našich mestách.

Ľudia veriaci, dobrej vôle a mierovej dispozície tieto veci nerobia. V skutočnosti sme to práve ľudia, ktorí môžu ponúknuť najefektívnejšie riešenie problémov tohto národa: návrat k cnosti.

Aký radikálny nápad!

Je to práve absencia cnosti vo verejnom a súkromnom živote, ktorá priniesla všetko toto zničenie, však? Chaos v našich mestách je skutočne plodom svetonázoru, ktorý vidí všetko v spoločnosti a medziľudských vzťahoch z hľadiska moci a politiky. Tento svetonázor vedie iba na jedno miesto ...

... hra prežitia tých najschopnejších.

Ale to nie je to, čo Boh chce pre nás alebo pre náš národ. Všetci ctihodní tvorcovia ústavy USA boli prinajmenšom zakorenení vo vízii objektívnej pravdy, vlády zákona a morálnych práv a povinností občanov voči sebe navzájom.

Ako sme stratili integrálnu víziu nášho zvrchovaného národa? Kam zmizlo desať prikázaní? Prečo sa radikáli teraz zameriavajú tak na našich zakladateľov, ako aj na samotné praktizovanie kresťanskej viery? Ako dostaneme náš národ späť?

Vráťte sa k cnosti

Ako sme už povedali vyššie, odpoveď na násilie a na všetky tieto ďalšie otázky sa točí okolo návratu k cnostiam, a to osobne i spoločensky.

A nemáme na mysli cnosť ako abstraktný pojem. Máme na mysli návrat k VIRTUOM, tým transcendentným skutočnostiam, o ktorých hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC), ktoré nám pomáhajú „stať sa ako Boh“.

Cnosť je obvyklá a pevná dispozícia konať dobro. Umožňuje človeku nielen konať dobré skutky, ale aj dať zo seba to najlepšie. Cnostný človek má tendenciu k dobru so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami; sleduje dobro a volí ho v konkrétnych činoch. Cieľom cnostného života je stať sa ako Boh. (CCC, 1803)

Nebolo by pekné, keby sme teraz mali v spoločnosti o niečo viac dobroty ?!

Ale ak v spoločnosti chýba dobro, znamená to, že chýba v dušiach ľudí. Musíme prelomiť začarované cykly násilia a ponižovania a my musíme byť tí, ktorí vracajú dobro späť do spoločnosti prostredníctvom zámerných činov obnovenej cnosti.

Toto je naša výzva a začína sa tu a teraz u každého z nás.

Teologické cnosti

Počas nasledujúcich štyroch týždňov vám Katolícka akcia pre vieru a rodinu plánuje pomôcť pri plnení tejto úlohy preskúmaním úžasných teologických cností viery, nádeje a lásky. Začíname na začiatku s cnosťami, ktoré pochádzajú priamo od Boha.

Väčšina z nás si pravdepodobne nepamätá svoj krst, ale v tejto základnej udalosti nášho duchovného života sme dostali prvú infúziu týchto veľkých darov od Boha. Možno sme tieto cnosti usilovnejšie prijali pri svojom birmovaní a začali sme o ne vrúcnejšie prosiť zakaždým, keď hovoríme prvé tri zrnká na svätom ruženci.

Celý duchovný život pochádza z týchto cností a v nasledujúcich troch týždňoch vám pošleme „osviežovač“ teologických cností viery, nádeje a lásky, aby sme my aj vy mohli hlbšie uvažovať o našej závislosti na milosti. Boha ako základ nášho duchovného a morálneho života

Naším cieľom je posilniť a oživiť porozumenie týchto cností - jedna duša po druhej!

Každý z nás nemôže urobiť nič viac ako horčičné semienko - malé v porovnaní s celkovým problémom, ale mocné v moci, keď Boh dáva rast.

Prebiehajúci program

Naša diskusia o raste cností začne teologickými cnosťami a v nasledujúcich mesiacoch sa budeme venovať základným cnostiam (obozretnosť, spravodlivosť, zdržanlivosť a statočnosť) ako základu nášho spôsobu života v ľudskom spoločenstve.

Zostaňte naladení na naše e-maily o teologických cnostiach v nasledujúcich niekoľkých týždňoch:

Viera:

Nádej:

Dobročinnosť:

A možno možno s týmto radikálnym riešením základného problému cností nášho národa môžeme vziať našu spoločnosť späť od anarchistov a pomôcť každej duši obrátiť sa späť k Bohu!

A prosím, modlite sa za nás, keď sa modlíme za vás a vaše rodiny!

Váš priateľ v Ježišovi a Márii,

Thomas J. McKenna
Zakladateľ a prezident
Katolícka akcia pre vieru a rodinu

catholicaction.org
Caesar
Keby bol text tak ako ma byt - latinsky, tak by k takymto svojvolam a vymyslaniu si vlastnych textov nedoslo. Tu ukazuje, ze slobodomurári dosiahli svoje: babylonsky jazyk a ritus, pod zamienkou "aby ludia rozumeli"
apredsasatoci
Živý jazyk sa ľahko prekruti.
S mŕtvym jazykom sa krútit nedá.
Caesar
apredsasatoci
práve preto slobodomurári potrebovali dosiahnut babylonsky jazyk a rítus, lebo jeden jazyk, jeden rítus bol silou cirkvi.
U.S.C.A.E.
tu by som si dovolil nesúhlasiť lebo východný majú ľudový jazyk krstu teda gréckokatolíci tam ide o zblbnutú sprotestantizovanú "teológiu" spoločenstva kde Kňaz je nanajvýš predseda klubu či stretka a to som obhajca latinčiny dokonca tvrdý ale problém teraz neleží primárne v jazyku

"v starom obrade" je dokonca explicitný exorcizmus a trojnásobný plus sa ešte konsekruje jazyk čím majú tí krstení …More
tu by som si dovolil nesúhlasiť lebo východný majú ľudový jazyk krstu teda gréckokatolíci tam ide o zblbnutú sprotestantizovanú "teológiu" spoločenstva kde Kňaz je nanajvýš predseda klubu či stretka a to som obhajca latinčiny dokonca tvrdý ale problém teraz neleží primárne v jazyku

"v starom obrade" je dokonca explicitný exorcizmus a trojnásobný plus sa ešte konsekruje jazyk čím majú tí krstení v pôvodnom západnom obrade úžasný protiargument na to či je jazyk viac ako ruky no áno v ich prípade je tomu tak doslova lebo ruky im nekonsekrovali ale jazyk áno
apredsasatoci
Na tento problém poukazuje aj Marcel Lefebvre. A má pravdu.
U.S.C.A.E.
treba si všimnúť že aj lekárstvo používa na presné popisy jednotný mŕtvy jazyk ono sa dá dokázať výhoda latinčiny dokonca cez svetský príklad
dyk
""v starom obrade" je dokonca explicitný exorcizmus "
...
Sviatostný Krst je sám o sebe exorcizmom a tak je dobré že sa to zmenilo.
Nechajte už starý obrad konečne na pokoji.
Lefebvre nech by urobil čokoľvek dobré, stále je to exkomunikovaný kňaz a takym aj zostane a preto od neho nech em nič. Možno ho rehabilituje Antikrist.

" Ani ich pochúťky nechcem jesť." (Biblia)
dyk
Podľa Misála je prijimanie na jazyk a na ruku rovnocenné a tak už prestaňte o tom diskutovať.
apredsasatoci
dyk
Z ktorého roku máš Misal?

Pravoverný Lefebvre je zatrateny.
Modlosluzobnik JP2 je spasený. 🤔🤫
Fulton Shenn povedal: Na všeobecnom súde budeme všetci veľmi prekvapený, keď uvidíme, že nanichodnici sú v nebi a tí zbozni v pekle. Čím to je? Čím to je?
Caesar
apredsasatoci
on myslí missal slobodomurára Bugniniho
Tymián
Sv. Ján Pavol II. je určite v nebi. A čo sa týka biskupa Lefebvreho, dúfajme, že nie je zatratený.
apredsasatoci
🤫
U.S.C.A.E.
dyk píše o čom nemá páru prečo "to staré" nenechajú na pokoji východní Katolíci takto primitívna je tá argumentácia "starým" keď si niekto myslí že Cirkevné obrady rovná sa NOM a čo tak ambroziánsky obrad, kartuziánsky, dominikánsky ani na západe nie je iba jeden ale Rímsky zjavne prevažoval to je asi jedno že keď skúmali tú exkomunikáciu Arcibiskupa Marcela Lefevbra že im vyšla ako NEPLATNÁ on …More
dyk píše o čom nemá páru prečo "to staré" nenechajú na pokoji východní Katolíci takto primitívna je tá argumentácia "starým" keď si niekto myslí že Cirkevné obrady rovná sa NOM a čo tak ambroziánsky obrad, kartuziánsky, dominikánsky ani na západe nie je iba jeden ale Rímsky zjavne prevažoval to je asi jedno že keď skúmali tú exkomunikáciu Arcibiskupa Marcela Lefevbra že im vyšla ako NEPLATNÁ on síce vysvätil Biskupov ale Jurisdikciu im nedal a vysvätil ich spôsobom bežným tisíc rokov tak to urobil úplne správne

tak Krst ktorý otvorene značí že dieťa bolo majetkom satana (resp. človek ako taký aj ten Krstený neskôr) je vlastne zlý takto prevrátene uvažovať to sa len tak nevidí samozrejme že je platný aj ten "nový" ale je taký mdlý takmer nenaznačuje čo je hlavným účelom Krstu a veľmi dobre bolo že posväcovali jazyk (v prípade núdze samozrejme stačí liatie vody a Krstná formula a môže to urobiť dokonca neverec) ale takto ohlodaný nový obrad Krstu zasa podkopáva správnu Ekleziológiu "v tom starom" jasne vystupoval do popredia Kňaz ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi on sa stále môže robiť a aj sa robí to sa nezrušilo a ani sa reálne nemôže

až pri tom pôvodnom človek pochopí prečo by mali byť krstiteľnice osemboké súvisí to s Noemom a výkladom udalosti potopy od svätého Hieronyma iba toľko napíšem

samozrejme že to touto kalvínskou formou je akurát trpené a ťažko to môže byť rovnocenné keď na jazyk je UNIVERZÁLNA!!! NORMA a táto kalvínčino-kramerovčina od anglikánov a kalvínov je VÝNIMKA a mám za to že u nás ešte aj neplatná lebo žiadna z troch podmienok nenastala a keby aj platná bola tak NESMÚ upierať Príjmanie na jazyk

vyzývam dyka nech mi to dá z NOM misálu že sú tie dve formy podávania rovnocenné a to mi nedá lebo to tam nie je proste si vymýšľa
ekans
ve východním ritu dnes vidím problém v tom, žekněží slouží i novus ordo a degradují tím to, co východní ritus dává
U.S.C.A.E.
Tradičná sv. omša a birmovanie v Nitre

29. septembra 2020

Netradične tradične oslávili v sobotu 26. septembra 2020 blížiaci sa sviatok patróna Kostola sv. Michala archanjela v Nitre. Slávnostnú latinskú svätú omšu tradičného obradu tak, ako ju poznali naši starí a prastarí rodičia a generácie pred nimi, celebroval mimoriadne v prítomnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka …More
Tradičná sv. omša a birmovanie v Nitre

29. septembra 2020

Netradične tradične oslávili v sobotu 26. septembra 2020 blížiaci sa sviatok patróna Kostola sv. Michala archanjela v Nitre. Slávnostnú latinskú svätú omšu tradičného obradu tak, ako ju poznali naši starí a prastarí rodičia a generácie pred nimi, celebroval mimoriadne v prítomnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka farár farnosti Nitra – Horné mesto Anton Ďatelinka. To, čo jej pridalo na význame bolo, že v jej úvode vyslúžil diecézny biskup jednému z veriacich aj sviatosť birmovania v tradičnom obrade.

Biskup Judák sa v rámci liturgickej slávnosti prítomným veriacim prihovoril aj ako slávnostný kazateľ, a vo svojich myšlienkach upriamil ich pozornosť na existenciu a význam neviditeľného Božieho a duchovného života a sveta, ktoré súčasťou sú aj anjeli. Podľa jeho slov anjeli zohrávali a zohrávajú veľkú úlohu v živote človeka, a zvlášť archanjel Michal, ktorý ako symbol boja proti zlu môže v spojitosti so sviatosťou birmovania slúžiť ako vzor pre život kresťana, pre obranu viery a obranu kresťanských hodnôt. Ako povedal: „Prijatie sviatosti birmovania je práve to áno Bohu, otvorenie spolupráce pre Božiu milosť, aby sa takýmto spôsobom spečatila naša vernosť Bohu, čo sme dostali pri krste, aby sme takýmto spôsobom vedeli byť Kristovými bojovníkmi a apoštolmi a pod ochranou svätých anjelov víťazili nad zlom a raz dosiahli večnú spásu.“

Hlavný celebrant Anton Ďatelinka v mene spoločenstva veriacich poďakoval biskupovi Judákovi, že prišiel aj kvôli jednému birmovancovi a vyslúžil mu sviatosť kresťanskej dospelosti počas tejto slávnosti, ktorá je významnou ako pre birmovanca samého, tak aj pre pre povzbudenie vo viere ostatných. Malá a už raz odložená netradičná tradičná slávnosť sa konala za účasti najbližších príbuzných a malého množstva veriacich, ktoré zodpovedalo kapacite Kostola sv. Michala archanjela, ale aj sprísneným bezpečnostným a hygienickým opatreniam súvisiacich so šírením koronavírovej infekcie. Napriek tomu si z nej aj malé množstvo účastníkov odnieslo hlboký duchovný zážitok, a posilnenie vo viere pre svoj osobný život.

Zdroj: TK KBS/Tibor Ujlacký
U.S.C.A.E.
však by šli samy proti sebe a usvedčili by sa