Clicks119

Tylka, Traktat o Bogu: O przymiotach Bożych - (2 z 18)

I. Traktat
O Bogu
Rozdział III – O przymiotach Bożych
Dział 2. - O przymiotach Boga metafizycznych.

Przymiotami metafizycznymi zowiemy, jak już powiedzieliśmy wyżej te, które przyznajemy Bogu, mając na względzie samą Jego istotę, nie zaś działanie, ani też stosunek do stworzeń. Mówimy więc, że Bóg jest jeden, że jest nieskończenie doskonały, że jest szczerym duchem, niezmienny, wieczny i niezmierzony.
Artykuł I.
O jedności Boga.
Teza VIII. Bóg jest jeden.

Teza ta jest prawdą wiary i wypływa [...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/traktat-o-bogu-…
Tradycja i Wiara
Wszechmoc Boża a "modlitwa wstecz" wobronietradycjiiwiary.com/…/wszechmoc-boza
Tradycja i Wiara
Przymioty Boże w kontekście Faustyny Kowalskiej: wobronietradycjiiwiary.com/…/milosierdzie-bo…