Stwierdzenie, że Iluminaci są „spiskiem lucyferiańskim” nie jest tylko figurą retoryczną, ale jest …

Alain Pilote: Rząd światowy – ostateczny cel finansjery Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2021 Podstawową wadą obecnego systemu finansowego …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Na przykład 17 lutego 1953 r. członek Wielkiej Finansjery Paul Warburg powiedział w wystąpieniu przed senatem USA: „Będziemy mieli rząd światowy obojętnie czy nam się podoba, czy nie, albo za zgodą, albo na drodze zwycięstwa”.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dla uzyskania pomocy z Nieba konieczne są modlitwy i ofiary, aby udaremnić plan światowej Finansjery. Ale potrzebna jest także technika, sposoby udaremnienia planu Finansjery. Sposobem tym jest reforma Kredytu Społecznego, zaproponowana przez szkockiego inżyniera Clifforda Hugh Douglasa − jedyna reforma, której boi się Finansjera, i która położyłaby kres jej władzy kontrolowania wszystkich …More
,,Dla uzyskania pomocy z Nieba konieczne są modlitwy i ofiary, aby udaremnić plan światowej Finansjery. Ale potrzebna jest także technika, sposoby udaremnienia planu Finansjery. Sposobem tym jest reforma Kredytu Społecznego, zaproponowana przez szkockiego inżyniera Clifforda Hugh Douglasa − jedyna reforma, której boi się Finansjera, i która położyłaby kres jej władzy kontrolowania wszystkich narodów.''