Clicks27
vi.news

Kháng chiến chống Covid: Nhà truyền đạo Tin lành gọi Cảnh sát là “Đức quốc xã”, “Gestapo” (Video)

Nhà thuyết giáo người Ba Lan Artur Pawlowski của Cộng đồng Tin lành Kings Glory Fellowship ở Alberta, Canada, đã trục xuất thành công cảnh sát cố gắng đóng cửa phục vụ ngày 3 tháng 4 của anh ta.

Pawlowski đã công bố một đoạn video về vụ việc, cho thấy cách ông hét vào mặt sáu cảnh sát, “Làm ơn ra khỏi chỗ nghỉ này, ra ngay lập tức." Các cảnh sát đã đứng sẵn trong nhà thờ.

“Ra khỏi tài sản này ngay lập tức cho đến khi bạn quay lại với trát." Và, "Tôi không muốn nói chuyện với bạn."

“Ra ngoài, bọn quốc xã. Gestapo không được phép ở đây. Gestapo không được phép. Ngoài. Bạn có hiểu tiêng Anh không? Ra khỏi tài sản này. Lũ Phát xít. ”

#newsQxmgzpadrz