Coburg
23613

Dnes 24. mája je sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, tento titul Panny Márie ustanovili vojaci vracajúci sa z víťaznej bitky nad islamom pri Lepante 1571

Dnes 24. mája je sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, tento titul Panny Márie ustanovili vojaci vracajúci sa z víťaznej bitky nad islamom pri Lepante 1571 prechádzajúc cez Loreto, v roku 1576 bol oficiálne uvedený do Loretánskych litánií. Pápež Pius VII. ustanovil sviatok Panny Márie Pomocnice na 24. mája, deň svojho návratu do Ríma, po oslobodení z napoleónskeho väzenia (1814).

Veľkým ctiteľom Panny Márie - Pomocnice kresťanov bol Don Bosco. Neraz vo svojom živote pocítil jej pomoc.
V roku 1862 sa rozhodol postaviť kostol zasvätený práve jej. Keď sa s týmto svojím plánom zveril Giovannimu Caglierovi, povedal:

"Dosiaľ sme slávnostne svätili sviatok Nepoškvrnenej. Panna Mária chce, aby sme ju uctievali pod titulom Pomocnica.

Žijeme ťažké a smutné časy a potrebujeme, aby nám Panna Mária pomáhala zachovať si aj brániť kresťanskú vieru."


Panna Mária Pomocnica kresťanov, ruženec a zázrak pri Lepante 7.októbra 1571
História úcty Panny Márie, Pomocnice kresťanov siaha veľmi ďaleko. Už pri svojej byzantskej ikone, ktorú roku 1499 preniesli z Kréty do Ríma, sa sama predstavila vo sne ako ,,Matka Ustavičnej Pomoci". Keď pred námornou bitkou pri Lepante v roku 1571 bol kresťanský svet v úzkosti o svoju existenciu, s dôverou sa utiekal pod vedením sv. pápeža Pia V. k Panne Márii, nesklamal sa. Na pamiatku slávneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil sviatok ,,Ružencovej Panny Márie". Vzývanie Panny Márie ako ,,Pomocnice kresťanov" však zrejme neustanovil priamo pápež, ako sa pôvodne myslelo, ale vojaci, vracajúci sa z bitky, ktorí prechádzali cez Loreto a tam ďakovali Panne Márii, ako Pomocnici kresťanov. Radostné zvolanie ,,Pomocnica kresťanov" bolo zvečnené na ,,obraze vzývania". Benátsky senát sa rozhodol napísať pod veľký obraz pripomínajúci bitku pri Lepante vetu: ,,Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu, ale Ružencová Panna Mária".
Veľkým ctiteľom Panny Márie - Pomocnice kresťanov bol Don Bosco.
Neraz vo svojom živote pocítil jej pomoc.
V roku 1862 sa rozhodol postaviť kostol zasvätený práve jej. Keď sa s týmto svojím plánom zveril Giovannimu Caglierovi, povedal: "Dosiaľ sme slávnostne svätili sviatok Nepoškvrnenej. Panna Mária chce, aby sme ju uctievali pod titulom Pomocnica. Žijeme ťažké a smutné časy a potrebujeme, aby nám Panna Mária pomáhala zachovať si aj brániť kresťanskú vieru."
Pápež Pius VII. ustanovil sviatok Panny Márie Pomocnice na 24. mája, deň svojho návratu do Ríma, po oslobodení z napoleónskeho väzenia (1814).
frantiskani.sk/kazatel/marianske/0524.htm

Panna Mária, Pomocnica kresťanov
Sviatok: 24. máj
„Auxilium Christianorum“ – Pomocnica kresťanov – je krásny titul, ktorý bol daný Panne Márii. Je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách. Pomenovanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ vzniklo zrejme počas pontifikátu pápeža sv. Pia V. (1566-1572). Na pamiatku slávneho a definitívneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil sviatok Ružencovej Panny Márie. Vzývanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ však zrejme neustanovil priamo pápež, ako sa pôvodne hovorilo. Vojaci, vracajúci sa z bitky, prechádzali cez Loreto a tam poďakovali Panne Márii, ktorú vzývali ako svoju Pomocnicu, Pomocnicu kresťanov. Zástavu flotily zanechali v chráme zasvätenom Panne Márii v meste Gaeta, v ktorom je zachovaná dodnes.
Radostné zvolanie „Pomocnica kresťanov“ bolo zvečnené v „obraze vzývania“. Benátsky senát sa rozhodol napísať pod veľkým obrazom pripomínajúcim bitku pri Lepante v Palazzo Ducale vetu: „Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu, ale Ružencová Panna Mária“.
Panna Mária, Pomocnica kresťanov : Životopisy svätých

Panna Mária je oporou celého kresťanstva. Že je tomu naozaj tak, vidieť z dejín vzniku tohto vzývania. Prvýkrát sa s ním stretáme okolo roku 1571 a v roku 1576 bolo oficiálne uvedené do Loretánskych litánií. Prečo začali Máriu práve v tom čase takto oslovovať? Turci podnikli vtedy veľkú vojnovú výpravu proti kresťanom. Celá kresťanská Európa žila v strachu a úzkosti. Pod vedením svätého pápeža Pia V. sa utiekala o pomoc k Panne Márii. Keď 7. októbra 1571 prišlo pri Lepante k zrážke tureckých a kresťanských vojsk, zvíťazili kresťania zázračným spôsobom.
Pápež sa zatiaľ venoval cirkevným záležitostiam v kruhu niektorých kardinálov a iných pomocníkov. Zrazu vstal, otvoril okno a zahľadel sa na nebo. Potom zvolal: "Nechajme všetko a poďme sa poďakovať Pánu Bohu za víťazstvo, ktoré doprial kresťanským vojskám!" Kardináli sa nevedeli spamätať z prekvapenia, ale šli s pápežom do baziliky. Chýr o víťazstve sa čoskoro rozniesol po celom Ríme a víťazstvo pripisovali Máriinej pomoci. Svätopeterská bazilika sa naplnila veriacimi a spevom Loretánskych litánií, do ktorých pápež vložil nový titul pre Pannu Máriu - Pomocnica kresťanov. Deň víťazstva zvečnil tým, že naň určil sviatok Panny Márie Ružencovej. A tak v Ríme oslavovali víťazstvo, hoci o ňom ešte neprišla nijaká zvesť.
Tiež nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú sobotu slávil sviatok Panny Márie víťazstva. Jeho nástupca pápež Gregor XIII. neskôr tento sviatok premenoval na Sviatok ruženca.

www.donbosco-torino.it kniha T. Bosco - Don Bosco, christ-net.sk/0110/rn13.htm

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov:
Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov - k budúcemu roku ...
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Sviatok ružencovej Panny Márie: Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo
Ester J B H shares this
195
paldis
Coburg, Selecky, ROSA, blahozelam ti. Maria je na teba hrda. Places, ked blokuju tvoje prispevky a ty robis to iste. Si pokrytec. Nadavas na fasizmus a ty spolupracujes s ludmi ktori maju k nemu blizko. Bojoval si proti komunizmu, teraz ho obhajujes. Citatelia ROSY by boli prekvapeny.. mozno by bolo dobre im ukazat na akych zdrojoch ficis...
dominikguzman shares this
2356
Hanka Kraská
Ďakujem,celkom som zabudla na tento sviatok.
A práve dnes mi Panna Mária pomohla.
dominikguzman
Panna Mária pomáha vždy. Na ňu sa človek môže plne spoľahnúť.
dominikguzman
Pekné loretánske litánie v latinčine, hoci nie kompletné, čo je škoda, ale rozhodne odporúčam si ich pustiť, dávnejšie som ich tu dával na gloriu: Visitation of Our Lady
Tomislav
Litanii loretánskou s invokací Pomocnice křesťanů závazně ustanovil papež Pius V., který věděl o jejich vítězství u Lepanta ještě dřív než se vrátili námořníci z bitvy.