Clicks773
V.R.S.

Vexilla Regis

Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.


Sztandary Króla ciągną tu,
lśni tajemnica krzyża znów,
przez którą Stwórca ciała – Bóg,
ciałem swym zwisł z patibulum.

Confixa clavis viscera
tendens manus, vestigia
redemptionis gratia
hic inmolata est hostia.


Dźwigają ciało gwoździe te
wyciąga ręce, nogi swe.
Tak nam zbawienia łaskę da
ta nieskalana hostia.

Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.


A by poznano że nie żył
zraniony ostrzem włóczni był,
by wypłynęła z wodą krew,
która nas wszystkich obmyje.

Inpleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
dicendo nationibus:
regnavit a ligno deus.


I wykonało wszystko się
to o czym Dawid śpiewał pieśń.
By każdy naród poznać mógł:
króluje z drzewa teraz Bóg.

Arbor decora et fulgida,
ornata regis purpura,
electa, digno stipite
tam sancta membra tangere!


O drzewo piękne, chwalebne,
odziane w Króla purpurę.
Ty żeś wybrane z wszystkich drzew
by dotknąć święte członki te!

Beata cuius brachiis
pretium pependit saeculi!
statera facta est corporis
praedam tulitque Tartari.


Szczęśliwy ramion twoich stan,
na których okup wieczny dan,
stałoś się szalą aż po grób
by wydrzeć śmierci cenny łup.

Fundis aroma cortice,
vincis sapore nectare,
iucunda fructu fertili
plaudis triumpho nobili.


Jak słodka woń jest kory twej,
droższa niż nektar niesie się.
Radość, bo godny owoc twój,
chwalebny głosisz, wielki triumf.

Salve ara, salve victima
de passionis gloria,
qua vita mortem pertulit
et morte vitam reddidit.


Niech ołtarz i niech ofiara,
cześć w chwale Męki odbiera.
Życie przyniosło śmierci kres
wrócone przez śmierć życie jest.

(hymn łaciński z VI w. napisany na przyjęcie relikwii Krzyża Świętego w państwie Franków przez Wenancjusza Fortunata)