Radny z Przemyśla alarmuje o procederze wyłudzania świadczeń przez „uchodźców”

Jak wynika z postów zamieszczonych w mediach społecznościowych przez Marcina Kowalskiego radnego miasta Przemyśla nieudolny rząd nie panuje nad …
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
....wszystko za przyzwoleniem okupanta chazaro -masońskiego z Knesejmu Polin i rezydenta Judy ich ziomala na czele !