Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks3.1K

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

VIDEO-záznam zo 7.10.2019 ukazuje, že v chráme sv.Petra vo Vatikáne klerici a laici v sprievode niesli vyobrazenie bohyne: "Pacha mama", pričom spievali piesne a vzdávali úctu tejto bohyne.
Toto znesvätenie chrámu vyvolalo "pohoršenie pre veriacich", kedže v Božom chráme sa nesmie vzdávať úcta iným božstvám, iba jedinému Bohu (Ježišovi Kristovi)
Watch: Follow The Red Circle, Inthronisation Of Statue "PachaMama"

Pacha mama (Matka zeme) indiánska bohyňa
cs.qwertyu.wiki/wiki/Pachamama

Kán. 1211 - Posvätné miesta sa zneucťujú hrubo urážajúcimi činmi, vykonanými na nich pri pohoršení veriacich, ktoré podľa úsudku miestneho ordinára sú také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že nie je na nich dovolené vykonávať kult, kým sa urážka nenapraví kajúcim obradom podľa normy liturgických kníh.
www.kbs.sk/…/4-posvacovacia-…

Výzva klerikom a laikom

VEREJNÉ ODPROSENIE ZA HRUBÉ ZNEUCTENIE KOSTOLA
(str.277-284)
www.inky.sk/…/Pozehnania_opti…

KAUZA: "Znesvätený chrám sv.Alžbety - Rocková skupina OMEGA"
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-chram-sv-alzbety/
Je třeba nahlížet na mnoho věci v kontextu. Například kdo očekával, že přijde druhá světová válka? Který jasnovidec a nebo které zjevení? A přitom to byl masový konflikt, který drtil celý svět od Japonska až po Evropu a donutil k obětem či migraci sta miliony lidí. Dodnes žijeme v slepotě nevědění. A nebo že se ihned po válce vyskytnou obrovská mocenská centra. Neustále se šermuje rudým …More
Je třeba nahlížet na mnoho věci v kontextu. Například kdo očekával, že přijde druhá světová válka? Který jasnovidec a nebo které zjevení? A přitom to byl masový konflikt, který drtil celý svět od Japonska až po Evropu a donutil k obětem či migraci sta miliony lidí. Dodnes žijeme v slepotě nevědění. A nebo že se ihned po válce vyskytnou obrovská mocenská centra. Neustále se šermuje rudým nebezpečím, ale to hnědé jaksi prolezlo skrz prsty a dokázalo vygumovat desítky milionů lidí a doslova vyhubit některé národnosti... I to relativně zbožné Polsko se hnalo v prvních dnech po Michovské dohodě urvat násilím Československu Těšínsko a po 2. světové válce to trvalo, než se uklidnili... Je mnoho zásadních konfliktů na tom našem kulatém světě a komplexnost a závažnost je třeba brát na zřetel. nafukovat titěrnosti je zavádějící. Rouhá se Duchu svatému ten, kdo nemiluje Pravdu, znevažuje Mistra, nechce a brání se přijmout cokoli dobrého a vědomě porušuje ze svého přesvědčení jakákoli pravidla vztahů a brání dobrým věcem v růstu. Předpovídat kdy začne třetí světová válka je jako střílet na terč ze vzduchovky na 150 m vzduchovkou a doufat, že s tou elevací zbraně trefím střed. Buďme soudní s tím šermováním o 3.WW. A znovu opakuji, kdo čekal, že přijde 2. světová válka a taková ohromná bída a samotné Německo přijde o několik milionu vlastních mužů? Několik milionů tváří, životů, manželů, tatínků..... ano! A Sovětský svaz? To samé, Sovětský Svaz, Německo, Čína, Japonsko.... Takto byly seřazené počty milionů mrtvých.... Triumf ďábla.... Kdo o tomto cokoli zjevoval? A nebo ten hnůj co udělali s Varšavským ghetem a nebo ty miliony mrtvých židů v Polsku. 3 000 000 ! Holocaust, vyhlazení .... Které zjevení psalo o tom, že v koncentráku házeli živé děti do pecí .... Viz. poválečné svědectví Norimberk:
....Dne 27. února 1946 ráno sovětský žalobce, plukovník Lev Smirnov na základě dokumentů popisoval pokusy, které se prováděly na vězních v koncentračních táborech. Přeživší žena z Osvětimi vypověděla, že pokud se v koncentračním táboře narodilo dítě, hned ho sebrali a nikdo ho už nikdy neviděl. Když pokračovala, jak v roce 1944 házeli židovské děti zaživa do pece krematoria, většina obžalovaných sklonila hlavy. Odpoledne se ale veřejnost dočkala dalšího odhalení. Plukovník Smirnov informoval soud, že chce předložit důkazy o vyhlazovacích táborech. Tyto tábory prý nebylo možno ani označit za koncentrační, protože ti, kteří byli na takové místo přivezení, zřídka přežilí déle, než dvě hodiny. Předvolal proto jednoho z mála přeživších vězňů z táboru Treblinka, Samuela Rajzmana. Ten dosvědčil, že v plynových komorách zahynulo denně 10 – 12 tisíc Židů, a většina jen pár minut po příjezdu do tábora. Odhadoval, že celkem byl zavražděn milion lidí. Po těchto svědectvích se Dönitzův obhájce zeptal svého klienta, jestli o tom opravdu nikdo nic nevěděl. Odpovědí mu byl pouze smutný úsměv...

Takže prosím, prosím... Cucáme si tu z nudy občas banality z prstu a zhýčkáni dostatkem životní bagáže nevnímáme co je dno. Virtuální bardi :) A proto velmi prosím nestavme hrad z cukrárenských pendreků a maršmelounů. Je to směšné v kontextu dějin a lidských zkušeností. To podstatné co se odehrálo a vzniklo a následovalo není nikde předpovězeno, protože to není cílem Božího zjevení, ale vyrostlo to jako následek lidského hazardování s tím co Bůh dal - s lidskou svobodou. A že ji člověk umí zneužít podobně jako dynamit a vrhá se do bojů a je zotročován a manipulován? Jak příznačné... To je ten svět v kterém žijeme... Umíme si ho někdy pořádně zošklivit....
--------------------------------------------------------
Libor Halik

před 7 hodinami

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

Možná už je pozdě, neboť došlo k neodpustitelnému rouhání Duchu Svatému od Bergoglia (Františka) zastupujícího Vatikán. Lucie z Fatimy r.1957 předpověděla, že až se budou rouhat Duchu Svatému, začne 3. světová válka.
Stylita
Panna Maria Fatimská to předpověděla. pokud se lidi neobrátí, přijde další válka(II.světová). A také přišla.
OAMDG1 and 3 more users like this.
OAMDG1 likes this.
Mates5485 likes this.
Peter(skala) likes this.
Zedad likes this.
Kali... Tomáš tak, ked ludia prijmu radšej neveriť zjaveniam (možnosť z katechizmu) ako keby mali ich skumať (Výzva sv.Pavla - z Biblie)
PETICIA za ostranenie bohyne: "Pacha mama" z Vatikánu

Please SIGN this urgent petition asking Vatican officials to remove the mysterious statue of a nude, pregnant indigenous woman that has featured prominently in various events and ceremonies involving the Pope.
lifepetitions.com/petition/vatican-must-re…

PREKLAD:

Prosím, podpíšte túto naliehavú petíciu, v ktorej požiadujeme predstaviteľov …More
PETICIA za ostranenie bohyne: "Pacha mama" z Vatikánu

Please SIGN this urgent petition asking Vatican officials to remove the mysterious statue of a nude, pregnant indigenous woman that has featured prominently in various events and ceremonies involving the Pope.
lifepetitions.com/petition/vatican-must-re…

PREKLAD:

Prosím, podpíšte túto naliehavú petíciu, v ktorej požiadujeme predstaviteľov Vatikánu, aby odstránili záhadnú sochu nahej, tehotnej domorodej ženy, ktorá sa popredne zúčastňovala rôznych podujatí a obradov týkajúcich sa pápeža.V uvode petícii sa najprv píše 1.Božie prikázanie, "..nebudeš mať iných bohov, ..." avšak doplňam celé znenie Božieho prikázania, pretože oveľa lepšie vystihuje, čo sa porušilo vo Vatikáne počas Synody, keď vystavili bohyňu "Pacha mama":

Kniha Deuteronómium - kapitola 5

6 "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.

7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

8 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

9 Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,
10 ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
Boh povedal Mojžišovi ako aj všetkým ... že "neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi..."

Ako vieme, tak Boh tým nemyslel, žeby sme vôbec nemohli vyobrazovať Jeho podobu alebo podobu anjelov, pretože inokedy povedal aby na Arche Zmluvy znázornili Božích anjelov.

Z toho dôvodu nie je zlé, keď znázorňujeme Boha, ale musí byť vyobrazený správne - tak ako vyzerá a nie karikatury, či nejaké zviera alebo rodiaca žena.

Aj ked klerici alebo laici vo Vatikane tuto "ženu" nepovažuju za vyobrazenie Boha Stvoriteľa, predsa však to považujú domorodci, ktorí si takto predstavujú božstvo, ktoré prináša život na zem.

Lenže práve to je nie len falošná predstava o Bohu, ale dokonca sa tým porušuje Božie prikázanie, nakolko Boh povedal, že sa nesmie Boh znázorňovať podľa mylnej predstavy.

Keď toto vieme ako aj klerici vo Vatikáne, tak minimálne nemali dopustiť, aby sa vo Vatikane znázorňoval Boh Stvoriteľ v podobe "tehotnej ženy" a taktiež aj preto, že su si vedomí mylnej úcty domorodcov.

Ak ich nedokažu presvedčiť v Amazonii a tak uchraniť od falošnej ucty k Bohu, tak im to nemali dovoliť vo Vatikáne a ešte na posvätnej pôde, kde prebýva Boh (v Božom Chráme)

Boh hovorí, že je "žiarlivý Boh" presnejšie, že " Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia"

Boh je láska a preto odmeńuje tých, čo sa mu klańajú v Duchu a v pravde, ale trestá tých, čo sa klańajú falošným božstvám a ako vieme aj z cirkevného učenia, tak aj tých, ktorí sa len prizeraju alebo dokonca podporuju falošnu uctu.

Ako sám hovorí Boh: "...tresce otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia."

Tento trest spočinie aj na budúcu generáciu, pokiaľ nenapravia svoj hriech, preto treba vyzvať klerikov vo Vatikáne, aby odstranili falošné vyobrazenie božstiev.

Spomeňte si ako dopadol chrám sv.Františka v Assisi, ked na oltár postavili sochu Budhy. Po tomto skutku spadol strop chrámu.

ilglobo.com.au/…/a-defining-mome…
Ako ked po Ježišovej smrti sa chrám rozpoltil (praskol)

Nestačí len ukazovať na hriech, ale treba ho odstraniť a to pokánim, preto podpíšte Petíciu a modlite sa za posvätenie Chrámu. Pôst a modlitba dokáže pohnuť nie len ľudské srdcia ale aj Božie Srdce na to, aby vylial na nás svoje milosrdenstvo, lebo on nechce len obetu ale aby sme žili v Pokoji s Ním a s ľuďmi.
Možná už je pozdě, neboť došlo k neodpustitelnému rouhání Duchu Svatému od Bergoglia (Františka) zastupujícího Vatikán. Lucie z Fatimy r.1957 předpověděla, že až se budou rouhat Duchu Svatému, začne 3. světová válka.
apredsasatoci and 2 more users like this.
apredsasatoci likes this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
Možno, lenže neodpustitelný hriech je taký, kedy sa síce rúha Duchu Svätemu, ale s podmienkou, že ten človek alebo skupina nechce napraviť svoj hriech - preto je neodpustitelný, lebo oni sami nechcu prijať odpustenie, nakolko sa nechcu zmeniť.

Avšak, keby urobili to, čo Mons.Bober v Katedrale sv.Alžbety, žeby vydali nápravný dekret, ktorým by sa zaručili, že v Chrame sa nesmie a nebude…More
Možno, lenže neodpustitelný hriech je taký, kedy sa síce rúha Duchu Svätemu, ale s podmienkou, že ten človek alebo skupina nechce napraviť svoj hriech - preto je neodpustitelný, lebo oni sami nechcu prijať odpustenie, nakolko sa nechcu zmeniť.

Avšak, keby urobili to, čo Mons.Bober v Katedrale sv.Alžbety, žeby vydali nápravný dekret, ktorým by sa zaručili, že v Chrame sa nesmie a nebude hrať rocková hudba (v tomto prípade vystavovať cudzie božstvá), potom by Boh videl, že konaju pokánie.

Treba písať Petície a vyzývať Vatikán k pokániu a to podobne ako sa to robí, ked sa žiada vyhlásenie Dogmy. Vtedy je tiež potrebne aby ludia žiadali vyhlasenie dogmy (podmienka)

Hlas ľudu (z dola) je potrebný, aby prišla zmena "hore".
PETICIA za odstránenie vyobrazenej postavy znázorňujúcu bohyňu: "Pacha mama" (Matka zem) z Vatikánu


lifepetitions.com/petition/vatican-must-re…

Please SIGN this urgent petition asking Vatican officials to remove the mysterious statue of a nude, pregnant indigenous woman that has featured prominently in various events and ceremonies involving the Pope.

PREKLAD:

Prosím, podpíšte …More
PETICIA za odstránenie vyobrazenej postavy znázorňujúcu bohyňu: "Pacha mama" (Matka zem) z Vatikánu


lifepetitions.com/petition/vatican-must-re…

Please SIGN this urgent petition asking Vatican officials to remove the mysterious statue of a nude, pregnant indigenous woman that has featured prominently in various events and ceremonies involving the Pope.

PREKLAD:

Prosím, podpíšte túto naliehavú petíciu, v ktorej požadujeme predstaviteľov Vatikánu, aby odstránili záhadnú sochu nahej, tehotnej domorodej ženy, ktorá sa popredne zúčastňovala rôznych podujatí a obradov týkajúcich sa pápeža.


Na začiatku petície je citát z 1.Božieho prikázania (presnejšie z Kniha Exodus - kapitola 20)
ale Kniha Deuteronómium - kapitola 5 ovela viac hovorí o tom, čo Boh povedal Mojžišovi o prikázaniach, ktoré sa týkajú uctievania Boha ako aj o tom, ako sa nesmie uctievať iné božstvo a resp. o falošnej úcte.

6 "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.

7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

8 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

9 Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,

10 ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
Libor Halik likes this.
Chceš-li oslovit druhé lidi, chceš-li k nim nalézat cestu v této postmoderní době, která je opředena množstvím protichůdných informací nemůžeš se vyhnout komunikaci. Komunikaci, která není vtělená do jakési uniformní propagandy a nebo sterilních klišé. Mrakodrapy už dávno přerostly věže kostelů a obchodní centra směle hlásají obrovskými písmeny jaký duch konzumu vládne společnosti. Internetem se …More
Chceš-li oslovit druhé lidi, chceš-li k nim nalézat cestu v této postmoderní době, která je opředena množstvím protichůdných informací nemůžeš se vyhnout komunikaci. Komunikaci, která není vtělená do jakési uniformní propagandy a nebo sterilních klišé. Mrakodrapy už dávno přerostly věže kostelů a obchodní centra směle hlásají obrovskými písmeny jaký duch konzumu vládne společnosti. Internetem se valí řada dezinformací a informací všeho druhu bez ladu a skladu. Masivní propaganda všeho možného směle válcuje jemné struktury v člověku a láká ho nevidět a neslyšet a nebo získávat na svou stranu. Konzumovat svůj život, konzumovat i život bližních.., Vytěsnit to hodnotné a hluboké na úkor hmoty a povrchnosti a spěchu. Na jedné straně je neskonalá bída a na druhé luxus a profit. Hladovec a někdy i lenoch sedí ve svém "ghetu" a někdy i duševním gnetu před telkou a satelit na starých prknech okrášluje stavení. Na televizi vidí luxusní vozy a luxusní krásky, šplouchající moře a doktora Uzla, jak nabízí prostředky na erekci. Do toho se podmanivě snaží moderátor rozklíčovat politické dění, starý kraken s hlavou na stranu všechny udivuje pozoruhodnou sečtělostí a pan Soukup boxuje o další várku pořadů... A v tomto prostředí "žije" naše Církev a musí žít a hlásat Krista... Musí hledat způsoby.... není to lehké.... Máš-li radu, zapoj se, buď u toho, hlásej Boží království... To je celé. Být dobrý věřící člověk a člověk, který chce stát na pozicích dobra to nemá jednoduché. A pokoj a dobro za to stojí... Jednoho dne se postavíme před JEHO tvář.... Co řekneme? Mizerně jsem kritizoval? Okopával kotníky jiným lidem? Vysmíval jsem se kněžím a papeži? Plival jsem do tváře druhým? Nadouval jsem se jako páv jen kvůli svým názorům? Snažil jsem se hlásat "svoji" cestu a druhé znevažovat? Inu, pak ovšem není co dodat.... Láska je náročná a nepotrpí si na rychlé soudy... Musíme se ji učit.... Zneuctění se nachází především v naší duši, když nemilujeme a nebo nechceme milovat. Láska totiž dokáže otvírat brány k pochopení, brány ke Kristu, který je Láskou v pravém slova smyslu. Tvůrce a Spasitel....
Monika G
Kallistratos. Když chceš oslovit zloděje, kteří se chystají něco ukrást, tak s nimi krást nepůjdeš, ale budeš se jim snažit vysvětlit, že jejich počínání je proti Božím zákonům a co jim za to hrozí. Tak by měl papež jednat a ne se s těmi pohany ještě spolčovat.
Joske and 2 more users like this.
Joske likes this.
apredsasatoci likes this.
Mates5485 likes this.
Moniko, přeji ti hezký víkend a vezmi tužku a piš papeži :) ... pokud tě toto tak silně trápí.
Vše má ale svůj kontext a ne každý jej umí objektivně rozklíčovat a nebo projevit dobrou vůli k onomu rozklíčování...
Peter(skala) likes this.
Libor Halik shares this.
Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"
Paxus
Paxus
Rád by som ale dostal odpoveď od Petra skalu, keď je pápežov zástanca.
Caesar
biblia.sk/citanie/ssv/1kor/10
Účasť na Pánovom stole
14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 …More
biblia.sk/citanie/ssv/1kor/10
Účasť na Pánovom stole
14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári?

Účasť na stole zlých duchov
19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on?

Ohľad na svedomie iných a sloboda

23 "Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. "Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. 25 Jedzte všetko, čo dostať v jatkách, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28 Ale keby vám niekto povedal: "Toto bolo obetované modlám," nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
Joske and 3 more users like this.
Joske likes this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
Mates5485 likes this.
Paxus
Nie je na tých fotkách aj pápež František? On nezneuctil chrám?
Caesar
Pokial oci neklamu, ano, je.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
Mates5485 likes this.
Paxus
Peter(skala) vysvetlíš to?
Paxus
Ešte jednu otázku. Nemal pápež právomoc to zatrhnúť?
Cascia and one more user like this.
Cascia likes this.
Libor Halik likes this.
Mates5485
Nie len na fotke ale aj na videu hlavne ho vidieť. Už konečne kedy sa všetci spamätate ? Rím a Vatikán odpadáva od skutočnej viery a pravdy a stáva sa sídlom pre budúceho antikrista. Dláždia mu cestu.
Cascia and 3 more users like this.
Cascia likes this.
Monika G likes this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
Uvidíme, aký dokument vydá pápež po ukončení Amazónie. Od toho závisí všetko.
pápež to mal samozrejme, že aj právomoc zatrhnuť, ved je to jeho chrám resp.je jeho správca. Tu však ide o to, či bude človek len kritizovať alebo aj niečo urobí preto, aby sa to napravilo a ked už sa tak často hovorí o tom ako je najlepšie sa modliť, tak najefektivnejšou modlitbou je Modlitba odprosenia a to vzťahujuca sa presne na znesvätenie chrámu (liturgická modlitba, nie len nejaká vymys…More
pápež to mal samozrejme, že aj právomoc zatrhnuť, ved je to jeho chrám resp.je jeho správca. Tu však ide o to, či bude človek len kritizovať alebo aj niečo urobí preto, aby sa to napravilo a ked už sa tak často hovorí o tom ako je najlepšie sa modliť, tak najefektivnejšou modlitbou je Modlitba odprosenia a to vzťahujuca sa presne na znesvätenie chrámu (liturgická modlitba, nie len nejaká vymyslena - bez schvalenia)