Clicks38
vi.news

Schönborn: "Có lẽ tôi sẽ thụ phong [không hợp lệ] nữ phó tế"

Hồng y Vienna, Christoph Schönborn đang có ý định thụ phong [không hợp lệ] phụ nữ vào vị trí phó tế.

Vào ngày 29 tháng 9, ông viết trên Twitter, “Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể thánh hiến [không hợp lệ] phụ nữ vào chức phó tế.” Vài giờ sau, bài tweet đã bị xóa. Schönborn dự kiến sẽ nghỉ hưu sau 16 tháng.

Các tweet phản ánh một tuyên bố giống hệt mà Schönborn thực hiện trong một bài phát biểu ngày 29 tháng 9 tại nhà thờ của ông trước 1.700 nhân viên giáo phận hoặc các đại biểu giáo xứ. Đã có 1 tràng vỗ tay sau đó.

Đó là một chiến thuật phổ biến được các vị giám mục chống Công giáo sử dụng để xuất bản các tác phẩm dị giáo và, ngay sau đó, rút lại để từ từ làm các tín hữu quen dần với chất độc của họ.

#newsNoogqtzahs