mk2017
1310
CÓRKA MARYI
Piątek 29 października jest ostatnim dniem Nowenny ku czci Chrystusa Króla. W tym dniu modlimy się o królowanie Chrystusa i Maryi - w naszej Ojczyźnie, w małych ojczyznach, w rodzinach, w naszych sercach.