Franciszek "wywołał wielkie zamieszanie"

Na zdj.: Papież Franciszek i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I wraz przywódcami Izraela i Autonomii Palestyńskiej: Szymonem Peresem i Mahmudem Abbasem sadzą drzewo oliwne w Ogrodach …
in humilitate servire
„Papież wskazuje inną drogę, dobrze znaną z Pisma Świętego – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Neuhaus. – Jest to droga proroka, który świadomie zachowuje dystans i dzięki temu widzi jaśniej. Myślę, że liderzy religijni powinni wyrzec się swej roli w polityce, by na poważnie zająć się swą misją religijną i mówić na głos w imię Boga i w imię ludu, który cierpi”