Aby móc osądzać innych, musimy znajdować się w ich wnętrzu i poza nimi, lecz jedynie Bóg może to uczynić. Nasi bliźni są dla nas tak nieodgadnieni, jak my jesteśmy nieodgadnieni dla nich. Dlatego nasz osąd byłby błędny, albowiem bezprawne sądzenie jest niesprawiedliwością. Jedynie Pan ma prawo osądzać; my tego prawa nie mamy....
Edward7

Przebacz im! | Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: Pixabay Skoro zatem Pan nie osądził swoich oprawców, zanim nadeszła godzina ich sądu, dlaczego my, którzy i tak nic o nich nie wiemy, osądzam…
WYKLĘTY
Nie wiem czy mogę sądzić
Wydaje mi się jednak że powinienem w duchu miłości upomnieć bliźniego gdy widzę że błądzi bowiem on może sobie tego nie uświadamiać a wtedy naraziłbym na karę, jego, albo na szkodę tych których on może nawet nieświadomie krzywdzić
Jota-jotka
,,Wybacz im!
Wybacz im nawet siedemdziesiąt siedem razy!
Uczyń swe łoże śmierci bardziej miękkim, wybaczając swoim wrogom ich drobne grzechy przeciw tobie, aby i tobie wybaczono twe wielkie grzechy przeciw Bogu.
Przebacz tym, którzy cię nienawidzą, abyś mógł pokonać ich miłością.

Przebacz tym, którzy cię ranią, aby odpuszczone ci zostały twoje przewinienia.,,
Arcybiskup Fulton J. Sheen

Tutaj …More
,,Wybacz im!
Wybacz im nawet siedemdziesiąt siedem razy!
Uczyń swe łoże śmierci bardziej miękkim, wybaczając swoim wrogom ich drobne grzechy przeciw tobie, aby i tobie wybaczono twe wielkie grzechy przeciw Bogu.
Przebacz tym, którzy cię nienawidzą, abyś mógł pokonać ich miłością.

Przebacz tym, którzy cię ranią, aby odpuszczone ci zostały twoje przewinienia.,,
Arcybiskup Fulton J. Sheen

Tutaj nie ma żadnej dyskusji warunkiem odpuszczenia moich win jest przebaczenie tym którzy mi wyrządzili krzywdę.

Jest jednak problem kiedy ktoś notorycznie atakuje w moim przekonaniu niesłusznie mając w tym osobistą korzyść metodą
,,Dla mojej racji zniszczę wyśmieję przeciwnika dla korzyści swojej lub grupy ,,

To Pan Jezus nauczał by przebaczać , sam wiele wycierpiał był cichy i pokorny jednak i była taka reakcja
Ew. Jana 18

19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
Jezus mu odpowiedział:

,,Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi.
Potajemnie zaś nie nauczałem niczego.
Dlaczego Mnie pytasz?
Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem.
Przecież oni wiedzą, co powiedziałem». Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc:

«Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus:

«Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. a jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»

Przebaczyć to nie to samo co powiedzieć Ok nic się nie stało.

Stało się,może szybko nie zapomnę ale jak nauczał Jezus wybaczam ci.
Jeśli z trudem przychodzi mi takie wybaczenie to nie zważając na swój ból wyobrażam sobie że każdy grzech nawet najlżejszy rani Serce Jezusa i wtedy w próbuje przepraszać za winę tego który mnie rani i tego nie wie lub nie chce wiedzieć.
W takiej sytuacji w jego imieniu przepraszam podobnie jak Szczepan modlił się
„Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”

Dalej czytamy

,,W praktyce powtórzył on Pierwsze Słowo z Krzyża.

I owa modlitwa przebaczenia odniosła zwycięstwo nad sercem młodego człowieka o imieniu Szaweł, który stał nieopodal, trzymając szaty tych, którzy kamienowali Szczepana i „zgadzał się na zabicie go”(Dz 8, 1).

Gdyby Szczepan przeklął Szawła, ów mógł nigdy nie stać się świętym Pawłem.

Jakaż byłaby to strata!

Ale owego dnia nienawiść przegrała, albowiem Szczepan przebaczył.,,
Arek Rubin
Bardzo mylny osąd... aby nie sądzić. Pan Jezus, np. w Ew. Św. Jana 7:24, mówi, sądzcie ale sprawiedliwie. A co to znaczy u autora "bezprawne sądzenie"?, jakies nieporozumienie.
Tu nie chodzi o zakaz sądzenia, tylko zeby sądzić sprawiedliwie. Cała zła interpretacja "nie sądzcie abyscie nie byli sądzeni" wynika z niezrozumienia kontekstu. Kto ma belkę w swoim oku, niech nie probuje wyjmowac …More
Bardzo mylny osąd... aby nie sądzić. Pan Jezus, np. w Ew. Św. Jana 7:24, mówi, sądzcie ale sprawiedliwie. A co to znaczy u autora "bezprawne sądzenie"?, jakies nieporozumienie.
Tu nie chodzi o zakaz sądzenia, tylko zeby sądzić sprawiedliwie. Cała zła interpretacja "nie sądzcie abyscie nie byli sądzeni" wynika z niezrozumienia kontekstu. Kto ma belkę w swoim oku, niech nie probuje wyjmowac drzazgi z oka drugiego.
Beatus 1
Uważasz, że osądzisz sprawiedliwie? Cóż za wiara we własne możliwości. Gratuluję. A może myli Ci się sądzenie z oceną uczynku. Mamy prawo powiedzieć, że ktoś źle czyni i upominać z miłością, a nie wyższością. Natomiast nie mamy prawa twierdzić, że ktoś nie zasługuje na zbawienie, bo to nie my o tym decydujemy.
Arek Rubin
Jeszcze raz, te małostkowe komentarze pokazują tylko ignorancję.
Po pierwsze, jeżeli Beatus zarzucasz mi, że ja mogę sądzić nie sprawiedliwie, to czy to też nie odnosi się do Ciebie, kiedy mnie sądzisz?
Po drugie, gdyby nie było możliwie ani trochę, że możemy sądzić nie sprawiedliwie, to proszę argumentować z Panem Jezusem, a nie ze mną. Pozdrawiam serdecznie :)
Arek Rubin
Jeszcze jedno, gdzie w moim pierwszym komentarzu jest wskazanie, że coś mówiłem o mojej wyższości przy sądzeniu. Bądzmy sprawiedliwi, o czym tak wyraznie tam pisałem.
Beatus 1
Odsyłam Cię do "Ten tekst jest bezbłędny". Sama lepiej nie umiałabym się wypowiedzieć na ten temat. Życzę Ci wielu łask Bożych.
Quas Primas
Odnośnie sądzenia, to Beatus nie masz racji, bo jesli wiem, że ktoś czyni zło, to moim obowiązkiem jest to ocenić, i osądzić czyn.
Warto posłuchać kazania ks. Murzińskiego na ten temat.
Idea fałszywego miłosierdzia... – ks. Paweł Murziński - 08.02.2016 r.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Jak można powstrzymać całą tę nienawiść, gdy człowiek uderza bliźniego w policzek? Istnieje tylko jeden sposób; jest nim nastawienie drugiego policzka, które oznacza: „Przebaczam ci; nie zamierzam cię znienawidzieć. Jeśli cię znienawidzę, wniosę swój udział do całkokształtu nienawiści. Nie zamierzam tego zrobić. Zabiję twoją nienawiść, wyruguję ją z powierzchni ziemi. Będę cię kochał”...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jeśli skrzynia jest wypełniona solą, nie można jej wypełnić piaskiem; jeśli nasze serca wypełnione są nienawiścią wobec bliźnich, jakże Bóg może wypełnić je swoją miłością? To takie proste. Nie może być i nie będzie nam okazane miłosierdzie, jeśli my sami nie będziemy miłosierni. Prawdziwym sprawdzianem chrześcijanina nie jest zatem to, jak bardzo miłuje swoich przyjaciół, lecz to, jak bardzo …More
,,Jeśli skrzynia jest wypełniona solą, nie można jej wypełnić piaskiem; jeśli nasze serca wypełnione są nienawiścią wobec bliźnich, jakże Bóg może wypełnić je swoją miłością? To takie proste. Nie może być i nie będzie nam okazane miłosierdzie, jeśli my sami nie będziemy miłosierni. Prawdziwym sprawdzianem chrześcijanina nie jest zatem to, jak bardzo miłuje swoich przyjaciół, lecz to, jak bardzo kocha swoich wrogów''.
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Skoro zatem Pan nie osądził swoich oprawców, zanim nadeszła godzina ich sądu, dlaczego my, którzy i tak nic o nich nie wiemy, osądzamy innych nawet wtedy, gdy wyrządzają nam krzywdę? Dopóki żyją, czyż nasze powstrzymanie się od osądu nie może być najskuteczniejszym środkiem ich nawrócenia? W każdym razie sąd nie został nam dany i świat może być za to wdzięczny, albowiem Bóg jest bardziej …More
,,Skoro zatem Pan nie osądził swoich oprawców, zanim nadeszła godzina ich sądu, dlaczego my, którzy i tak nic o nich nie wiemy, osądzamy innych nawet wtedy, gdy wyrządzają nam krzywdę? Dopóki żyją, czyż nasze powstrzymanie się od osądu nie może być najskuteczniejszym środkiem ich nawrócenia? W każdym razie sąd nie został nam dany i świat może być za to wdzięczny, albowiem Bóg jest bardziej miłosiernym sędzią niż człowiek. „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1)''.