„Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda” (Ps 96, 5)

Różnorodność religii jest sprzeczna z Wolą Boga, Który jest Prawdą (KKK 215-217) i sam objawił jedyną prawdziwą religię, do której powołuje absolutnie wszystkich ludzi zamieszkałych na całej ziemi (…
predex
Jak to a wenus, mars orion, a wąż eskulapek , a siec sklepów lewiatana,toż u nas to uczą dzieci na codzień.
wlowoj
"wszyscy bogowie pogan są tylko demonami" (Ps 96, 5)
W obronie Tradycji Kościoła
Według tłumaczenia z oryginalnego tekstu słowo demonami ani razu nie występuje w księdze Psalmów (13 razy występuje w całym Piśmie Świętym). W Ps 96, 5 użyte zostało słowo ułuda, natomiast w Ps 106, 37 użyto słów złym duchom. Słowo demonom zostało użyte w 1 Kor 10, 20.
Quis_ut_Deus?
Brak wiedzy religijnej.

"wszyscy bogowie pogan są tylko demonami" (Ps 96, 5) Właśnie tak ten fragment psalmu tłumaczy Septuaginta, czyli ortodoksyjne tłumaczenie na grekę jeszcze z czasów hebrajskich, czyli przedChrystusowych.
wlowoj
Podane tłumaczenie za "Biblią Pierwszego Kościoła" 2016. Sens jest właśnie taki że bożki pogan istnieją i są demonami.
W obronie Tradycji Kościoła
Nigdy nie wolno mówić, że bożki pogan istnieją, bo to jest (nieświadome) popieranie bałwochwalstwa. Nie ma żadnych bogów, dlatego św. Paweł stwierdza: ...wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego (1 Kor 8, 4). Jednak świadomie i dobrowolnie grzesząc jakimkolwiek grzechem (zwłaszcza bałwochwalstwem) oddaje się w pewien sposób w niewolę diabła, …More
Nigdy nie wolno mówić, że bożki pogan istnieją, bo to jest (nieświadome) popieranie bałwochwalstwa. Nie ma żadnych bogów, dlatego św. Paweł stwierdza: ...wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego (1 Kor 8, 4). Jednak świadomie i dobrowolnie grzesząc jakimkolwiek grzechem (zwłaszcza bałwochwalstwem) oddaje się w pewien sposób w niewolę diabła, dlatego św. Paweł w innym miejscu powtarza, że bożek jest niczym i nie istnieje: Albo czy sam bożek jest czymś? (1 Kor 10, 19), a jednocześnie dodaje: ... to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu (1 Kor 10, 20).
PiotrM
Ksiega Izajasza: 6 Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodę uderza w ręce cudzoziemców. 7 Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone. 8 Kraj jego pełen jest bożyszczy... [Oni] wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. 9 Poniżył się człowiek, …More
Ksiega Izajasza: 6 Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodę uderza w ręce cudzoziemców. 7 Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone. 8 Kraj jego pełen jest bożyszczy... [Oni] wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. 9 Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny; nie przebaczaj im! 10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię4. 11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego. 12 Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli, 13 przeciw wszystkim cedrom Libanu, wysoko się wzbijającym, i przeciw wszystkim dębom Baszanu, 14 przeciw wszystkim górom niebotycznym i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym, 15 przeciw każdej wieży strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym, 16 przeciw wszystkim okrętom Tarszisz i przeciw wszystkim statkom zbytkownym. 17 Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, 18 posągi zaś bożków całkowicie znikną.
Quis_ut_Deus?
Oficjalnym tłumaczeniem Pisma Świętego w Kościele, czyli tym najbardziej poprawnym i aktualnym, do którego muszą się odnosić tak duchowni jak i wierni jest Wulgata. Przypomnę też, że PŚ wyszło z Kościoła i jest wobec Kościoła wtórne, zatem trzeba się trzymać tego, co mówi Kościół, także tłumacząc czy interpretując PŚ.

Zacytujmy Wulgatę w tłumaczeniu ks. Wujka [PS 95/96, 5]:
Albowiem wszyscy …More
Oficjalnym tłumaczeniem Pisma Świętego w Kościele, czyli tym najbardziej poprawnym i aktualnym, do którego muszą się odnosić tak duchowni jak i wierni jest Wulgata. Przypomnę też, że PŚ wyszło z Kościoła i jest wobec Kościoła wtórne, zatem trzeba się trzymać tego, co mówi Kościół, także tłumacząc czy interpretując PŚ.

Zacytujmy Wulgatę w tłumaczeniu ks. Wujka [PS 95/96, 5]:
Albowiem wszyscy bogowie pogańscy - to czarci, ale Pan niebiosa uczynił.
W obronie Tradycji Kościoła
Rozwój naukowej biblistyki i postępująca w Kościele katolickim – szczególnie od wydania przez Leona XIII encykliki Providentissimus Deus a później encykliki Piusa XII Divino afflante Spiritu – tendencja do uwzględniania w egzegezie języków oryginalnych wymusiły potrzebę nowego i bardziej wiernego oryginałowi przekładu Pisma Świętego.